Lingua   

מזעס איז די ערשטע זאַך

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


La "versione tedeschizzante" così come era stata inserita originariamente ...
MUES IZ DI ERSHTE ZAKHMUESS IS DI ERSCHTE SACH
  
Mues iz di ershte zakh.Muess is di erschte sach.
Hostu nit keyn mues, iz tsu dir a klog,Hosstu nit kejn muess, is tsu dir a klog,
Gib avek di bone un zog a gutn tog.Gib awek di bone un sog a gutn tog.
Mues iz di ershte zakh.Muess is di besste sach.
  
Mues iz di ershte zakh.Muess is di besste sach.
Di yidishe gmine nemt fun undz danineDi jidische gemine nemt fun unds danine
Un git dokh undz tsu esn broyt mit sakharine.Un git doch unds tsu essn brojt mit ssacharine.
Mues iz di ershte zakh.Muess is di besste sach.
  
Mues iz di beste zakh.Muess is di besste sach.
In der heym hob ikh gegesn pomerantsn,In der hejm hob ich gegessn pomerantsn,
Haynt esn mikh af di loys mit di vantsn.Hajnt essn mich ojf di lojss mit di wantsn.
Mues iz di beste zakh.Muess is di besste sach.
  
Mues iz di beste zakh.Muess is di besste sach.
Der yidisher politsyant – er iz dokh a lobusDer jidischer politsjant - er is doch a lobus,
Setst aykh af der mashine un shikt avek in obus.Setst ajch ojf der maschine un schikt awek in obus.
Mues iz di beste zakh.Muess is di besste sach.
  
Mues iz a gute zakh.Muess is a gute sach.
Hostu nit keyn mues, hob ikh far dir a plan -Hosstu nit kejn muess, hob jach far dir a plan-
Gib avek di bone un rik zikh in pinkerts kestele aran.Gib awek di bone un rik sich in pinkertss kesstele aran.
Mues iz an eydle zakh.Muess is an ejdele sach.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org