Language   

Landet bortom bergen

Björn Afzelius
Language: Swedish

List of versions

Watch Video

Audio link to the song performed by Björn Afzelius on his 1997 album Tankar vid 50 (Thoughts At 50)Search more videos on Youtube

Related Songs

Morristown
(Björn Afzelius)
Mördar-Anders
(Cornelis Vreeswijk)
Historien har visat
(Björn Afzelius)


[1997]
Musica e testo / Music and lyrics / Musique et paroles / Musik och text / Sävel ja sanat: Björn Afzelius
Album / Albumi: Tankar vid 50

[[https://images.fineartamerica.com/images-medium-large/land-of-dreams-ii-marilyn-woods.jpgland-of-dreams-ii-marilyn-woods]]
Över floden, genom skogen,
bortom bergen finns en värld,
dit jag reser när jag känner
mej besviken på tillvaron här.
Där står solen högt på himlen,
där är luften ren och klar.
Där är livet som jag önskar att det var.

I den världen lever männska
och natur i harmoni.
Ingen fryser, ingen svälter,
ingen fruktar för våld eller krig.
Djur och växter respekteras
ner till markens minsta liv.
Allt hör samman,
allting har sin plats och tid.

I den världen ser man barnen
som det största under himlen;
Som en blomma som skall växa ur sin planta.
Dom får värme, dom får närhet,
dom får trygghet, dom får kärlek,
för att en dag kunne skänka det till andra.

I den världen ser man livet
i gudomligt perspektiv;
Som en mening, som en helhet,
som en tanke så oändligt vis.
Alla arter har en uppgift,
alla männskor samma mål;
Livets mening
är att livet skall bestå.

Får vi nånsin se en timma
utan egoism och snålhet,
utan grymhet, utan dumhet här på jorden?
Eller finns det bara klokhet,
tolerans och äkta kärlek
bortom bergen, på den andra siden floden?

I en grotta i min drömvärld
bor en gammal visdomsman.
Många gånger har jag frågat
hur man skapar en värld i balans.
Men för varje gång jag undrar
ger han alltid samma råd;
Man ska grava,
man ska bygga där man står.

Contributed by Juha Rämö - 2020/10/17 - 08:54
Language: English

English version / Versione inglese / Version Anglaise / Englanninkielinen versio:
Ceil Ann Herman from Lyrics Translate


This hopeful song fully pictures a utopia which neither Björn Afzelius, nor we in our current world, have been able to see. The video has a wonderful slide show with photos of Björn. Many thanks to Maria Strand for her help in editing this translation.
C. A. Herman
C. A. Herman
THE LAND BEYOND THE MOUNTAIN

Over the river, through the woods,
there's a world beyond the mountain,
I travel there when I feel
disappointed in the existence here.
Where the sun sits high in the sky,
where the air is clean and clear.
Where life is as I wish it was there.

People living in this world
are in harmony with nature.
No one freezes, no one starves,
no one fears violence or war.
Animals and plants are respected
down to the smallest life on the ground.
Everything related,
everything has its place and time.

In this world, one sees children
as the greatest under heaven;
Like a flower which will grow out of its plant.
They receive warmth and comfort,
they receive security and love
so that one day they can give it to others.

In this world, one sees life
in divine perspective;
as a purpose, as a whole,
like a thought so infinitely wise.
All species have a task,
all people the same goal;
Life's meaning
is that life shall endure.

May we ever see an hour
without egoism and avarice,
without cruelty, without stupidity, here on earth?
Or is it just prudence,
tolerance and real love
beyond the mountain, on the other side of the river?

In a cave in my dreamworld
lives an old wise man.
I have asked many times
how one creates a world in balance.
But every time I wonder
he gives the same advice;
You shall dig
You shall build it where you stand.

2020/10/17 - 23:54
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö

hmy dream land
MAA VUORTEN TUOLLA PUOLEN

Joen ja metsien takana,
vuorten tuolla puolen on maailma,
jonne menen, kun olen
pettynyt elämään täällä.
Aurinko paistaa siellä taivaan laelta,
ilma on siellä puhdasta ja kirkasta.
Elämä on siellä sellaista kuin toivoisin.

Siinä maailmassa ihminen
elää sopusoinnussa luonnon kanssa.
Kenenkään ei ole kylmä, kukaan ei näe nälkää,
kukaan ei pelkää väkivaltaa tai sotaa.
Eläimiä ja kasveja kunnioitetaan
pienintä elävää oliota myöten.
Kaikki kuuluu yhteen,
kaikella on paikkansa ja aikansa.

Siinä maailmassa lapsia pidetään
suurimpana ihmeenä taivaan alla,
kukkina, jotka kasvavat taimesta.
He saavat osakseen lämpöä, läheisyyttä,
turvallisuutta ja rakkautta
voidakseen jakaa niitä muille.

Siinä maailmassa elämää tarkastellaan
jumalallisesta näkökulmasta;
merkityksenä, kokonaisuutena,
loputtoman viisaana ajatuksena.
Kaikilla lajeilla on tehtävänsä,
kaikilla ihmisillä sama päämäärä.
Elämän tarkoitus on,
että elämä jatkuu.

Saammeko koskaan kokea hetkeä
vailla itsekkyyttä ja ahneutta,
vailla julmuutta, vailla tyhmyyttä täällä maan päällä?
Vai onko viisautta,
suvaitsevuutta ja aitoa rakkautta
vain vuorten tuolla puolen, joen vastarannalla?

Unelmieni maailman rotkossa
asuu vanha, viisas mies.
Olen usein kysynyt häneltä,
kuinka luodaan tasapainoinen maailma.
Mutta aina, kun olen tätä ihmetellyt,
hänen neuvonsa on ollut sama:
On kaivettava sieltä,
rakennettava sinne, missä seisoo.

Contributed by Juha Rämö - 2020/10/17 - 08:56
Language: Italian

Traduzione italiana / Italian translation / Traduction italienne / Italiankielinen käännös:
Riccardo Venturi, 22-10-2020 18:14

tankarvid50
TERRA OLTREMONTANA

Là sul fiume, per i boschi,
Oltre i monti c'è un mondo
Dove vado, se mi sento
Nella vita qua deluso.
Là brilla alto nel cielo il sole,
L'aria è limpida e pura.
Là è la vita che avrei voluto.

In quel mondo vivon l'uomo
E la natura in armonia.
Non si crepa di gelo e di fame,
Non si teme guerra o violenza.
Si rispettan piante e animali
Fino alla minima forma di vita
Che sta nel suolo; intersecata
Ogni cosa, a tempo e a luogo.

In quel mondo, i bimbi son visti
La più gran cosa sotto il cielo;
Un fiore che sboccerà dalla sua pianta,
Lor si dà calore e conforto,
Lor si dà sicurezza e amore
Sì che un giorno altrui la dìano.

In quel mondo, vita è tenuta
Come fosse cosa sacra;
Un intento a tutto tondo,
Un pensiero saggio infinito.
Ogni specie ha un còmpito suo,
Ed ognuno lo stesso fine;
Questo vuol dire la vita:
Che vita perdurerà.

Riusciremo a vedere un'ora
Senza egoismo e grettezza,
Senza crudeltà e stupidità in questa terra?
Oppure, l'intelligenza, la tolleranza
E il vero amore esistono solo oltre i monti,
Dall'altra parte del fiume?

In una caverna del mio mondo di sogno
Vive un vecchio saggio.
Tante volte gli ho chiesto
Come si crei un mondo equilibrato.
Ma ogni volta che glielo chiedo
Mi dà sempre lo stesso consiglio:
Si deve scavare
E costruire là dove si vive.

2020/10/22 - 18:15Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org