Language   

Yes kou aperet

Rita Tekeyan
Language: ArmenianԵս քու ափերէդ բռնի հեռացած, [1]
Հայրենի երկիր կարօտցած եմ քեզ,
Զի հազար բարիք ափերըդ թողած
Ոտքերով բոպիկ հեռացած եմ ես ...

Քանի երկիրներ ես թափառայած,
Այնքան հուրիհուր կարօտցած եմ քեզ,
Զի հազար երազ եւ արշալոյսներ
Ափերըդ թողած հեռացած եմ ես ...

Իմ շուրջս գարուն այգիներ ծաղկած,
Այնքան կարեվէր կարօտցած եմ քեզ,
Զի հազար գարուն ափերըդ թողած,
Ձմեռն հոգիիս հեռացած եմ ես ...
[1] Yes kʿu apʿered bṙni heṙacʿaç,
Hayreni yerkir karotcʿaç yem kʿez,
Zi hazar barikʿ apʿerəd tʿwoġaç,
Wotkʿerov bopik heṙacʿaç yem yes...

Kʿani yerkirner yes tʿapʿaṙayaç,
Aynkʿan hurihur karotcʿaç yem kʿez,
Zi zahar yeraz yev aršaloysner,
Apʿerəd tʿwoġaç heṙacʿaç yem yes...

Im šurǰs garun ayginer çaġkaç,
Aynkʿan karever karotcʿaç yem kʿez,
Zi zahar garun apʿerəd tʿwoġaç,
Dzmeṙn hogiis heṙacʿaç yem yes...


Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org