Language   

Under Sions kalla stjärna

Björn Afzelius
Language: Swedish

List of versions

Watch Video


Björn Afzelius, Under Sions kalla stjärna.


Search more videos on Youtube

Related Songs

Lex Pentagon
(Björn Afzelius)
Ifall dom många går ihop
(Björn Afzelius)
1789+0
(Hoola Bandoola Band)


[1988]
Testo e musica di Björn Afzelius
Lyrics and music by Björn Afzelius

Da/From: "Don Quixote"
vanster.nu

Björn Afzelius.
Björn Afzelius.
Vi var i höjd med Saloniki när molnen drev isär och vi såg Egiska Havet klart och tydligt.
Det var en skönhet utan like, nästan som i en sagovärld, när vi flög över dom Nordliga Sporaderna.
Vi rundade Pirèus och landa' i Aten. Staden låg där, vit och lockande, i solen.
Men jag stanns' vid en TV-skärm som stod i ankomsthallen.
Jag ville se dom sista nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.

Jag skulle segla över havet, ner till Haifa från Athen, med några hundra deporterade palestiner.
Men det var svårt att finna ett fartyg som var till salu för nå't sån't på grund av pressen på den grekiska regeringen.
Men jag försökte kultivera mej, i väntan på besked, så jag drev omkring en del i kvarteren runt Omonia.
Jag såg bouzoukidans i Plaka, jag såg det slitna Parthenon. Och varje afton såg jag nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.

Så fann man så ett fartyg, i Larnaca på Cypern, Och vi talade om vår resa halva natten.
Och vi skrattade hysteriskt när israeliske ministern stor och upphöjde oss till mördare i TV.
Men vi skrattade inte längre när vi såg i morgonbladet att dom som chartrat båten mördats samma natt.
Man hade sprängt dom i atomer vid en räd mot deras bilar. Så nu satt vi framför nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.

Vi söp oss fulla på hotellet bland tysta palestinier och bland agenter från Mossad som köpte vykort.
Men alla ville ändå resa, det fanns ju, trots allt, en båt, och ingen orkade längre räkna dom som stupat.
Så, i gryningen, kom beskedet, vi alla visste skulle komma, om att fartyget hade sprängts i Larnaca.
Så jag reste från Athen med dödens trötthet i mitt hjärta. Och på kvällen såg jag nyheterna från Jerusalem.

Och under Sions kalla stjärna såg jag småflickor som fallit,
med blodrosor på blusarna där kulorna trängt in.
Under Sions kalla stjärna såg jag samma blanka terror
som jag minns den från Warszawa och Berlin.

Contributed by Riccardo Venturi - 2005/11/18 - 00:34
Language: Italian

Versione italiana di Riccardo Venturi
18 novembre 2005
SOTTO LA FREDDA STELLA DI SION

Eravamo all’altezza di Salonicco quando le nuvole si squarciarono e vedemmo distintamente l’Egeo.
Una bellezza senza pari, quasi come in un mondo di fiaba, quando volammo sopra le Sporadi settentrionali.
Girammo intorno al Pireo e atterrammo a Atene. La città stava là, bianca e affascinante nel sole.
Ma io mi fermai vicino a un televisore che stava nella hall degli arrivi.
Volevo vedere le ultime notizie da Gerusalemme.

E sotto la fredda stella di Sion vidi bambine cadute
con rose di sangue sulle camicette, dov’erano entrate le pallottole.
Sotto la fredda stella di Sion vidi lo stesso lucido terrore
come me lo ricordo da Varsavia e da Berlino.

Dovevo andare per mare, da Atene giù fino a Haifa, con alcune centinaia di deportati palestinesi.
Ma era difficile trovare una nave in vendita per una cosa del genere, a causa delle pressioni sul governo greco.
Ma, aspettando la partenza, cercai di arricchire la mia cultura, e così me ne andai un po’ a giro per il quartiere intorno a Omonia.
Vidi una danza bouzouki nella Plaka, vidi il logoro Partenone. E ogni sera guardarvo le notizie da Gerusalemme.

E sotto la fredda stella di Sion vidi bambine cadute
con rose di sangue sulle camicette, dov’erano entrate le pallottole.
Sotto la fredda stella di Sion vidi lo stesso lucido terrore
come me lo ricordo da Varsavia e da Berlino.

E così fu trovata una nave, a Larnaka a Cipro, e parlammo del nostro viaggia per mezza nottata.
Ridemmo istericamente quando il premier israeliano ci elevò al rango di assassini in TV.
Ma smettemmo di ridere quando vedemmo sul giornale del mattino che quelli che avevano noleggiato la nave erano stati ammazzati la notte stessa.
Li avevano fatti esplodere in atomi con una bomba nelle loro auto. E allora ci rimettemmo a guardare le notizie da Gerusalemme.

E sotto la fredda stella di Sion vidi bambine cadute
con rose di sangue sulle camicette, dov’erano entrate le pallottole.
Sotto la fredda stella di Sion vidi lo stesso lucido terrore
come me lo ricordo da Varsavia e da Berlino.

Ci ubriacammo in albergo in mezzo a palestinesi muti e ad agenti del Mossad che compravano cartoline illustrate.
Ma tutti volevano partire. Malgrado tutto c’era una nave e nessuno ne poteva più di contare i morti.
E così, all’alba ci fu la partenza, tutti sapevamo che sarebbe arrivata anche se la nave fosse saltata in aria a Larnaka.
E allora partii da Atene con una stanchezza mortale nel cuore. E la sera vidi le notizie da Gerusalemme.

E sotto la fredda stella di Sion vidi bambine cadute
con rose di sangue sulle camicette, dov’erano entrate le pallottole.
Sotto la fredda stella di Sion vidi lo stesso lucido terrore
come me lo ricordo da Varsavia e da Berlino.

2005/11/18 - 15:41
Language: English

English translation / Traduzione inglese / Engelsk översättning / Traduction anglaise / Englanninkielinen käännös:
Ceil Herman
Submitted by Ceil on Sun, 10/06/2018 - 08:36

Author's comments:
Björn Afzelius wrote the following notes about "Under Sions kalla stjärna" in his 95 Sånger (95 Songs) book:

"Sången berättar vad som hände. Året var 1988, och Intifadan, det palestinska upproret mot den israeliska ockupationsmakten, var bara några månader gammal. När jag åtta år senare mötte den nyvalde palestinske presidenten, Yasser Arafat i Stockholm, tackade han mej personligen för min insats i Aten den gången. Få statsmän har ett bättre minne för detlaljer än Arafat"

"The song tells what happened. The year was 1988, and Intifada, the Palestinian rebellion against the Israeli occupation of the West Bank and Gaza Strip beginning in 1987, was only a few months old. When I met the newly elected Palestinian president, Yasser Arafat, eight years later in Stockholm, he thanked me personally for my input in Athens at that time. Few statesmen have a better memory for details than Arafat."
UNDER ZION'S COLD STARS

We were flying over Saloniki
when the clouds drew apart
and we saw the Aegean Sea
clearly and distinctly.
It was a beauty without equal,
almost like a fairyland,
when we flew over
the Northern Sporades.
We rounded Piraeus
and landed in Athens.
The city lay there, white
and attractive, in the sun.
But I stopped next to a TV screen
which was in the arrival hall.
I wanted to see the latest news
from Jerusalem.

And under Zions cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

I wanted to sail over the ocean,
down to Haifa from Athens,
with several hundred
deported Palestinians.
But it was hard to find a ship
which was for sale for something like that
because of the pressure by
the Greek government.
But I tried to cultivate myself,
waiting for information,
so I drove around a bit
in the neighborhood around Omonia.
I saw Bousouki dance in Plaka
I saw the worn out Parthenon
And every evening I saw the news
from Jerusalem.

And under Zion's cold stars
I saw small girls who fell
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

So they found a ship
in Larnaca on Cypress
And we spoke about our trip
half the night.
And we laughed hysterically
when the Israeli minister
stood and exhalted us
to the murderers on TV.
But we didn't laugh any longer
when we saw in the morning paper
that those who chartered the boat
were murdered the same night.
They had blown them into atoms
next to a row of their cars
So now we sat in front of the news
from Jerusalem.

And under Zion's cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

We drank ourselves drunk at the hotel
among the quiet Palestineans
and among agents from Mossad
who bought postcards.
But everyone wanted to travel
There was, after all, one boat
and no one had the strength to count
those who had fallen.
So in the dawn came the information
we all knew would come
that the ship had exploded
in Larnaca.
So I traveled from Athens
with the tiredness of death in my heart.
And in the evening I saw the news
from Jerusalem..

Under Zion's cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on the blouses
where bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

And under Zion's cold stars
I saw small girls who fell,
with blood roses on their blouses
where the bullets penetrated in.
Under Zion's cold stars
I saw the same clear terror
which I remember
from Warsaw and Berlin.

Contributed by Ceil Herman - 2018/10/13 - 00:40
Language: Finnish

Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise / Finsk översättning / Suomennos: Juha Rämö
SIIONIN KYLMÄN TÄHDEN ALLA

Olimme Salonikin korkeudella, kun pilvipeite repesi ja näimme Egeanmeren kirkkaasti ja selvästi.
Oli kauneutta vailla vertaa, melkein kuin satumaailma, kun lensimme Pohjoisten Sporadien yli.
Kiersimme Pireuksen ja laskeuduimme Ateenaan. Kaupunki kylpi auringossa valkoisena ja houkuttelevana.
Mutta minä pysähdyin tuloaulan TV-ruudun ääreen.
Halusin nähdä viimeisimmät uutiset Jerusalemista.

Ja Siionin kylmän tähden alla näin pikkutyttöjä makaamassa maassa
puseroissaan veriruusuja siellä, minne luodit olivat osuneet.
Siionin kylmän tähden alla näin saman alastoman terrorin,
jonka muistin Varsovasta ja Berliinistä.

Minun piti matkustaa meren yli Ateenasta Haifaan muutaman sadan karkotetun palestiinalaisen kanssa.
Mutta oli vaikea löytää laivaa, joka olisi kaupan tällaiseen tarkoitukseen, koska Kreikan hallituksella oli paineita.
Tietoa odotellessani yritin sivistää itseäni kuljeskelemalla joissakin Omonoiaa ympäröivissä kortteleissa.
Näin busukitanssia Plakassa ja näin kuluneen Parthenonin. Ja joka ilta näin uutisia Jerusalemista.

Ja Siionin kylmän tähden alla näin pikkutyttöjä makaamassa maassa
puseroissaan veriruusuja siellä, minne luodit olivat osuneet.
Siionin kylmän tähden alla näin saman alastoman terrorin,
jonka muistin Varsovasta ja Berliinistä.

Laiva löytyi sitten Kyproksen Larnakasta. Ja me puhuimme matkastamme puoli yötä.
Ja me nauroimme hysteerisinä, kun TV:ssä israelilainen ministeri ylensi meidät murhaajiksi.
Mutta enää emme nauraneet, kun luimme aamun lehdestä, että laivan vuokraajat oli murhattu samana yönä.
Heidät ja heidän autonsa oli räjäytetty tuusannuuskaksi yllätyshyökkäyksessä. Että sellaisia uutisia Jerusalemista.

Ja Siionin kylmän tähden alla näin pikkutyttöjä makaamassa maassa
puseroissaan veriruusuja siellä, minne luodit olivat osuneet.
Siionin kylmän tähden alla näin saman alastoman terrorin,
jonka muistin Varsovasta ja Berliinistä.

Joimme päämme täyteen hotellissa seuranamme hiljaisia palestiinalaisia ja Mossadin agentteja, jotka ostivat postikortteja.
Kaikki halusivat kuitenkin matkustaa, olihan meillä kaikesta huolimatta laiva, eikä kukaan jaksanut enää pitää lukua kuolleista.
Aamun sarastaessa tuli sitten viesti, jota kaikki olivat osanneet odottaa, että laiva oli räjäytetty Larnakassa.
Niin lähdin sitten Ateenasta sydän kuolemasta väsyneenä. Ja illalla näin uutisia Jerusalemista.

Ja Siionin kylmän tähden alla näin pikkutyttöjä makaamassa maassa
puseroissaan veriruusuja siellä, minne luodit olivat osuneet.
Siionin kylmän tähden alla näin saman alastoman terrorin,
jonka muistin Varsovasta ja Berliinistä.

Contributed by Juha Rämö - 2018/10/18 - 11:45Main Page

Please report any error in lyrics or commentaries to antiwarsongs@gmail.com

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org