Language   

אַװרײמל דער מאַרװיכער

Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג
Language: Yiddish

List of versions


Related Songs

די װראָנע [אױף די גרינע פעלדער, װעלדער]
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
דער זינגער פֿון נױט
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)
אַרבעטלאָזע מאַרש
(Mordkhe Gebirtig [Mordechai Gebirtig] / מרדכי געבירטיג)


Avreyml der marvikher
[1936?]
Parole e musica di Mordechai Gebirtig. Credo che la canzone sia inclusa in מײַנע לידער (“Le mie canzoni”), raccolta pubblicata a Cracovia nel 1936.
Nel repertorio di molti artisti e interpretata in molte lingue.
Voglio qui ricordare Mendy Cahan, Chava Alberstein, Bratsch, Daniel Kahn and the Painted Bird, Noëmi Waysfeld, Bente Kahan, solo per citarne alcuni...
Il testo in alfabeto ebraico l’ho trovato qui (se qualcuno - Riccardo - ci volesse dare un’occhiata...). Allo stesso indirizzo si trova anche un utile glossario trilingue...

Bente Kahan

Una delle tante canzoni che l’ebreo socialista Gebirtig dedicò a chi sta ai margini della società, in questo caso un ladruncolo. E verso il protagonista non c’è nessun giudizio, nessuna condanna, semmai invece verso l’ingiustizia sociale, i ricchi grassi e rapaci, la loro polizia e le loro prigioni...

אָן אַ הײם בין איך יונג געבליבן
ס׳האָט די נױט מיך אַרױסגעטריבן
װען איך האָב נאָך קײן דרײַצן יאָר געהאַט
אין דער פֿרעמד װײַט פֿון מאַמעס אױגן
האָט אין שמוצ מיך די גאַס דערצױגן
געװאָרן איז פֿון מיר אַ װױלער יאַט

איך בין אַװרײמל דער פֿײקסטער מאַרװיכער
אַ גרױסער קינסטלער כ׳אַרבעט לײַכט און זיכער
דאָס ערשטע מאָל כ׳װעל׳ס געדענקען ביזן טױט
אַרײַן אין טפֿיסע פֿאַר לאַקכענען אַ ברױט אױ אױ
כ׳פֿאָר נישט אױף מאַרקן װי יענע פּראָסטע יאַטן
כ׳צופּ נאָר בײַ קאַרגע שמוציקע מאַגנאַטן
כ׳בין זיך מחיה װען כ׳טאַפּ אַזאַ מאַגנאַט
איך בין אַװרײמל גאָר אַ װױלער יאַט

אין דער פֿרעמד נישט געהאַט צום לעבן
געבעטן ברױט אַן אָרעמער פֿלעגט נאָך געבן
נאָר יענע לײַט װאָס זענען תּמיד זאַט
פֿלעגן אָפֿט טרײַבן מיך מיט צאָרן
ס׳װאַקסט אַ גאַנעװ ס׳איז מקום געװאָרן
אַ גאַנעװ בין איך נאָר אַ װױלער יאַט

איך בין אַװרײמל דער פֿײקסטער מאַרװיכער
אַ גרױסער קינסטלער כ׳אַרבעט לײַכט און זיכער
אַ יאַט אַ קלײנער אַרײַן אין קוטשעמענט
אַרײַס אַ מאַזיק אַ זעלטנער טאַלענט
כ׳פֿאָר נישט אױף מאַרקן װי יענע פּראָסטע יאַטן
כ׳צופּ נאָר בײַ קאַרגע שמוציקע מאַגנאַטן
כ׳האָב ליב אַ מענטש אַ מילדן אַ נאַש־בראַט
איך בין אַװרײמל גאָר אַ װױלער יאַט

שױן נישט לאַנג װעט דאָס שפּיל געדױערן
קראַנק פֿון קלעפּ גיפֿט פֿון טפֿיסע מױערן
נאָר אײן באַקאָשע כ׳װאָלט אַזױ געװאָלט
נאָך מײַן טױט אין אַ טאָג אַ טריבן
זאָל אױף מײַן מצבֿה שטײן געשריבן
מיט אותיות גרױסע און פֿון גאָלד

דאָ ליגט אַװרײמל דער פֿײקסטער מאַרװיכער
אַ מענטש אַ גרױסער געװען װאָלט פֿון אים זיכער
אַ מענטש אַ פֿײַנער מיט האַרצ מיט אַ געפֿיל
אַ מענטש אַ רײנער װי גאָט אַלײן נאָר װיל אױ אױ
װען איבער אימ װאָלט געװאַכט אַ מאַמעס אױגן
װען ס׳װאָלט די פֿינצטערע גאַס אימ נישט דערצײַגן
װען נאָך אַלס קינד ער אַ טאַטן װאָלט געהאַט
דאָ ליגט אַװרײמל יענער װױלער יאַט

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/2/15 - 22:31
Language: Yiddish

Traslitterazione dal libretto del disco “Kalyma” di Noëmi Waysfeld

kalyma

Nota. La traslitterazione è ottima e secondo i criteri YIVO (anche con esatta traslitterazione delle parole ebraiche), però nella sua forma ripresa dal libretto dell'album presenta delle strane separazioni di parole intere (ad esempio, "aroysget r ibn" per "aroysgetribn", "har ts" per "harts", "b in" per "bin" ecc.). Tali separazioni sono state qui del tutto eliminate. Leggo poi che la cosa può essere dovuta alla copiatura da un file PDF. [RV]
AVREML MARVIKHER

On a heym bin ikh yung geblibn
S'hot di noyt mikh aroysgetribn
Ven ikh hob nokh keyn draytsn yor gehat
In der fremd, vayt fun mames oygn
Hot in shmuts mikh di gas der tsoygn
Gevorn iz fun mir a voyler yat .

Ikh bin Avreyml der feikster marvikher
A groyser kinst ler, kh'arbet laykht un zikher
Dos ershte mol, kh'vel's gedenken bizn toyt
Arayn in tfise far lakkhenen a broyt, oy, oy
Kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn
Kh 'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn
Kh'bin zikh mekhaye ven kh'tap aza magnat
Ikh bin Avreyml, gor a voyler yat .

In der fremd, nisht gehat tsum lebn
Gebetn broyt, an oremer flegt nokh gebn
Nor yene layt vos zenen tomid zat
Flegn oft traybn mikh mit tsorn
S'vakst a ganev, s'iz mekuyem gevorn
A ganev bin ikh, nor a voyler yat .

Ikh bin Avreyml, der feikster marvikher
A groyser kinst ler, kh'arbet laykht un zikher
A yat a kleyner arayn in kutshement
Aroys a maz ik, a zeltener talent, oy, oy
Kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn
Kh 'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn
Kh'hob lib a mentshn, a mildn, a nash-brat
Ikh bin Avreyml gor a voyler yat .

Shoyn nisht lang vet dos shpil gedoyern
Krank fun klep, gift fun tfise moyern
Nor eyn bakoshe, kh'volt azoy gevolt
Nokh mayn toyt in a tog a tribn
Zol oyf mayn matseyve shteyn geshr ibn
Mit oysyes groyse un fun gold:

Do ligt Avreyml, der feikster marvikher
A mentsh a groyser geven volt fun im zikher
A mentsh a fayner mit harts, mit a gefil
A mentsh a reyner vi got aleyn nor vil, oy, oy
Ven iber im volt gevakht a mames oygn
Ven s'volt di fintstere gas im nisht der tsoygn
Ven nokh als kind er a tatn volt gehat
Do ligt Avreyml yener voyler yat.

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/2/15 - 22:34
Language: Italian

Versione italiana di Flavio Poltronieri

La qui presente (e bella) versione di Flavio Poltronieri presentava "Avrelm" al posto di "Avreml" (o "Avreyml", come si traslittera in base ai criteri YIVO; ma la pronuncia effettiva è "Avréml" con la "e" chiusa"). La cosa è stata corretta Si ricorda che "Avreml/Avreyml" è la forma diminutiva del nome "Avrom", vale a dire "Abramo": corrisponde quindi a qualcosa come "Abramuccio", "Abramino" o roba del genere. [RV]
AVREML IL BORSAIOLO

Senza casa povero ragazzo
a tredici anni mi sono ritrovato
cacciato via da qui dalla miseria,
all'estero, lontano da mia madre,
la strada mi ha educato
e sono in gamba come non ce n'è.

Io sono Avreml, il gran borsaiolo,
un vero artista che colpisce al volo
la prima volta non la scordi mai,
finito al gabbio solo per un po' di pane, ahi
io non frequento i mercati come gli altri,
castigo solo i ricchi, avari e scaltri,
quando li acchiappo, godo e penso che
non ce n'è un altro in gamba come me.

Da emigrato non avevo niente,
dai poveri ho mendicato il pane
ma quelli con la pancia sempre piena
mi scacciavano sempre furenti
"diventerà un ladro" detto, fatto
si, sono un ladro, ma di qualità.

Io sono Avreml, il gran borsaiolo,
un vero artista che lavora al volo,
che dormiva ogni sera in una grotta,
che con talento ha scalato la carriera,
io non frequento i mercati come gli altri,
castigo solo i ricchi, avari e scaltri,
amo la gente per bene quando c'è
non ce n'è un altro in gamba come me.

Ma il gioco ha un tempo limitato,
malato per le botte e la galera,
vorrei esaudita una preghiera
dopo morto, un giorno desolato,
vorrei che sulla tomba il mio ricordo
fosse marcato con lettere dorate:

Qui giace Avreml, il gran borsaiolo
predestinato ad essere un grand'uomo,
un uomo bravo, buono e di cuore,
un uomo puro, a posto col Signore,
se solo una madre lo avesse vegliato,
se nella strada non si fosse formato,
se un padre avesse avuto accanto a sé,
qui giace Avreml, dei ladri il vero re.

Contributed by Flavio Poltronieri - 2014/2/16 - 10:36
Language: English

Traduzione inglese di dal libretto del disco “Kalyma” di Noëmi Waysfeld

kalyma
AVREML THE SWINDLER

In my youth I had no home to live in,
On the street I was harassed and dr iven,
In all that t ime no kind word came my way.
On my own with no mother's car ing,
Among strangers, schooled in gr ime
I became a very winning guy

I am Avreml , they call me the swindler,
In wheeling and dealing I'm always the winner,
From the very first unt il the day I drop dead,
I'm on a treadmill in pursuit of bread, oy, oy,
I don't hang out in the "market ; with the fellows,
No, I lie in wait , the filthy rich to collar,
My greatest joy is to make off with their dollars,
I am Avreml , quite a winning-guy.

In strangers" hear t s I found no mercy,
A piece of bread somet imes a beggar would throw me,
The well-to-do whose future was all set
Would turn their backs and toss their heads in scorn:
"Go steal your food, to thievery you were born"
A thief I have been, such a winning chap.

I am Avreml , they call me the swindler,
In wheeling and dealing I'm always the winner,
When yet a young lad, to pr ison I was sent ,
I came out a menace with a rare talent, oy, oy,
I don't hang out in the market with the fellows,
No, I lie in wait , the filthy rich to collar.
I love gent le people, k ind glances and all that ,
I am Avreml , quite a winning guy.

Not for long can my story go on,
Broken, ailing, from year s in pr ison,
Just one litt le hope st ill have in my hear t -
When death comes and I'm no more dr iven,
Upon my tombstone let there be wr itten
With the biggest letters made from gold:

Here lies Avreml , they call h im the swindler,
A man of renown, always a winner,
A very fine ane man, with heart , with feelings,
A pure-souled man, a lone wolf against his will , oy, oy
Who never did know a motherjs love and car ing,
Who never did choose the street for his upbringing,
Who never a child nor a father did have,
Here lies Avreml , that winning guy.

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/2/15 - 22:35
Languages: Yiddish, English

La versione in inglese e yiddish di Daniel Kahn and the Painted Bird, dall’album “Lost Causes” del 2011

Daniel-Kahn-Lost-Causes

La trascrizione del testo yiddish presenta qui delle lievi differenze rispetto a quella standard. Costante l'uso della ampersand (&) sia nella parte yiddish che in quella inglese. Il testo è stato comunque qui lasciato così com'è. [RV]
AVREML THE FILCHER
AVREML DER MARVIKHER

On a heym bin ikh yung geblibn
s’hot di noyt mikh aroys getribn
ven ikh hob keyn draytsn yor gehat
in der fremd, vayt fun mames oygn
s’hot in shmuts mikh di gas dertsoygn
gevorn iz fun mir a voyler yat

Kh’bin Avreml der feyikster marvikher
a groyser kinstler kh’arbet laykht & zikher
dos ershte mol kh’vel s’gedenken bizn toyt
arayn in tfise far lakhenen a broyt
kh’for nit af marken vi yene proste yatn
kh’tsup nor bay karge shmutsike magnatn
kh’bin zikh mekhaye ven kh’tap aza magnat
ikh bin Avreml gor a voyler yat

On the street, hard to make a living
ya beg for bread, a poor man might be giving
but all you people sick from being fed
you’d rather turn me out & lock your doors
you scorn us all as thieves & thugs & whores
better a good crook than good & dead

Call me Avreml the finest little filcher
a master artist, you never see me pilfer
some little shit you deposited in jail
comes out a maven whose talent never fails
I ain’t some punk who steals from those who can’t afford it
I just rob the stingy filthy rich who hoard it
the rich are leeches sucking money day & night
I’m just a flea who takes a bite, ain’t I all right?

Avreml won’t live long at all
he’s sick from the streets & prison walls
but on his gravestone etched in gold
he should have his story told
“here lies Avreml, king of the thieves
a man whom all the world should grieve
he could’ve been a purer soul
but hunger is beyond control
& he never had no ma or pa
& the streets, they have their own law
this crooked prince zol zayn gebentsht
here lies Avreml, what a mentsh.

Do ligt Avreml der feyikster marvikher
a mentsh a groyser geven volt fun im zikher
a mentsh a fayner mit harts mit a gefil
a mentsh a reyner vos got aleyn nor vil
ven iber im volt gevakht a mames oygn
ven s’hot di finstere gas im nit dertsoygn
ven nokh als kind er a tatn volt gehat
do ligt Avreml, yener voyler yat.

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/2/15 - 22:37
Language: French

Traduzione francese di Nadia Déhan dal libretto del disco “Kalyma” di Noëmi Waysfeld

kalyma
AVREML LE VIDE GOUSSET

Sans logis, depuis longtemps j’erre,
M'en a tôt chassé la misère,
Je n'avais pas encore atteint treize ans.
Et bien loin des yeux de ma mère,
Dans la rue, les noirs ruisseaux m'élevèrent
Je suis devenu un gars épatant.

C'est moi Avreml, le meilleur des vide-goussets
Un grand artiste, je travaille vite fait, bien fait.
La première fois, m'en souviendrai jusqu'à la fin
Mis en prison pour avoir chipé un pain.
Je n' fais pas les foires comme ces voleurs de basse classe
Je n'fauche qu'aux sales bourgeois, à ces rapaces,
C'est un plaisir de me faire ces types-là!

Je suis Avreml, vraiment un bon gars.
Dans la rue, c'é tait la misère.
J'mendiais mon pain, seuls les pauvres me donnèrent
Mais ces gens-là qui sont toujours bien gras
Me chassaient, disant avec colère:
"Graine de voleur" — leurs voeux se réalisèrent,
Un voleur, oui, mais vraiment un bon gars.

C'est moi Avreml, le meilleur des vide-goussets
Un grand artiste, je travaille vite fait, bien fait.
Entré en prison encore un vrai gamin,
Sorti un malin, un talent peu commun.
Je f'ais pas les foires comme ces voleurs de basse classe
Je n'fauche qu'aux sales bourgeois, à ces rapaces,
Les chics types, les copains, j'les aime ceux-là,
Je suis Avreml, vraiment un bon gars.

Ce petit jeu ne durera guère,
Malade des coups, du froid des murs de pierre,
Il est une chose dont je rêve encore:
A ma mort, par un jour bien sombre
Que ces mots soient gravés sur ma tombe
En lettres majuscules, en lettres d'or:

Ci-gît Avreml, le meilleur des vide-goussets
Un grand bonhomme sûrement qu'il l'aurait été
Un homme de bien, de parole, et généreux
Un homme probe comme l'ordonne le bon Dieu
Si sur ses pas avait veillé l'oeil d'une mère
Au lieu de sombres ruisseaux qui l'élevèrent,
Si seulement son père avait été là.
Ci-gît Avreml, le fameux bon gars.

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/2/15 - 22:36
Language: Russian

Traduzione russa trovata qui

Si noti che il traduttore russo ha reso "Avre(y)ml", correttamente, col il corrispondente diminutivo russo Abraša "Abramuccio". [RV]
АБРАША-КАРМАННИК

С малых лет без дома я остался
В нужде по городам чужим скитался
Мальчишкой я не знал, что есть семья
Рос на чужбине, без отца и мамы
Сын грязных улиц и помойной ямы
И вот нормальным парнем вырос я…

Да, я Абраша, весёлый карманник,
Я вор-артист, я художник Модильяни
Свой первый холст я запомню нА сто лет
Попал в тюрьму – и лишь за то, что стырил хлеб
Я не на рынках, где все простые воры
Мои клиенты – дельцы и прокуроры
Ой, как я рад, когда обчищу торгаша,
Я – вор Абраша, говорю вам: «Ша!»

Чужбины годы - чтоб вы провалились!
Я хлеб просил - лишь бедные делились
А те же, кто и сыт был и богат
Плевали мне в лицо и в сумрак гнали
И вот я вором стал - вы это знали
Я - вор! Но я ли в этом виноват?

Да, я Абраша - весёлый карманник,
Я вор-артист, я циркач-гастрольный странник
Моей науке меня научил кичман,
Как будто фокусник - залезть в любой карман
Я не на рынках, где все простые воры
Моя слабинка - богачи и прокуроры
У бедняков же я не стырил ни гроша
Я – вор Абраша
Говорю вам:"Ша!"

Увы, недолго, мне играть с судьбою
Болезни, голод, страх перед тюрьмою
И вас я попрошу один пустяк:
Когда умру, - об этом кто услышит
Пусть на могильном камне мне напишет
Большими буквами из золота - вот так:

«Здесь спит Авремл – весёлый карманник,
Но он, увы, никого уж не обманет.
Был светел сердцем, и чиста его душа
У бедняка не взял он в жизни ни гроша
Рос под забором, дома не имея
Что за судьба для бедного еврея?
Вот если б мама… и отец…
Но нет же… вот…
Что ж, спи, Аврэмл.
Б-г тебя поймёт».

Contributed by Bernart Bartleby - 2014/2/15 - 22:43


Per Bernart Bartleby: Ho cominciato a dare un'occhiata a questa pagina. Il testo in alfabeto ebraico mi sembra perfetto, casomai c'è qualche lieve imperfezione nella traslitterazione e in qualche traduzione (a livello di errori di digitazione, come "Avrelm" per "Avreml" o "Avreyml"). Comunque ora mi ci dedico. Ti potrei chiedere un favore? Quando inserisci una canzone in yiddish, non riportare la traslitterazione in caratteri latini a fianco del titolo in caratteri ebraici. La traslitterazione sta sopra le note autoriali (come accade per le canzoni in alfabeto greco, cirillico ecc.). Salud!

Riccardo Venturi - 2014/2/16 - 20:12


Data un'occhiata migliore e confermo che il testo in alfabeto ebraico è perfetto. Anche la traslitterazione lo è, e secondo i criteri YIVO: sembrava avere però degli strani problemi di interspazi, con parole intere che sono state separate ("aroysget r ibn" per "aroysgetribn", "har ts" per "harts", "b in" per "bin" ecc.). La cosa è stata ovviamente corretta con un avvertimento. (NB: Ho appena letto della copiatura da un PDF, e che la cosa è probabilmente dovuta a questo).

Riccardo Venturi - 2014/2/16 - 20:22


Colgo l'occasione per ricordare che Flavio Poltronieri, che da qualche tempo abbiamo la fortuna di annoverare tra i nostri contributori, è un importante autore di testi e traduttore. Veronese, lavora spesso assieme a Marco Ongaro; è autore, ad esempio, di traduzioni da Leonard Cohen. Naturalmente, se lo desidera, Flavio può integrare a suo piacimento queste brevissime note biografiche; per l'intanto ci limitiamo a ringraziarlo parecchio per i suoi contributi.

CCG/AWS Staff - 2014/2/16 - 20:49
Language: Italian

Consiglio di ascoltare anche la versione italiana di Luca, da lui tradotta e incisa quasi vent'anni fa

AVREML

Nato al freddo in una notte triste
son cresciuto solo per la strada
Cos'altro mai poteva esser di me?
Fui lasciato solo al mio destino
Con il cuore puro stare al mondo e non avere niente da mangiar

Io sono Avreml un gran lavoratore
Tutti mi chiamano svelto nel mestiere
La prima volta sempre ricorderò
Furono mele e pane che rubai ay-ay

E stavo in giro sempre per mercati
E diventavo sempre più veloce
E ancora adesso vado in giro e rubo
E più son ricchi e più lavorerei hey hey!

Ma si sa un bel gioco dura poco
E rubare ai ricchi porta male
E la prigione è umida si sa
Rattristato solo e prigioniero
M'è rimasto solo un desiderio
Scrivete sulla tomba mia così...

Qui giace Avreml
Un gran lavoratore
Sarebbe stato proprio un gran brav'uomo
Se avesse avuto famiglia madre e padre e se non fosse cresciuto per le strade -eh!
Niente scuola ma riformatorio
Ma se invece avesse avuto un padre
Se una madre
l'avesse stretto al cuore

Qui giace Avreml un gran lavoratore

Se avesse avuto un padre ed una madre
Qui giace Avreml un uomo assai per bene
Se avesse avuto un padre ed una madre
Qui giace Avreml
gran lavoratore

Contributed by Flavio Poltronieri - 2021/5/11 - 18:55Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org