Language   

Ingenting förändras av sej själv

Hoola Bandoola Band
Language: Swedish

List of versions


Related Songs

Rocksamba (Vi klarar det)
(Hoola Bandoola Band)
Balladen om K
(Björn Afzelius)
1789+0
(Hoola Bandoola Band)


[1973]
Text och musik/Lyrics and music: Mikael Wiehe
Album: På väg
Vi var en gång av samma slag.
Vi trodde bägge på alla löftena man gav.
Men dagen gick och det blev kväll.
och ingenting förändrade sej själv.

Det tog sin tid, att se det klart
att det vi skapar själva, det är det enda som blir av.
Vi kunde gott behövt din hjälp.
För ingenting förändras av sej själv.

Men tiden när vi föddes eller platsen där man bor,
minnena är inte längre nog.
Nej, det är kamp för samma framtid och tro på samma mål,
som gör att man kan säg’, man hör ihop.

Det har bli’tt sent och jag ska gå.
Jag har slutat hoppas att jag ska få dej att förstå.
Om nåt skall brinna, krävs det eld.
För ingenting förändras av sej själv.

Contributed by Ceil Herman - 2018/10/22 - 23:47
Language: English

English translation by Ceil Herman

Notes are by Mikael Wiehe on his website www.mikaelwiehe.se:

"Från 1968 och framåt var inte bara en tid av förbrödring och systerskap i kampen för en bättre värld eller en ständig marsch under röda fanor mot en hägrande framtid. Det var också en tid av djupa motsättningar, hätska diskussioner, våldsamma konflikter och bittra avsked till alla dem som inte delade idéerna, tron och idealen, det kunde vara familj, vänner eller arbetskamrater. "Ingenting förändras av sej själv" är en sådan adjö-sång till en av mina nära vänner som valde att gå en annan väg.

Jag hade lyssnat mycket på Neil Youngs "Harvest" innan jag skrev den."

"From 1968 and onwards there was not only a time of brotherhood and sisterhood in the struggle for a better world or a constant march under red banners against a looming future. It was also a time of deep contradictions, virulent discussions, violent conflicts, and bitter farewells to all who didn't share ideas, beliefs, and ideals, it could be family, friends, or colleagues. "Nothing is changed by itself" is such a farewell song to one of my close friends who chose to go another way.

I had listened a lot to Neil Young's "Harvest" before I wrote it."
NOTHING IS CHANGED BY ITSELF

We were once of the same kind.
We both believed in all the promises one gave.
But the day went and it became evening.
and nothing is changed by itself.

It took its time to see clearly
that what we create ourselves, it is the only thing that happens.
We could really need your help.
Because nothing is changed by itself.

The time when we are born or the places where one lives,
the memories are not any longer enough.
No, it is a fight for the same future and belief in the same goal,
that makes you say you belong together.

It has become late and I will go.
I never stop hoping that I will understand you.
If something will burn it needs fire.
Because nothing is changed by itself.

Contributed by Ceil Herman - 2018/10/23 - 15:23
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö
MIKÄÄN EI MUUTU ITSESTÄÄN

Olimme ennen samanlaisia.
Uskoimme molemmat kaikkiin annettuihin lupauksiin.
Mutta päivä kääntyi illaksi,
eikä mikään muuttunut itsestään.

Vei aikansa nähdä selvästi,
että vain sillä on merkitystä, minkä olemme itse luoneet.
Olisimme kyllä tarvinneet apuasi,
sillä mikään ei muutu itsestään.

Mutta syntymämme aika tai paikka, jossa asumme,
niiden muistelu ei enää riitä.
Ei, vasta taistelu saman tulevaisuuden puolesta ja usko samoihin tavoitteisiin
ovat kylliksi, jotta voimme sanoa kuuluvamme yhteen.

On jo myöhä, ja minun on mentävä.
Olen lakannut toivomasta, että saan sinut ymmärtämään.
Tarvitaan tulta, jotta jokin palaisi,
sillä mikään ei muutu itsestään.

Contributed by Juha Rämö - 2018/10/23 - 10:22Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org