Language   

The Tramp

Joe Hill
Language: English

List of versions


Related Songs

Everybody's Joining It
(Joe Hill)
Nearer My Job to Thee
(Joe Hill)
Lavoro a mano armata
(Carote sbriciolate)


‎[1913]‎
Sulla melodia di "Tramp! Tramp! Tramp! (The Prisoner's Hope)", canzone risalente alla Guerra ‎Civile e scritta da George F. Root.‎
Pubblicata sul “Little Red Songbook”, illibretto di canti dell’Industrial Workers of the World ‎‎(IWW), organizzazione sindacale fondato solo qualche anno prima, nel 1905.‎
Testo trovato su Folk Archive.‎

Storia di un hobo, un lavoratore migrante, un “itinerant worker” – come era lo stesso Joe Hill, ‎autore di questa canzone - che nessuno vuole, nemmeno il diavolo dopo morto…‎

Il corpo di Joe Hill dopo la sua esecuzione avvenuta il 19 ‎novembre del 1915 dopo una condanna per una rapina ed un duplice omicidio che non aveva ‎commessi. ‎<br />
Si noti sul suo volto il sorriso quasi beffardo…‎
Il corpo di Joe Hill dopo la sua esecuzione avvenuta il 19 ‎novembre del 1915 dopo una condanna per una rapina ed un duplice omicidio che non aveva ‎commessi. ‎
Si noti sul suo volto il sorriso quasi beffardo…‎


If you all will shut your trap,
I will tell you 'bout a chap,
That was broke and up against it, too, for fair
He was not the kind that shirk,
He was looking hard for work,
But he heard the same old story everywhere: ‎

Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping,
Nothing doing here for you;
If I catch you 'round again,
You will wear the ball and chain,
Keep on tramping, that's the best thing you can do.‎

He walked up and down the street,
‎'Till the shoes fell off his feet,
In a house he spied a lady cooking stew,
And he said, "How do you do,
May I chop some wood for you?"
What the lady told him made him feel so blue:‎

Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping,
Nothing doing here for you;
If I catch you 'round again,
You will wear the ball and chain,
Keep on tramping, that's the best thing you can do.‎

‎'Cross the street a sign he read,
‎"Work for Jesus," so it said,
And he said, "Here is my chance, I'll surely try,"
And he kneeled upon the floor,
‎'Till his knees got rather sore,
But at eating-time he heard the preacher cry:‎

Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping,
Nothing doing here for you;
If I catch you 'round again,
You will wear the ball and chain,
Keep on tramping, that's the best thing you can do.‎

Down the street he met a cop,
And the Copper made him stop,
And he asked him, "When did you blow into town?
Come with me up to the judge."
But the judge he said, "Oh, fudge,
Bums that have no money needn't come around."‎

Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping,
Nothing doing here for you;
If I catch you 'round again,
You will wear the ball and chain,
Keep on tramping, that's the best thing you can do.‎

Finally came that happy day
When his life did pass away,
He was sure he'd go to heaven when he died,
When he reached the pearly gate,
Santa Peter, mean old skate,
Slammed the gate right in his face and loudly cried:‎
Tramp, tramp, tramp, keep on a-tramping,
Nothing doing here for you;
If I catch you 'round again,
You will wear the ball and chain,
Keep on tramping, that's the best thing you can do.‎

In despair he went to Hell,
With the Devil for to dwell,
For the reason he'd no other place to go.
And he said, "I'm full of sin,
So for Christ's sake, let me in!"
But the Devil said, "Oh, beat it! You're a 'bo!"‎

Contributed by Dead End - 2012/8/23 - 11:53
Language: Swedish

Traduzione svedese / Swedish translation / Svensk översättning: Ture Nerman
TRAMPEN

Om ni lyssna vill ett slag,
ska jag sjunga här i dag
om en grabb som ni har träffat lite var.
Han var inte den som drog
sej för något slag av knog,
sökte jobb men överallt fick han till svar:

Tramp tramp tramp på du bara!
Här finns inget jobb - nej nej!
Får jag se dej här igen,
blir det travarlapp, min vän.
Trampa på du bara, det är bäst för dej!

Trasig, svulten mer och mer
gick han gatan opp och ner,
i ett kök såg han en kvinna bryna stek.
Och han sa: »Goddag får jag
hugga lite ved i dag?«
Men vid damens svar blev kinden än mer blek:

Tramp tramp tramp på du bara!
Här finns inget jobb - nej nej!
Får jag se dej här igen,
blir det travarlapp, min vän.
Trampa på du bara, det är bäst för dej!

På en vägg en skylt han fann.
»Gno för Jesus!« läste han
och han sa: »Här är min chans, nu går det bra!«
Han på golvet låg på knä
tills hans leder var som trä,
men vid matdags hörde han hur prästen sa:

Tramp tramp tramp på du bara!
Här finns inget jobb - nej nej!
Får jag se dej här igen,
blir det travarlapp, min vän.
Trampa på du bara, det är bäst för dej!

Han på gatan mötte sen
en polis. »Nej, stopp, min vän«,
sa polisen, »när damp du ner här i stan?«
Tog till domarn honom med.
Domarn sa: »Vi vill ha fred
för patrask som inte ens har mat för dan!«

Tramp tramp tramp på du bara!
Här finns inget jobb - nej nej!
Får jag se dej här igen,
blir det travarlapp, min vän.
Trampa på du bara, det är bäst för dej!

Och så kom den då förvisst,
grabbens lyckodag till sist,
när han dog och vakna' opp vid himlens port.
Men när han stod hoppfull där,
sträckte gamla Sankte Per
kalla handen opp: »Försvinn! Låt det gå fort!«

Tramp tramp tramp på du bara!
Här finns inget jobb - nej nej!
Får jag se dej här igen,
blir det travarlapp, min vän.
Trampa på du bara, det är bäst för dej!

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/22 - 10:43
Language: Swedish

Traduzione svedese 2 / Swedish translation 2 / Svensk översättning 2: Rune Lindström


performed by Fred Åkerström on his 1967 album Dagsedlar åt kapitalismen (Cuffs on the Ear of Capitalism)
LUFFAREN

Håll nu klaffen och hör på
så ska ni en visa få
om en grabb som var förbannad och som svalt.
Han var ingen luffarsnobb
för han leta efter jobb
men fick höra samma visa överallt.

Tramp, tramp, tramp, gå på och trampa.
Här finns ingenting att få.
När du kommer hit härnäst
åker du i mörk arrest.
Det är bäst för dej att trampa och gå på.

Han gick gatan av och an
så att sulorna försvann.
I ett hus där stod en fru och stekte stek.
Och han sa: »Goddag, goddag!
Får man hugga ved ett slag?«
Vad hon svarade det gjorde honom blek:

Tramp, tramp, tramp, gå på och trampa.
Här finns ingenting att få.
När du kommer hit härnäst
åker du i mörk arrest.
Det är bäst för dej att trampa och gå på.

Neråt gatan stod en snut.
Snuten snöt'en resolut
och han fråga'n: »Varför går du här och dräller, fattigfan?
Med till domaren, din sparv!«
Domaren sade: »Vilket larv.
Vi vill inte ha nån luffare i stan!«

Tramp, tramp, tramp, gå på och trampa.
Här finns ingenting att få.
När du kommer hit härnäst
åker du i mörk arrest.
Det är bäst för dej att trampa och gå på.

Men till slut han tackla av
och blev lagd uti sin grav
och han trodde att därovan bli förnöjd.
Men Sankt Peter för vår vän
slog sin pärleport igen.
Mitt i syna på'n och skrek i himlens höjd:

Tramp, tramp, tramp, gå på och trampa.
Här finns ingenting att få.
När du kommer hit härnäst
åker du i mörk arrest.
Det är bäst för dej att trampa och gå på.

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/22 - 10:44
Language: Swedish

Traduzione svedese 3 / Swedish translation 3 / Svensk översättning 3

Published in »Dala-Syndikalisten« nr. 1, 1921.
LUFFAREN

Om Ni nu blott lyssna till,
jag för Er berätta vill
om en fattig fan, som luffa och var »bum«.
Han var ingen lättjans träl,
sökte jobb i ve och väl,
men fick alltid samma svar där in han kom.

Gå, gå, gå, försök ej stanna,
här är ingenting för dej!
Akta dej igen kom in,
ty då burar jag dej in.
Ut på luffen sådant passar säkrast dej.

Gata upp och ner han drar,
tills att foten lyser bar.
I ett kök han ser en kärring laga mat,
och han hälsar blygt och ber:
»Låt mej hugga ved för Er«,
men hon svar endast arg och desperat:

Gå, gå, gå, försök ej stanna,
här är ingenting för dej!
Akta dej igen kom in,
ty då burar jag dej in.
Ut på luffen sådant passar säkrast dej.

På en skylt så läser han
»kom till Jesus arbetsman«.
Då han tänker: »Här får jag nog jobb ändå«.
Och han ber till gud och hin
tills hans knän är utan skinn,
men vid middagstiden ropar prästen så:

Gå, gå, gå, försök ej stanna,
här är ingenting för dej!
Akta dej igen kom in,
ty då burar jag dej in.
Ut på luffen sådant passar säkrast dej.

Se'n i gatan möter han
stadens »snut« en viktig man,
som nu frågar hur han vågar sig dit in.
»Kom med mej till domarn opp!
Denne svarar endast: »Stopp!«
»Busar ha ej pengar, låt dem dra för hin«.

Gå, gå, gå, försök ej stanna,
här är ingenting för dej!
Akta dej igen kom in,
ty då burar jag dej in.
Ut på luffen sådant passar säkrast dej.

Äntligt kom den stora dag,
då han dog, jag tror av slag.
Och han trodde himlen var hans hem till slut.
När han efter stort besvär
hinner porten, Sankte Per
stänger den i lås och ropar högt: »Vet hut!«

Gå, gå, gå, försök ej stanna,
här är ingenting för dej!
Akta dej igen kom in,
ty då burar jag dej in.
Ut på luffen sådant passar säkrast dej.

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/22 - 10:45
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Suomennos: Olli J. Pellikka

From the 1977 album »Joe Hillin lauluja« (Joe Hill Songs) by Turun Ylioppilasteatteri (Turku Student Theatre).
KULKURI

Jos kaikki hiljaa on, kaveristani kerron,
joka työtön oli sekä nälkäinen.
Ei mikään pinnari, etsi työtä kovasti,
mutta kaikki hälle aina sanoi näin:

Kulje, kulje, aina kulje,
mitään ei meillä sulle oo.
Jos sut näen uudestaan,
sinut rautoihin mä paan.
Jatka kulkuas', jos henkes' kallis on.

Hän siis kadulla nyt kulki, kunnes kengät meni puhki,
näki hienon rouvan ruokaa laittavan.
Sanoi tälle: »Huomenta. Saisko puita hakata?«
Rouva tylysti vain hälle lausui näin:

Kulje, kulje, aina kulje,
mitään ei meillä sulle oo.
Jos sut näen uudestaan,
sinut rautoihin mä paan.
Jatka kulkuas', jos henkes' kallis on.

Tuli vastaan poliisi, johon hän nyt törmäsi.
Tämä kysyi: »Mitäs täällä hampparoit?«
Hänet tuomarin luo vei, mutta tämä sanoi: »Ei,
kulkureita me ei täällä tarvita.«

Kulje, kulje, aina kulje,
mitään ei meillä sulle oo.
Jos sut näen uudestaan,
sinut rautoihin mä paan.
Jatka kulkuas', jos henkes' kallis on.

Tuli loppu elämän viimein, kauan ootti hän.
Taivaaseen nyt uskoi pääsevänsä.
Taivaan portin saavutti, mutta Pyhä Pietari
portin sulki sekä hälle huusi näin:

Kulje, kulje, aina kulje,
mitään ei meillä sulle oo.
Jos sut näen uudestaan,
sinut rautoihin mä paan.
Jatka kulkuas', jos henkes' kallis on.

Helvettiin nyt meni tuo, sinne paholaisen luo,
koska muuta paikkaa ollut enää ei.
»Syntinen oon«, sanoi hän, toivoi sisään pääsevän.
Piru sanoi: »Antaa vetää, hamppari!«

Kulje, kulje, aina kulje,
mitään ei meillä sulle oo.
Jos sut näen uudestaan,
sinut rautoihin mä paan.
Jatka kulkuas', jos henkes' kallis on.

Contributed by Juha Rämö - 2015/5/27 - 14:22Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org