Language   

Gernika

Joseba Tapia
Language: Basque


List of versions


Related Songs

Sirena txistularia
(Joseba Tapia)
Lehen hamar lagun giñan etxean
(Joseba Tapia)
Berun konpittak
(Joseba Tapia)


Album: Agur Intxorta maite (2001)
Agur Intxorta maite

Letra: Basarri, 1938-II
Musica: Joseba Tapia

Milla ta bederatzireunetan
ogei ta amazazpia,
euskotarrentzat urte bellz illun,
triste ta negargarria,
auts biurturik utzi zutena
Gernika zoragarria,
eusko reliki maitatuenak
gordetzen zitun erria!

Apirilleko illarekin zan
ogei ta seigarrenean
aiñ juxtu ere peri eguna
astelen arratsaldean;
kale baserri millaka anai
gizatasun ederrean,
plaza inguruan arkitzen ziran
lengo oitura zarrean

Kanpantorreko ezkillak asi
ziran dinbili danbala,
goiko piztien motor burrunda
entzuna zan bereala;
emakume ta ume gaxoak
kurrixka zeriotela
eriotzari iges nairikan
nora jo etzekitela!

Bertsoz nork esan bonba txar aien
indar gaiztozko danbarra!
Osorik etzuten utzi beintzat
bizileku bat bakarra;
ta dana txetu zuten garaian
alde guzitik sugarra,
erru-gabeko gixaxoentzat
orra or azken ederra!

Bizi ziranak igesten zuten
sutegi zakar artatik
ta egazkiñak tiro ta tiro
eten gabe goietatik;
kristau gorputzak alde batetik
beso buruak bestetik,
odol gorrizko itxaso artan
etzan ikusten besterik.

Millatik gora izandu ziran
arnasa utzitakoak,
ez jakin zenbat txit zauriturik
eri gelditutakoak;
ta danetatik geien-geienak
andrezko ta umetxoak,
gerra txar ontan erru galantik
izango zuten gaxoak!

Puska dituzte mendi ta erri
apain eta maitekorrak
puska dituzte basetxe txuri
gure kabi on xamurrak,
ta zirtzildurik kaletan utzi
bai euskaldunen ezurrak
Alemanitik gu txikitzera
etorritako maltzurrak!

Basati gaizto odoltzaleak
atzerritikan ekartzen
tokirik zoragarrienari
txikituta su ematen;
auts egindako gure Gernika
antsika dago esaten
Franco ta bere laguntzalleak
zein biotz ona daukaten.

Ikusi zuten ainbat kristau on
odolustu zituztela
ikusi zuten berdin-gabeko
pekatua zeukatela;
ikusi zuten mundua kontra
jeikiko zitzaietela
eta orduan zabaldu zuten
gorriak egin zutela.

Ezta ez alperrikako izan
or ikusi dan odola
pentsa oraindik emaitz ederrak
ematekotan dagola;
eusko gogoa armez ta indarrez
ezin il leike iñola
Gernika erre ziguten baña
zutik daukagu arbola.

2012/1/8 - 23:50Language: Spanish

Versione spagnola di "El Alhaja"
da un forum sulla guerra civile
GUERNICA

1937 año oscuro para los vascos
Dejó la maravillosa Guernica
convertida en cenizas
Pueblo que guarda
las queridas reliquias vascas.

Era exactamente el 26 de Abril, San Peregrino,
Lunes a la tarde,
en la calle miles de aldeanos
En bella hermandad,
se encontraban alrededor de la plaza
Como manda la vieja tradición.

Empezaron a sonar las campanas
Enseguida se oyó el ruido
del motor de las bestias de arriba (o del cielo)
Las pobres mujeres y niños
Iban corriendo intentando escapar de la muerte
Sin saber donde ir.

Como expresar la fuerza maligna del estruendo
De las bombas.
No dejaron nada en pie
Y cuando todo paró
Fuego por todas partes
Lo último para los pobres inocentes

Los sobrevivientes se movían entre fuegos
Y el incesante tiroteo de los aviones
En ese mar de sangre roja
Solo se veía
Por un lado cuerpos muertos
Por otro brazos y cabezas

Mas de mil fueron los muertos
No se sabe los heridos graves
Y la mayoría de ellos mujeres y niños
Los pobres inocentes de esta mala guerra

Destruyeron montes y pueblos
Hermosos y queridos
Destruyeron nuestra blanca casa
Nuestro tierno nido y dejaron los huesos de vascos
En las deshilachadas calles
Los malvados que vinieron de Alemania a destrozarnos

Malvados salvajes sangrientos
Traídos de fuera
Para destrozar y dar fuego
A nuestro querido lugar
Nuestro Guernica
Convertido en cenizas
Se esta quejando
Que buen corazón tienen
Franco y sus amigos

Vieron tantos cristianos desangrándose
Vieron que tenían los mismos pecados
Vieron que el mundo se les echaría encima
Y entonces dijeron que los rojos la quemaron

No fue en vano la sangre derramada
Piensa que las mejores consecuencias están por venir
No se puede matar el sentimiento vasco
Ni con la fuerza, ni con las armas
Nos quemaron Guernica
Pero nuestro árbol sigue en pie

2012/1/8 - 23:54Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org