Language   

Cabudanni

Dr. Drer & Crc Posse
Language: Sardinian


Related Songs

Terra
(Dr. Drer & Crc Posse)
A.F.S.L. part 2
(C4)
Cosa bella frisca
(Dr. Drer & Crc Posse)


[2017]

Album : Cabudanni

Cabudanni
Su trexi 'e Cabudanni innoi est ancora meda basca,
apuntamentu a ora de soli a sa una e mesu in pratza.
Prontus po partiri, ajò totus a Capo Frasca,
piga un'atra màchina ca custa no s'abàstat!
Un'ora e passa de viàgiu si pàssat arriendi,
sorpassendi saludaus is atrus chi funt andendi,
ma prima chi arribaus a Sant'Antoni de Santadi
su tràficu chi nc'at, parit d'èssiri in citadi
e no nc'est viàgiu pagau, no nc'est bus organizau,
seus millas e millas chi oi ant pigau
fillas, màchinas, amigus e paninu
po andai a nai a forti: “baxei-si-ndi a casinu!”
cun mìssilis, bombas, esercitatzionis,
fogu acanta de domu, pruini malu ne is prumonis,
no seus in gherra cun nisciunu ma seus prontus a cumbati:
“arrendetevi, siete circondati!”

Nc'est unu cancellu e un'arrecintzioni longa finsas a celu
chi cùat belenus, bregùngias e misteru,
diaderus: su pensamentu mannu cosa nosta
est ca in s'istadi no biat nudda su turista,
seus su logu prus militarizau de totu Europa
ma no si dònant sa copa, ca no est unu bellu bantu
e no mi spantu si seus primus in su mundu, no sciu nai,
e nimancu du bollu sciri ca no est cosa de bantai.
Duus o trexentus funt is postus de traballu
in totu is basis de Sardìnnia e in prus su marisciallu,
Teulada at tentu giai tremilla e prus disterraus
mentris totus is biddas acanta de mari ant amanniau.
Aparèchius in bella amosta, girendi costa-costa,
seus benius a Cabu Frasca po donai un'arrespusta,
sa generatzioni nosta est una vida chi est abetendi,
ant segau s'arretza e in sa basi seus intrendi.

Nc'est unu cartellu giallu: “stop aeronautica!”
apalas discàrriga, ant interrau àliga
bèllica, ita fini at a essi fatu? Bai e circa!
Spèrdia asuta de terra opuru in sa falda acuìfera.
E candu ddus intendis chistionendi de bonìfica
no scint mancu ita bolit nai, ita totu sinnìficat.
Su tòriu arràdiu-ativu arribau finsas a sa Còssiga,
cumenti nci-ddu bogas? Seguru ca no intòssicat?
Su Ministeru de sa Difesa controllau e controllori
nàrat chi est totu a postu, oiamomia it'arrori!
De sa Giunta arregionali de is professoris no mi fidu,
no ant mòviu didu, sigu a abarrai scidu.
Torrendi de Cabu Frasca giai de meda scurigau
ca invecis de essi stracu deu seu sempri prus infogau,
no eus mai a smiti de ddu nai e de ddu scriri
findas a candu eus a cumprendi ca su logu est de chini ddu bivit.

No m'apu a scarèsci facilmenti cussu sàbudu,
castiendi de su cùcuru, tantu giai femus pagus!
Unu pòpulu chi innoi bolit sceti bivi lìberu,
eus scritu una pàgina, tòcat a scriri unu lìburu.

Spàrat s'esèrcitu italianu, spàrat sa Nato, Israeli, in su monti e in su pranu.
Spàrant apitzus de unu nuraxi, cumenti ddis praxit, aundi bolleus bivi in paxi.
Abrùxat totu su demàniu, abrùxat s'uràniu e su fòsfuru biancu americanu.

Contributed by adriana - 2017/4/26 - 09:55Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org