Language   

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί

Nikos Xylouris / Νίκος Ξυλούρης
Language: Greek (Modern)

List of versions

Watch Video


Nikos Xylouris, Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί. Atene, 1974.


More videos...


Related Songs

Mikis Theodorakis / Mίκης Θεοδωράκης: Χορός του Ζορμπά [Συρτάκι]
(GLI EXTRA DELLE CCG / AWS EXTRAS / LES EXTRAS DES CCG)
Στέλιος Καρδάρας
(Mihalis Genitsaris / Μιχάλης Γενίτσαρης)
Ιδανικοί αυτόχειρες
(Nikos Xylouris / Νίκος Ξυλούρης)


Bíkan stin póli oi ohtroí
[1972]
Στίχοι: Γιώργος Σκούρτης
Μουσική: Γιάννης Μαρκόπουλος
Πρώτη εκτέλεση: Νίκος Ξυλούρης
Άλλες ερμηνείες: Χορωδία || Δήμητρα Γαλάνη
Testo: Giorgos Skourtis
Musica: Giannis Markopoulos
Prima interpretazione: Nikos Xylouris
Altri interpreti: Chorodia || Dimitra Galani

In album / Σε άλμπουμ: Nikos Xylouris, Αξέχαστες επιτυχίες, 1978Fino ad oggi [15.4.2007] tale canto è stato inserito come anonimo, con informazioni errate. In realtà si tratta di un testo di Giorgos Skourtis del 1972, musicato da Giannis Markopoulos e diretto contro l'apatia di tanti nei confronti della giunta militare. Nikos Xylouris ne è stato il primo e più grande interprete. I dati provengono da stixoi.info.

"Επιτρέψτε μου ένα πικρόχολο σχόλιο: Θεωρώ αυτό το τραγούδι ένα από τα ελάχιστα έντιμα που γράφτηκαν για τη χούντα. Δεν είναι μόνο το αν είναι καλό τραγούδι ή όχι (στη πραγματικότητα είναι αριστούργημα) αλλά κυρίως ότι όταν οι άλλοι, ακόμα και οι πολύ σπουδαίοι Ξαρχάκος και Μαρκόπουλος χανόντουσαν στα "Ζήτω" και στις όψιμες αντιστάσεις, ο Σκούρτης τόλμησε να πει τη πικρή αλήθεια και τα πράγματα με το όνομά τους."

"Permettetemi un commento rancoroso: Ritengo che questa canzone sia una delle poche oneste che siano mai state scritte sulla giunta militare. Non si tratta soltanto se sia o meno una bella canzone (in realtà è un capolavoro), ma anche e soprattutto che quando gli altri, compresi gli eccellenti Xarchakos e Markopoulos, si perdevano negli "evviva" e nelle opposizioni tardive, Skourtis invece aveva il coraggio di dire l'amara verità e di chiamare le cose col loro nome"
"Don Angelo di Patrasso", commento da stixoi.info.

I nemici entrano in città. Atene, 21 aprile 1967.
I nemici entrano in città. Atene, 21 aprile 1967.
Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
τις πόρτες σπάσανε οι οχτροί
και εμείς γελούσαμε στις γειτονιές
την πρώτη μέρα

Στην πόλη μπήκαν οι οχτροί
αδέλφια πήραν οι οχτροί
και ‘μεις κοιτούσαμε τις κοπελιές
την άλλη μέρα

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
φωτιά μας ρίξαν οι οχτροί
και ‘μεις φωνάζαμε στα σκοτεινά
την τρίτη μέρα

Στην πόλη μπήκαν οι οχτροί
σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί
και ‘μεις τα πήραμε για φυλαχτά
την άλλη μέρα

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί
μοιράσανε δώρα οι οχτροί
και ‘μεις γελούσαμε σαν τα παιδιά
την πέμπτη μέρα

Στην πόλη μπήκαν οι οχτροί
κρατούσαν δίκιο οι οχτροί
και ‘μεις φωνάζαμε ζήτω και γεια
και ‘μεις φωνάζαμε ζήτω και γεια
σαν κάθε μέρα

Contributed by Giuseppina Dilillo
Language: Greek (Modern) (Phonetic)

La trascrizione fonetica del testo della canzone così come cantata da Nikos Xylouris (si veda il video). In alcuni punti il testo è leggermente diverso da quello proposto qui nell'alfabeto originale; la pronuncia di Xylouris è inoltre molto popolaresca.
[ 'bikan sti.'boli i.ox'tri
tis.'portes 'spasane i.ox'tri
kji.e'mis je'lusame stis.jito'njes
ti.'broti mera

'bikan sti.'boli i.ox'tri
a'δerfja 'piran i.ox'tri
kje.'mis kji'tusame tis.kope'ljes
tin.'alji 'mera

'bikan sti.'boli i.ox'tri
fo'tja mas.'riksan i.ox'tri
kje.'mis fo'nazame sta.skoti'na
ti.'driti 'mera

'bikan sti.'boli i.ox'tri
spa'θja kra'tusan i.ox'tri
kje.'mis ta.'pirame ja.fila'xta
tin.'alji 'mera

'bikan sti.'boli i.ox'tri
mi'rasan 'δora i.ox'tri
kje.'mis je'lusame san.da.'peδja
ti.'bempti 'mera

'bikan sti.'boli i.ox'tri
kra'tusan 'δikjo i.ox'tri
kje.'mis fo'nazame 'zito kje.'ja
kje.'mis fo'nazame 'zito kje.'ja
san.'gaθe 'mera ]

Contributed by Riccardo Venturi - 2007/4/5 - 23:57
Language: Italian

Versione italiana di Giuseppina Dilillo

SONO ENTRATI NELLA CITTA’ I NEMICI

Sono entrati nella città i nemici,
i nemici le porte hanno sfondato
mentre noi ridevamo nei vicinati
il primo giorno

Sono entrati nella città i nemici,
i nemici hanno preso dei nostri fratelli
mentre noi guardavamo le ragazze
il giorno dopo

Sono entrati nella città i nemici,
i nemici ci hanno messo a ferro e fuoco
mentre noi gridavamo al buio
il terzo giorno

Nella città sono entrati i nemici,
i nemici tenevano spade in mano
e noi credevamo fossero talismani
il giorno dopo

Sono entrati nella città i nemici
distribuivano regali i nemici
e noi ridevamo come bambini
il quinto giorno

Nella città sono entrati i nemici,
i nemici si arrogavano il diritto
e noi gridavamo "evviva!" e "salve!"
e noi gridavamo "evviva!" e "salve!"
come ogni giorno.
come ogni giorno.Language: Italian

Nuova traduzione italiana di Riccardo Venturi
21 aprile 1967 - 21 aprile 2017

In realtà si tratta della traduzione di Giuseppina Dilillo solo leggermente modificata, ma forse un po' più aderente al testo originale. E' un mio personale ricordo per il cinquantesimo anniversario del golpe militare fascista in Grecia.

hunda
I NEMICI ENTRARONO IN CITTA'

Entrarono in città, i nemici,
sfondarono le porte, i nemici.
Mentre noi ridevamo nei rioni,
il primo giorno.

Entrarono in città, i nemici,
Presero i nostri fratelli, i nemici.
Mentre noi guardavamo le ragazze,
il giorno dopo.

Entrarono in città, i nemici,
Ci misero a ferro e fuoco, i nemici.
Mentre noi gridavamo nel buio,
il terzo giorno.

Entrarono in città, i nemici,
Tenevano spade in mano, i nemici.
E noi credevamo fossero talismani,
il giorno dopo.

Entrarono in città, i nemici,
Distribuivano regali, i nemici.
E noi ridevamo come bambini,
il quinto giorno.

Entrarono in città, i nemici,
Si arrogavano il diritto, i nemici.
E noi gridavamo "evviva!" e "salve!"
e noi gridavamo "evviva!" e "salve!"
come ogni giorno,
come ogni giorno.

2017/4/21 - 21:25
Language: Italian

Adattamento cantabile di Jacopo Capurri

Non ho potuto fare a meno di dedicarmi a questa canzone, dati i tempi. La mia non è una vera e propria traduzione (il mio greco è a livelli elementari e preferisco di gran lunga fidarmi di quelle già presenti). Ho voluto farne una versione cantabile, piuttosto. Mi sono preso alcune libertà per conservare la metrica originale e per salvaguardare un po' anche la rima: spero di non essere stato troppo infedele. (21 maggio 2018, Jacopo Capurri)
ECCO IL NEMICO

Ecco il nemico in città,
le porte sfonda, entra già.
E noi a ridere in tutti i bar
il primo giorno.

Ecco il nemico in città,
i miei fratelli prende già.
E le ragazze noi a sbaciucchiar
il giorno dopo.

Ecco il nemico in città:
è a ferro e fuoco, la città.
Persi nel buio, noi, tutti a gridar
il terzo giorno.

Ecco il nemico in città,
stringe una spada: quella là.
"È finta" a dire noi e a sbeffeggiar
il giorno dopo.

Ecco il nemico in città,
regali sparge qua e là.
E noi a ridere e ancor giocar
il quinto giorno.

Ecco il nemico in città:
anche il Diritto stringe già.
"Salute" e "Viva" noi tutti a gridar
come ogni giorno.

Contributed by Jacopo Capurri - 2018/5/21 - 23:21
Language: English

English translation from stixoi.info
THE ENEMY ENTERED THE CITY

They entered the city, the enemy
they broke down the doors, the enemy
and we, we laughed in our neighbourhoods
on the first day

The entered the city, the enemy
they took our sisters, the enemy
and we, we watched the girls
on the second day

They entered the city, the enemy
they threw fire, the enemy
and we, we shouted in the darkness
on the third day

They entered the city, the enemy
they held swords, the enemy
and we, we took them for protection
the next day

They entered the city, the enemy
they gave out gifts, the enemy
and we, we laughed like children
on the fifth day

They entered the city, the enemy
they held the law, the enemy
and we, we shouted long life and health
as we did every day.

Contributed by Riccardo Venturi - 2007/4/15 - 02:13
Language: French

Version française – LES ENNEMIS SONT ENTRÉS DANS LA VILLE – Marco Valdo M.I. – 2017
d’après
la version italienne – I NEMICI ENTRARONO IN CITTA' – Riccardo Venturi – 2017
de la chanson grecque –Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί – Nikos Xylouris / Νίκος Ξυλούρης – 1972

Texte : Giorgios Skourtis
Musique : Giannis Markopoulos

LES ENNEMIS SONT ENTRÉS DANS LA VILLE


La chanson « Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί » fut écrite par Giorgios Skourtis en 1972, en pleine dictature, et mise en musique par un des plus importants musiciens grecs contemporains,. Elle fut interprétée par le Crétois Nikos Xylouris, qui trois ans après, ira la chanter parmi les étudiants du Polytechnique en révolte et en attente d’être massacrés. La chanson, en général, décrit bien ce qui arrive lorsque « les ennemis entrent en ville » : arrestations, meurtres, des déportations, pendant que la « majorité » rit, plaisante, il regarde les filles et crie hourra parce que l'« ordre » et la « sécurité » sont revenus.
Publié par Riccardo Venturi

Monologue de Lucien l’âne

Mon ami Marco Valdo M.I., qui a écrit la version française, dit Lucien l’âne, est pour le moment très pris par d’autres activités ; je parlerai donc pour lui afin de vous proposer une réflexion, si tant est qu’un âne comme moi puisse réfléchir et que vous aurez la patience de m’écouter. Voici de quoi il s’agit : J’aimerais souligner la parenté de cette chanson grecque de 1970 avec cette chanson allemande attribuée généralement à Bertolt Brecht et qui sans doute, trouve plus exactement son origine dans le texte de Martin Niemöller, pasteur de son état : Als die Nazis die Kommunisten holten (1945 ou antérieure), même si je garde l’impression que la source de ce poème de Niemöller est bien antérieure et devrait se trouver dans les récits d’origine religieuse, liés aux persécutions, qui font partie du fonds de la prédication, particulièrement dans les églises protestantes. À tout le moins, ça y ressemble beaucoup. Cette parenté tient à deux choses : le caractère progressif de l’histoire ici d’un quatrain à l’autre et cette dénonciation de la lâcheté, de l’indifférence d’un « nous », qui s’accommode finalement de tout régime en ignorant totalement le sort des persécutés ; un « nous » volontairement aveugle, sourd et muet, e « nous » pleutre, qui est très exactement le contraire de cet autre « nous » de la Résistance.

Par ailleurs, cette chanson me rappelle aussi Les loups sont entrés dans Paris (1964), où on trouve cette même progressivité de l’histoire et au fond, les mêmes « loups ».

Ainsi Parlait Lucien Lane.
DANS LA VILLE LES ENNEMIS SONT ENTRÉS

Les ennemis sont entrés dans la ville,
Les ennemis ont forcé les portes
Et nous, dans nos quartiers, on riait ;
Oui, le premier jour, on riait.

Les ennemis sont entrés dans la ville
Les ennemis ont emmené nos frères,
Et nous, avec les filles, on parlait.
Oui, le jour d’après.

Les ennemis sont entrés dans la ville,
Les ennemis ont mis le feu en ville
Et nous, dans la nuit, on criait,
Oui, au troisième jour, on criait.

Les ennemis sont entrés dans la ville,
Les ennemis marchaient l’épée à la main
Et nous, on riait débiles.
C’était le lendemain.

Les ennemis sont entrés dans la ville
Les ennemis se mirent en civil
Et nous, encore toujours, on riait
Oui, le cinquième jour, on riait.

Les ennemis sont entrés dans la ville
Les ennemis ont pris le tribunal et l’hôtel de ville
Et nous, on criait « Vivat ! » et « Hourra ! »
Et nous, on criait « Vivat ! » et « Hourra ! »
Et depuis, chaque jour, Hourra !
Et depuis, chaque jour, Vivat !

Contributed by Marco Valdo M.I. - 2017/5/27 - 21:09
Language: Serbian

La versione serba di Ivana da stixoi.info
Serbian version from stixoi.info
UĐOŠE U GRAD NEPRIJATELJI

Uđoše u grad neprijatelji
vrata razvališe neprijatelji
a mi smo se po komšiluku smejali
prvog dana

Uđoše u grad neprijatelji
braću nam uzeše neprijatelji
a mi smo devojke gledali
narednog dana

Uđoše u grad neprijatelji
otvoriše paljbu neprijatelji
a mi smo vikali u tami
trećeg dana

Uđoše u grad neprijatelji
držaše mačeve neprijatelji
a mi ih uzesmo za amajlije
narednog dana

Uđoše u grad neprijatelji
podeliše darove neprijatelji
a mi smo se kao deca smejali
četvrtog dana

Uđoše u grad neprijatelji
držali su zakon, neprijatelji
a mi smo vikali "živeli" i "uzdravlje"
kao svakog dana

Contributed by Riccardo Venturi - 2008/9/17 - 23:13
Language: Finnish

La versione finlandese di Markus Torssonen da stixoi.info
Finnish version by Markus Torssonen from stixoi.info
TYÖNTYIVÄT KAUPUNKIIN VIHOLLISET

Työntyivät kaupunkiin viholliset
portit särkivät viholliset
ja me nauroimme naapureissa
ensimmäisenä päivänä

Työntyivät kaupunkiin viholliset
sisarukset ottivat viholliset
ja me katselimme tyttöjä
toisena päivänä

Työntyivät kaupunkiin viholliset
tulittivat meitä viholliset
ja me huusimme pimeydessä
kolmantena päivänä

Työntyivät kaupunkiin viholliset
miekkoja pitelivät viholliset
ja me pidimme niitä amuletteina
toisena päivänä

Työntyivät kaupunkiin viholliset
jakelivat lahjoja viholliset
ja me nauroimme kuin lapset
viidentenä päivänä

Työntyivät kaupunkiin viholliset
kävivät oikeutta vholliset
ja me huusimme eläköön ja hurraa
joka päivä

Contributed by Riccardo Venturi - 2008/9/17 - 23:16
Language: Hungarian

Magyar nyelvre fordította Riccardo Venturi
2009-01-30án
A VÁROSBA BELÉPETT AZ ELLENSÉG

A városba belépett az ellenség,
a kaput betörte az ellenség
mialatt mi a környéken nevetettünk
mint minden napon.

A városba belépett az ellenség,
testvéreket elfogott az ellenség
mialatt mi a leányokat néztük
az utáni napon.

A városba belépett az ellenség,
tűzzel-vassal elpusztított az ellenség
mialatt mi sötétben áltottunk ki
a harmadik napon.

A városba belépett az ellenség,
karddal kezében az ellenség
mi hittük, hogy talizmán volt
az utáni napon.

A városba belépett az ellenség
ajándékokat adott az ellenség
és mi mint gyermekek nevetettünk
az ötödik napon.

A városba belépett az ellenség,
jogot támasztott az ellenség
és mi kiáltottunk éljen, hozott Isten,
és mi kiáltottunk éljen, hozott Isten
mint minden napon.

2009/1/30 - 20:03
Language: German

Versione tedesca di kretakatze
kretakatze © 27-10-2008 @ 16:39
stixoi.info
DIE FEINDE KAMEN IN DIE STADT

Die Feinde kamen in die Stadt
Sie schlugen die Türen ein, die Feinde
Und wir standen daneben und lachten
Am ersten Tag

Die Feinde kamen in die Stadt
Sie nahmen unsere Brüder und Schwestern mit, die Feinde
Und wir schauten den Mädchen zu
Am nächsten Tag

Die Feinde kamen in die Stadt
Sie warfen Feuer auf uns, die Feinde
Und wir schrieen in der Dunkelheit
Am dritten Tag

Die Feinde kamen in die Stadt
Sie trugen Schwerter, die Feinde
Und wir hielten sie für Talismane
Am nächsten Tag

Die Feinde kamen in die Stadt
Sie verteilten Geschenke, die Feinde
Und wir lachten wie die Kinder
Am fünften Tag

Die Feinde kamen in die Stadt
Sie brachten die Gerechtigkeit mit, die Feinde
Und wir riefen “Hoch sollen sie leben”
Wie jeden Tag

Contributed by CCG/AWS Staff - 2009/3/11 - 19:38
Language: Swedish

Versione svedese di Markus Torssonen
ΜάρκοςΤο, Markus Torssonen © 01-03-2009 @ 17:22
stixoi.info
FIENDEN ANTRÄNGDE TILL STAN

Fienden anträngde till stan
fienden slog sönder stadsport
och vi skrattade i grannkvarter
den första dagen

Fienden anträngde till stan
fienden tog syskonen
och vi tittade på flickor
den andra dagen

Fienden anträngde till stan
fienden skjöt
och vi ropade i mörkret
den tredje dagen

Fienden anträngde till stan
fienden hade svärd
och vi tänkte de är amuletter
den andra dagen

Fienden anträngde till stan
fienden gav gåvor
och vi skrattade som barn
den femte dagen

Fienden anträngde till stan
fienden hade lag
och vi ropade leve och hej
som varje dag.

Contributed by CCG/AWS Staff - 2009/3/11 - 19:40
Language: Japanese

La versione giapponese da stixoi.info
敵が町に入ってきた

敵が町に入ってきた
敵が戸を壊して
俺たちは近所で笑っていた
一日目

敵が町に入ってきた
敵が兄弟たちを奪って
俺たちは娘たちを見ていた
次の日

敵が町に入ってきた
敵に火を投げられて
俺たちは暗がりで叫んでいた
三日目

敵が町に入ってきた
敵が剣を手にしていて
俺たちはそれをお守りだと思っていた
次の日

敵が町に入ってきた
敵が贈り物を配って
俺たちは子供みたいに笑っていた
五日目

敵が町に入ってきた
敵は権利を振りかざして
俺たちは万歳、あばよと叫でいた
毎日みたいに

Contributed by Riccardo Venturi - 2011/3/30 - 00:46


Si... va bene.... però questa versione ora chi ce la verifica?
Ha ha ha...o meglio, XA XA XA

Raf - 2011/3/30 - 00:53


I nemici sono entrati in città: esattamente 21 per ora.

Gian Piero Testa - 2012/5/9 - 18:48


21 APRILE 1967 - 1974: ANATOMIA DI UNA DITTATURA
21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 - 1974: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ
Un esauriente documentario di Theodosis Theodosopoulos. E' interamente in una comprensibilissima lingua greca, per chi ne abbia una conoscenza quand'anche media. A proposito di lingua greca, il documentario si apre con Papadopoulos che, dopo il colpo di stato del 21 aprile 1967 tiene una conferenza stampa parlando rigorosamente in katharevousa, la forma classica e burocratica del greco lontanissima dalla lingua parlata. Si capisce meglio perché, con la caduta della dittatura nel luglio del 1974, il primo provvedimento che fu preso fu l'abolizione totale della katharevousa. A 11'08" interessanti documenti di neonazisti greci del periodo che scrivevano svastiche e "Hill Hitler" (sic, manco sapevano scrivere "Heil" e mettevano il Führer su una collina). A 16'30" compare Mikis Theodorakis. A 25'24" le immagini della manifestazione e degli scontri del 20 e 21 luglio 1965 che portarono all'assassinio di Sotiris Petroulas; seguono le immagini dei suoi funerali (con la canzone cantata da Maria Farandouri).

Riccardo Venturi - 2015/4/21 - 12:49


Giorgos Skourtis, l'autore del testo di questa canzone, scrittore, poeta e drammaturgo, è morto a Atene (dove aveva vissuto tutta la vita) il 19 novembre 2018 all'età di 78 anni. Solo adesso lo siamo venuti a sapere, così come il fatto che il suo soprannome storico era Μπαρμπα-Τζωρτζ, vale a dire l'esatta resa di "Tonton Georges" in greco.

skou

Riccardo Venturi - 2019/3/11 - 08:05Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org