Language   

Gatsten

Jan Hammarlund
Language: Swedish

List of versions


Related Songs

Gerard Gbeyo
(Jan Hammarlund)
Terroriststämplar
(Jan Hammarlund)
Balladen om kravallpolis 2243
(Jan Hammarlund)


[2002]
Text: Jan Hammarlund
till en melodi av Malvina Reynolds
Testo di Jan Hammarlund
su una melodia di Malvina Reynolds

Album: Grässträn och gatsten (SCD 06)
Questa pagina è stata appositamente preparata per il concerto di Jan Hammarlund a Firenze, CPA Centro Popolare Autogestito Firenze Sud, 13 febbraio 2008.

goteborghalsning


Efter EUs toppmöte i Göteborg 2001 har ett sextiotal personer dömts till i genomsnitt 9 månaders fängelse, straffsatser som tiodubblats i jämförelse med tidigare. De flesta av de dömda deltog INTE i någon stenkastning och var INTE med i upploppet på Avenyn. Trots detta har filmer från Avenyn visats och gatstenar suggestivt skickats runt i en mängd rättegångar som inte handlade om varken det ena eller det andra. Inga poliser har fällts och endast fem har åtalats, dock ingen av dem som sköt Hannes Westberg så att han svävade mellan liv och död i flera dygn, och inte heller någon i polisledningen som spridde falska rykten och lät poliser tjänstgöra upp till arton timmar i sträck utan sömn, vila eller mat. Människor har blivit fällda för att de stått och vinkat, ropat i megafoner, skickat SMS-meddelanden. Högsta Domstolen sänkte några av straffen och dessutom konstaterat att en del av oroligheterna berodde på polisens uppförande.

Dopo il summit della UE di Göteborg nel 2001, circa una sessantina di persone sono state condannate in media a 9 mesi di carcere, sentenze che sono state decuplicate in rapporto a quelle precedenti. La maggior parte dei condannanti NON avevano preso parte ai lanci di sampietrini e NON si trovavano nel corteo sulla Aveny. Nonostante ciò, sono stati mostrati dei filmati provenienti dalla Aveny e i sampietrini sono stati suggestivamente mandati in giro di processo in processo che però non riguardava né l'uno e né l'altro avvenimento. Nessun poliziotto è stato condannato, e soltanto cinque di loro sono stati chiamati a giudizio; però nessuno di coloro che hanno sparato a Hannes Westberg facendolo restare tra la vita e la morte per diverse giornate, e neppure nessun dirigente della polizia che aveva sparso false notizie e che aveva invece lasciato i poliziotti in servizio per 18 ore senza dormire, senza riposare e senza mangiare. Le persone che sono state condannate, lo sono state per aver fatto cenni con le mani, urlato coi megafoni, spedito messaggi SMS eccetera. La Corte Suprema ha poi annullato alcune delle pene, constatando così che una parte degli scontri era dovuta al comportamento della polizia.

Jan Hammarlund, Alla Mina Sånger, p. 95
Gatsten, gatsten, vilken kraft den har
den går genom mediabruset om man slänger den i självförsvar...
Till och med ett kärringkast som bara når halvvägs fram,
gatsten i kilo eller hektogram.


Det finnst nånting på vår planet som är hårdare än granit
och det är WTO magnat som lobbar för sin profit.
Hans blod är kallt som arktisk is och han hör bara det han vill
så hur högt vi ropar räcker det aldrig till men gatsten...

Gatsten, gatsten, vilken kraft den har
den går genom mediabruset om man slänger den i självförsvar...
Till och med ett kärringkast som bara når halvvägs fram,
gatsten i kilo eller hektogram.


Man kan bli slängd i fängelse för att man ropar i en megafon
om någon slänger en gatsten en kilometer därifrån.
Det kallas skuld genom anknytning och åberopas då och då
när de inte har andra åtal att hitta på ---

Gatsten, gatsten, vilken kraft den har
den går genom mediabruset om man slänger den i självförsvar...
Till och med ett kärringkast som bara når halvvägs fram,
gatsten i kilo eller hektogram.


Så undvik helst att slänga sten, speciellt om du är polis,
för ordningsmakten har större ansvar och hämnden har sitt pris
och släng inga bomber på fjärran folk, det kan starta en våldsspiral
-- om vi nu ändå ska föra våld på tal --

Gatsten, gatsten, vilken kraft den har
den går genom mediabruset om man slänger den i självförsvar...
Till och med ett kärringkast som bara når halvvägs fram,
gatsten i kilo eller hektogram.


Och även om vi får statsbesök av en blodtörstig president,
så undvik all granit och tegel, ja, till och med cement.
för annars kan det hända att du blir skjuten av en polis
som aldrig blir fälld trots mängden av bildbevis ---

Gatsten, gatsten, vilken kraft den har
den går genom mediabruset om man slänger den i självförsvar...
Till och med ett kärringkast som bara når halvvägs fram,
gatsten i kilo eller hektogram.

Contributed by Riccardo Venturi - 2008/2/13 - 18:27Language: Italian

Versione italiana "al volo" di Riccardo Venturi
13 febbraio 2007
SAMPIETRINO

Sampietrino, sampietrino, ma che forza che ha
cazzo come buca il video se lo si lancia per difendersi...
Persino un lancio da mammoletta che si ferma a mezza strada...
Sampietrini a chili, a etti.


C'è qualcosa sul nostro pianeta chè è più dura del granito,
ed è un paperone del WTO che fa lobbies per il suo profitto.
Il suo sangue è freddo come il ghiaccio artico e sente solo ciò che vuole,
e così, per quanto gridiamo, non basta mai; ma un sampietrino...

Sampietrino, sampietrino, ma che forza che ha
cazzo come buca il video se lo si lancia per difendersi...
Persino un lancio da mammoletta che si ferma a mezza strada...
Sampietrini a chili, a etti.


Si può essere sbattuti in galera se si grida con un megafono,
se qualcuno lancia un sampietrino un chilometro più in là.
Si chiama reato per colpa estesa e lo si applica di tanto in tanto
quando non ci sono altre accusette pronte all'uso ---

Sampietrino, sampietrino, ma che forza che ha
cazzo come buca il video se lo si lancia per difendersi...
Persino un lancio da mammoletta che si ferma a mezza strada...
Sampietrini a chili, a etti.


Quindi evita di lanciare pietre, specialmente se sei un poliziotto,
perché le forze dell'ordine hanno una maggiore responsabilità e la vendetta ha il suo prezzo
e non buttare bombe addosso alla gente, può iniziare una spirale di violenza
- però se noi, insomma, ora potessimo discutere un po' di violenza...

Sampietrino, sampietrino, ma che forza che ha
cazzo come buca il video se lo si lancia per difendersi...
Persino un lancio da mammoletta che si ferma a mezza strada...
Sampietrini a chili, a etti.


E anche se riceviamo la visita di stato di un presidente assetato di sangue
devi evitare granito e tegole, eh sì, e addirittura il cemento!
Sennò succede che un poliziotto ti spara addosso e ti ammazza
e poi non verrà mai condannato malgrado tonnellate di prove fotografiche ---

Sampietrino, sampietrino, ma che forza che ha
cazzo come buca il video se lo si lancia per difendersi...
Persino un lancio da mammoletta che si ferma a mezza strada...
Sampietrini a chili, a etti.

2008/2/13 - 19:15Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org