Lingua   

Historien har visat

Björn Afzelius


Lingua: Svedese


Ti può interessare anche...

Ge ej upp hoppet
(Roland Von Malmborg)
Natten
(Björn Afzelius)
Hälsning från Nicaragua
(Björn Afzelius)


[1974]
Testo e musica di Björn Afzelius
Dall'album "Vem är det som är rädd?" ("Chi è che ha paura?")

Björn Afzelius & The Globetrotters.
Björn Afzelius & The Globetrotters.
Sakta men säkert som syndafloden
väller den eviga tiden fram.
Obändig som den roterande jorden
sköljer den över både vargar och lamm.
Mannen på berget med djuren och arken
finns inte mer, han ska snart glömmas bort.
Men det kom andra som lekte med tanken
på att se till att historien blev kort.
Erfarenheten fick visa dom alla
att uppifrån toppen är längst väg att falla.
Alla dom tusen som föraktade mänskan
fick en förunderligt likartad lott.

Na, na, na...

Borta är Eva och ormen med listen,
borta är sagan om stentavlorna.
Och borta är snart dom som tolkade skriften
så att den plågade människorna.
Borta är frestar'n och frälsarens ängar,
dom som gick hädan blev alla till mull.
Himlen var avsedd för alla med pengar,
helvetet fick man för jämviktens skull.
Kyrkan blev stenen som dämde upp floden,
och kåporna blundade samfällt för morden.
Den som är god kommer aldrig till himlen,
men det han gör blir i framtiden guld.

La, la, la...

Cesar, Ignatius, Napoleon och Hitler,
fyra figurer från tider som var.
Väldiga offer för gängliga vinster,
stympade mänskor var allt som blev kvar.
Tiden är inne för oss att besluta
om vi vill lära av allt det som skett.
Vill vi för alltid låta oss luras
av dom som struntar i mänskornas rätt?
Låt ingens maktlystnad smälta din hjärna
eller få dig att bortse från lögn och förtal.
Historien har visat hur folken får betala,
så tänk på att kunskapen räddar våra barn.

La, la, la...

inviata da Riccardo Venturi - 6/8/2005 - 14:50Lingua: Inglese

Versione inglese di laverdure
English version by laverdure
HISTORY HAS SHOWN

Slowly but sure as a flood of sin
The eternal time pours onto us
Unruly as the rotating Earth
Washing away both wolves and lambs
That man in the mountains with the animals and the ark
Isn't there anymore, he'll soon be forgotten
But others are coming, and they played with the idea
To notice how history grew shorter
Experience could show to them all
How from the top you fall the longest way
All those thousands who scorned mankind
Have got their own share now.

Passed away are Eva and the snake with its deceit
Passed are the stories carved on stones
And passed will soon be those who read the writing
To torment men with it
Passed is the temptor and the saviour's meadows
Those who were blasphemous became all topsoil
Heaven was reserved for all those who had money
Hell got people to balance the above
The church became stones to dam the flood
And cowls closed their eyes before murder
He who is good shall never to heaven
But what he did shall turn into gold.

Cesar, Ignatius, Napoleon and Hitler
Four characters from the time that was
So many victims for fleeting prizes
There were only maimed men left
It's time for us to decide
Whether we want to learn from the past
Will we always let them cheat us
Them who don't give a damn for men's right?
Don't let those who are greedy for power wash your brain
Don't ignore all those lies and slanders anymore
History has shown how people are repaid
So think that knowledge may save our children

inviata da laverdure - 8/9/2005 - 17:11Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org