Language   

Σιγά μην κλάψω, σιγά μη φοβηθώ

Killah P [Pavlos Fyssas / Παύλος Φύσσας]
Language: Greek (Modern)

List of versions


Related Songs

Μίλα μου για την λευτεριά
(Mimis Plessas / Μίμης Πλέσσας)
Να με θυμάσαι
(Killah P [Pavlos Fyssas / Παύλος Φύσσας])
Siempre vivirán
(Pablo Hasél)


Sigá min klápso, sigá mi fovithó
[2012]
Parole e musica: Pavlos Fyssas (Killah P)
Lyrics and music: Pavlos Fyssas (Killah P)
Στίχοι και μουσική: Παύλος Φύσσας (Killah P)
Album: Μια μαλακία και μισή

fovitho


Quando è stato assalito da una squadraccia fascista di Alba Dorata mercoledì mattina, il 34 enne Pavlos Fyssas, un ragazzo alto e muscoloso, era con la sua ragazza ed un'altra coppia. Invece di scappare dalla squadraccia neonazista, Pavlos ha cercato di mettere in salvo la sua ragazza e i suoi amici e si è poi battuto coi suoi assalitori. Stava resistendo circondato da un gruppo di 20-25 fascisti, alcuni dei quali armati di bastoni, quando un uomo è arrivato all'improvviso in macchina, ha parcheggiato in fretta, è saltato fuori e ha accoltellato Pavlos due volte al cuore e una nell'addome.

La polizia era presente, e la ragazza di Pavlos assieme a altri ha implorato gli agenti di intervenire e di fermare gli assalitori. “Sono troppi”, è stata la risposta della polizia; “Cosa possiamo fare?” E così la squadra motociclistica della DIAS, una delle forze di polizia più temute (e più fasciste) è stata lì a guardare mentre Pavlos veniva ferito mortalmente. Dopo essere stato accoltellato, è rimasto in vita per altri 20 minuti e ha continuato a indicare e a fare il nome del suo assassino, permettendo così che venisse arrestato (a quanto si dice da un agente donna che ha preso la sua pistola e lo ha ammanettato, sembra contro il volere dei suoi colleghi).

Per il racconto e le testimonianze dirette sull'agguato a Pavlos, si veda qui. Qui invece un tributo del collaboratore di ROAR Leonidas Oikonomakis, del gruppo hip-hop Social Waste, al suo amico Pavlos.

Roarmag - Reflections on a Revolution (trad. RV)


When he was assaulted by a gang of black-shirted Golden Dawn thugs on Wednesday night, 34-year-old Pavlos Fyssas — a big and powerful man — was with his girlfriend and another couple. Rather than run away from the assaulting squad of neo-Nazis, Pavlos tried to allow his companions to escape and confronted his assailants. He stood his ground while surrounded by a group of 20-25 thugs, some of whom were armed with sticks, when a man suddenly came driving up to him, hastily parked his car, jumped out and stabbed Pavlos twice in the chest and once in the abdomen.

Police were at the scene, and Pavlos’ girlfriend and other bystanders pleaded with them to intervene and stop the assailants. “They are too many,” was the answer of the police, “what can we do?” And so the DIAS motorcycle squad — one of the country’s most feared (and most fascist) security forces — stood by as Pavlos was fatally wounded. After being stabbed, he lived for 20 more minutes and incessantly pointed out and named the assailant with the knife, allowing the suspect to be arrested (allegedly by a single female officer who took out her gun and arrested him, apparently against the will of the others).

For a report and eyewitness account of the neo-Nazi ambush in which Pavlos was killed, click here. ROAR contributing editor Leonidas Oikonomakis of Greek hip-hop formation Social Waste pays tribute to his friend Pavlos here. Below is the English translation of one of Pavlos’ songs, building on a sample from legendary Greek rocker Giannis Aggelakas.

Roarmag - Reflections on a Revolution
Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή
κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω.
Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί,
σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω.

Γι' αυτό απλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια,
για να κλέψω λίγο φως από τα λαμπερά αστέρια.
Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πνίξει
των ανθρώπων η μιζέρια τόσο, όσο κι η θλίψη.

Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δε μου ταιριάξαν,
πήρα τ'άλλο μονοπάτι κι όχι αυτό που μου χαράξαν.
Ήταν δύσβατο, σκληρό και με παγίδες πολλές,
αγάπες σκάρτες και φίλοι φαρμακερές οχιές.
Είχε τέρατα με παράξενες στολές
που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μεσ' στις σκιές,

Μην κοντοσταθείς αν πρόκειται ν' ακολουθήσεις,
τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις.
Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα
κι όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί,
όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα,
θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί.

Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.

Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.

Μου είπαν να μην κάνω όνειρα τρελά,
να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια,
μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά,
πήρα τον κόσμο ολόκληρο στα δυο μου χέρια.

Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια φωλιά,
που εκεί πάνω της το φόβο, την ασχήμια
κι ένα κλάμα γοερό και μια αλυσίδα βαριά,
κουβαλάει την κατάρα των θεών και τη βλασφήμια.

Δε θα δακρύσω μια και δε θα φοβηθώ.
Δε θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρα μου,
ελεύθερα, ψηλά, πολύ ψηλά πετώ
κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδέσμευτα φτερά μου.

Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να 'ρθουν
σ' αυτήν την κορυφή που όλους περιμένει,
αρκεί να μη δακρύσουν και να μη φοβηθούν
σ' αυτήν την έξυπνη απάτη, την καλοστημένη.

Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.

Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.

Για όσους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κλάψω.

Κι όσοι μ' απείλησαν με πύρινα δεσμά,
θέλω να ξέρουν ότι σιγά μη φοβηθώ.
Να'ρθούνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά,
τους περιμένω και σιγά μη φοβηθώ.

Contributed by Riccardo Venturi - Ελληνικὀ Τμήμα των ΑΠΤ - 2013/9/20 - 19:40
Language: English

English translation / Traduzione inglese
Roarmag - Reflections on a Revolution

pavfys
I WON'T CRY, I WON'T FEAR

The world has become a big prison
and I’m looking for a way to break the chains.
There is a place waiting for me,
there at a high mountain peak for me to arrive.

That’s why I stretch again my two hands very high,
to steal some light from the bright stars.
I cannot take it down here and I’m about to choke
from this human misery, as much as sorrow.

I cannot stand it anymore and all these people were not for me,
so I followed another path and not the one they forced me to.
It was rough, tough and with many pitfalls,
bad love and friends like venomous vipers.
It had monsters with strange uniforms
always secretly lurking in the shadows.

Don’t stop if you decide to follow it,
tighten your teeth firmly and do not cry.
I took it myself and reached its end,
and as the old wise people write in books,
when the sun reaches its end,
eagles will light a fire from above.

To those who betrayed me by backstabbing me,
I want them to know that I will not bother to cry.
And to all my old loves,
I want them to know that I will not bother to cry.

And to those that threatened me with burning chains,
I want them to know that I will not bother with fear.
Let them come and find me at the mountain top,
I’m waiting for them and I will not bother with fear.

They told me not to have “crazy” dreams,
not dare to look at the stars,
but I never took them seriously,
I took the whole world in my arms.

They want nowadays to build me a nest
where there’s more fear, ugliness
and a moaning cry and a heavy chain,
carrying the curse of the gods and blasphemy.

I will not shed a tear and I will not be afraid.
I will not let them steal my dreams.
I fly free, high, very high,
while they are jealous of my proud unbound wings.

And I’m waiting for other brothers to come here
in this mountain peak waiting for them all,
as long as they don’t cry and fear
living in this well-thought-out fraud.

To those who betrayed me by backstabbing me,
I want them to know that I will not bother to cry.
And to all my old loves,
I want them to know that I will not bother to cry.

And to those that threatened me with burning chains,
I want them to know that I will not bother with fear.
Let them come and find me at the mountain top,
I’m waiting for them and I will not bother with fear.

To those who betrayed me by backstabbing me,
I want them to know that I will not bother to cry.
And to all my old loves,
I want them to know that I will not bother to cry.

And to those that threatened me with burning chains,
I want them to know that I will not bother with fear.
Let them come and find me at the mountain top,
I’m waiting for them and I will not bother with fear.

Contributed by Riccardo Venturi - Ελληνικό Τμήμα των ΑΠΤ - 2013/9/20 - 20:07
Language: Italian

Traduzione italiana di Riccardo Venturi
20 settembre 2013

Leggendo il testo di questa canzone, non si può non avere il senso come di una tragica profezia da parte di Killah P.
NON PIANGERÒ, NON AVRÒ PAURA

Il mondo è diventato una grande prigione
e io cerco un modo per spezzare le catene.
C'è un posto che mi aspetta, là,
devo arrivare a una vetta altissima.

Per questo tendo ancora altissime le mani,
per rubare un po' di luce alle stelle lucenti,
Non resisto più quaggiù, mi sta per soffocare
la miseria della gente ed anche la sua sofferenza.

Non ce la faccio più e tutti questi non mi sono stati accanto,
e allora ho preso un'altra strada, non quella obbligata.
Era impervia, dura e piena di tranelli,
cattivi amori e amici come serpenti velenosi.
C'erano mostri con strane uniformi
che mi spiavano sempre nascosti nelle ombre.

Non fermarti, se decidi di percorrerla,
stringi i denti e non piangere.
Io l'ho percorsa e sono arrivato alla fine
e come scrivono i vecchi saggi nei libri,
quando il sole arriverà all'ultima levata
le aquile accenderanno un fuoco da lassù.

Quelli che mi hanno tradito pugnalandomi alle spalle
voglio che sappiano che non piangerò.
E tutti i miei vecchi amori
voglio che sappiano che non piangerò.

E quelli che mi hanno minacciato con catene roventi
voglio che sappiano che non avrò paura.
Che vengano a trovarmi quassù in cima alla montagna,
li sto aspettando e non avrò paura.

Mi hanno detto di non fare sogni pazzi
e di non osare di guardare le stelle,
ma non li ho mai presi sul serio,
ho preso il mondo intero nelle mie braccia.

Ora vogliono costruirmi un nido
dove ci sia ancor più paura e bruttezza,
un lamento disperato e una catena pesa
portano la maledizione e la bestemmia degli dèi.

Non piangerò e non avrò paura.
Non lascerò che rubino i miei sogni,
io volo libero, lassù in alto, altissimo
e loro invidiano le mie ali fiere e indipendenti.

E aspetterò che arrivino altri fratelli
su questa vetta che aspetta tutti quanti,
basta che non piangano e non abbiano paura
vivendo in questa truffa furba e ben concepita.

Quelli che mi hanno tradito pugnalandomi alle spalle
voglio che sappiano che non piangerò.
E tutti i miei vecchi amori
voglio che sappiano che non piangerò.

E quelli che mi hanno minacciato con catene roventi
voglio che sappiano che non avrò paura.
Che vengano a trovarmi quassù in cima alla montagna,
li sto aspettando e non avrò paura.

Quelli che mi hanno tradito pugnalandomi alle spalle
voglio che sappiano che non piangerò.
E tutti i miei vecchi amori
voglio che sappiano che non piangerò.

E quelli che mi hanno minacciato con catene roventi
voglio che sappiano che non avrò paura.
Che vengano a trovarmi quassù in cima alla montagna,
li sto aspettando e non avrò paura.

2013/9/20 - 20:51


DICHIARAZIONE DI MIKIS THEODORAKIS 28 settembre 2013

Siete fortunati perché politicamente sono un morto e non posso parlare!
Nel buio in cui mi trovo voglio dirvi che arrossisco, mi vergogno di essere Greco, poiché hanno aspettato che venisse ucciso un ragazzo perché si svegliasse questa sfilata. Non 20, 30 e 100 albadoristi da mettere in prigione IL RAGAZZO NON RESUSCITA!
E voglio sapere come all'improvviso si è scoperta questa organizzazione, che quel partito è criminale? Non lo sapevano tutti costoro, sia il governo sia l'opposizione, i deputati, che lo strato inferiore della società è tormentato?
Un medico ha detto che abbiamo avuto 1000 accoltellamenti. Un Pachistano ha detto a Nicea, abbiamo 800 accoltellamenti! Non le sapevano queste cose costoro? E accettavano di sedere in Parlamento, nel Tempio della Democrazia, con simili rifiuti?
Me ne ritorno nella mia tomba!!!

Είστε τυχεροί γιατί πολιτικά είμαι νεκρός και δεν μπορώ να μιλήσω!
Μέσα στο σκοτάδι που βρίκομαι θέλω να σας πω ότι αηδιάζω, ντρέπομαι γιατί είμαι Έλληνας, γιατί περίμεναν να σκοτωθεί ένα παλληκάρι για να ξυπνήσει όλη αυτή η σειρά όχι 20, 30 και 100 χρυσαυγίτες να βάλουν φυλακή ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΑΙΝΕΤΑΙ!
Και θέλω να ξέρω ότι ξαφνικά βρέθηκε αυτή η οργάνωση, το κόμμα να είναι εγκληματικό; Δεν ξέραν κάτω όλοι αυτοί και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, οι βουλευτές, ότι στενάζει η κοινωνία κάτω;
Ένας γιατρός είπε ότι είχαμε 1000 μαχαιρώματα. Ένας Πακιστανός είπε στη Νίκαια, είχαμε 800 μαχαιρώματα! Αυτά δεν τα ξέρανε αυτοί; Και δέχονταν να κάτσουνε στη Βουλή μέσα, σε αυτόν τον Ναό της Δημοκρατίας, μ΄αυτά τα καθάρματα;
Ξαναμπαίνω πάλι στον τάφο μου!!!

Gian Piero Testa - 2013/9/30 - 12:13


A MIKIS THEODORAKIS (nientepopodimeno)
di Riccardo Venturi

Ma sì che lo sapevano, Mikis. E lo sapevi benissimo anche tu, che in parlamento ci sei stato chissà quanto tempo; potrai essere morto politicamente, ma mi rifiuto di credere che, alla tua veneranda età, tu faccia il finto tonto. Naturalmente non è così; ancor più naturalmente, la tua, è una domanda retorica.

Lo sapevano benissimo con chi stavano nel “parlamento”, anzi, nella βουλή. Quella bellissima parola ellenica, che alla lettera significa “volontà”; imparentata persino etimologicamente, in modo esatto, col nostro verbo volere. E, infatti, si tratta di una volontà ben precisa; e, soprattutto, di un comodo ben preciso.

Ora, tutto può essere al mondo, Mikis, fuorché tu non conosca i fascisti. Non starò a ripercorrere la tua vita, i tuoi campi di concentramento, i tuoi esili. Nella Grecia del 1967 i fascisti facevano un gran comodo, come lo hanno sempre fatto quando ci sono un po' di cose da rimettere a posto alla svelta e senza tanti complimenti. Sono fatti per questo, no? Sono nati per questo, e c'è chi li ha fatti nascere per questo.

Si chiama capitale, si chiama possesso, si chiama industriale o si chiama agrario. Si chiama finanza, si chiama cannoni, si chiama aeroplani, si chiama Krupp o si chiama Fiat. Si chiama “nazionalismo”, si chiama “liberalismo” e, non di rado, si chiama anche “democrazia”.

Il resto, sono i necessari condimenti, quelli che servono per ottenere il consenso. Un tempo possono essere consistiti in colonie, in “imperi”, in “tradizioni”, in “religioni”; adesso consistono prevalentemente, questi condimenti, in “stranieri”, in “sicurezza”, in “valori”, in “famiglia”. Ma ce ne sono infiniti altri, ad libitum.

Come dici giustamente, Mikis, perché la “sfilata si svegliasse” c'è voluto che ammazzassero “un ragazzo” che non resuscita. Dici giustamente che il ragazzo ha avuto bisogno d'essere greco; le decine, le centinaia di immigrati assaltati, massacrati e, in alcuni casi, uccisi dai fascisti di Alba Dorata non avevano fatto svegliare nessuna sfilata. Cerchi, sicuramente, di stare sulla terra anche se ti definisci un “morto” mentre un'organizzazione nazista si prendeva la Grecia aiutata dalla sua filiale, quella cosa che va sotto il nome di “Polizia”.

Cerchi di stare sulla terra, perché sono cose, queste, che hai già viste e pagate carissime. Il “sangue greco”? Eri in quella piazza il 20 luglio 1965, sì un venti di luglio, quando la polizia greca imbottita di fascisti ora come allora ammazzava un altro ragazzo, Sotiris Petroulas. In una piazza che si chiama “dei Giuliani”, pensa un po'. Ci scrivesti sopra anche una famosa canzone. Ma questi ragazzi morti non li hanno fermati. Non li ha fermati Alexis Grigoropoulos. Non li ha fermati nessuno.E non li ha fermati nessuno perché sono gli organizzatori della violenza al servizio del potere. Il suo strumento più utile. Intimidire la gente. Creare un clima di incertezza per prospettare “soluzioni” di forza (la cosiddetta “sicurezza”). Legami precisi non soltanto con la Polizia, ma con le autorità investigative e coi Servizi. E che ti sto a dire, Mikis Theodorakis? Faccio solo il punto, da persona del mio paese, che ha visto tutte queste cose, bagnate dal sangue delle banche agricole, dei treni popolari, delle piazze.

E ti domandi, Mikis, se costoro “non sapevano” con chi sedevano nel parlamento? Sedevano coi loro sodali. Perché Alba Dorata faceva esattamente il suo comodo proprio alla “democrazia”, a quella cosa di cui il parlamento dici essere il Tempio. Ο ναός in greco, altra solenne parola e antichissima.

Come ogni partito nazifascista, Alba Dorata opera a favore del sistema. Nel “parlamento”, o “tempio della democrazia”, vota regolarmente a favore di armatori, banchieri e potentati finanziari; nella società, invece, si presenta come partito “anti-sistema”. E che è, forse, qualcosa di nuovo? Il fascismo è nato così, e così è stato ovunque perché non può essere altro che lo strumento più duro e autoritario del capitale. “Il nazionalsocialismo ha liberato l’operaio tedesco dalla morsa di un dogma, quello comunista, che era fondamentalmente ostile sia al datore di lavoro che al lavoratore. Adolf Hitler ha restituito l’operaio alla sua nazione. Lo ha trasformato in un disciplinato soldato del lavoro e quindi in un nostro compagno”. Lo affermava, nel 1934, l'industriale tedesco Alfred Krupp.

Alba Dorata è finanziata dall'imprenditoria greca. E c'è un ministro in Grecia, tale Nikos Dendias, che fino a pochi giorni fa si inalberava contro chiunque rivelasse i legami tra Alba Dorata, la Polizia e i corpi di Sicurezza. Escludeva categoricamente, il signor ministro, che la Polizia compisse attacchi a sfondo razziale; minacciava, sempre il signor ministro, il giornale inglese Guardian per un articolo dedicato a tutto ciò. All'improvviso, il signor Dendias fa una conversione a U: si sveglia una mattina e fa mettere in galera mezza Alba Dorata, ivi compreso il Führer, Michaloliakos.

E si sospetta allora, in modo esageratamente preciso, il gioco di potere. Prima si inventa la favola, e poi la si fa terminare per diventarne gli eroi. Dopo il “sangue greco” versato (quello pakistano o di altri paesi del genere, Mikis, ti sei già accorto da solo che conta poco o nulla) si mettono su gli arresti in pompa magna, con tanto di “Stato che risponde” e di “Democrazia salda”, provocando la reazione dell'Alba Dorata perseguitata. E così ci saranno altri scontri, e scorrerà altro sangue in base sia a decisioni prese a tavolino, sia in base alla realtà contingente.

Continuerai allora a chiederti, Mikis Theodorakis, come mai “accettavano di sedere nel Tempio della Democrazia assieme a simili rifiuti”? Lo accettavano, semplicemente, perché Alba Dorata è un'utile componente del sistema, del loro stesso sistema. I fascisti sono sempre stati, e sempre saranno, una componente dello Stato, e ne fanno pienamente parte. Di converso, lo Stato considera i fascisti dei suoi rappresentanti assai dinamici, oltre che uno strumento facile da utilizzare. Lo si è visto fin dalla nascita del fascismo. Ovunque si sia manifestato, i suoi modus operandi sono stati pressoché identici, come identici sono stati i suoi finanziatori più o meno occulti.

La “sfilata” non si è svegliata, probabilmente, neppure per il “sangue greco” del rapper antifascista Pavlos Fyssas. “Killah P” è stato preso al volo, in un momento in cui Alba Dorata veniva accreditata del 12% dei voti nei sondaggi, ed in cui l'erosione dell'elettorato conservatore stava facendosi assai preoccupante per “Nuova Democrazia”; la creazione di nuova paura ha funzionato benissimo, e chi ha votato per i nazisti nell'infinita devastazione greca, tornerà in gran parte all'ovile. Non soltanto: la paura è servita a rendere i cittadini ancor più conservatori.

Lo Stato, con tutte le sue istituzioni, non “accetta” i fascisti. Non c'è nessun bisogno che li “accetti”, e sedersi accanto a loro nel parlamento è del tutto normale. Nel parlamento italiano nessuno ha mai avuto problemi a sedersi accanto a torturatori e assassini fascisti; qualcuno magari si ricorderà, che so io, dell'onorevole Sandro Saccucci. Nell'attuale parlamento italiano siede una Mussolini (mentre in quello tedesco non siede una Hitler, va detto). I fascisti non sono “accettati”: sono parte integrante, e necessaria, del sistema istituzionale statale. Fanno il gioco sporco, e a volte capita che li buttino -per finta- nella spazzatura; ma sono sempre lì, pronti alla bisogna.

Credo, Mikis Theodorakis, che questo andasse, seppur sommariamente, detto prima del tuo ben giustificato e sdegnato ritorno nella tomba. Gradirei però che in una tomba, non soltanto politica, ci finissero quei luridi topi di fogna assieme a tutti coloro che li foraggiano, finanziano, sostengono.

Con deferenza, RV.

RV - 2013/10/1 - 22:14


No comment

krzyś - 2013/10/1 - 22:57


La dichiarazione di Mikis nel corso di un concerto all'Erodio Attico il 28 settembre 2013 in un video postato in youtube da Spitha Neas Ionias.

Gian Piero Testa - 2013/10/2 - 23:25Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org