Lingua   

Die Arbeiter von Wien

Fritz Brügel
Pagina della canzone con tutte le versioni


Vi bygger landet: La versione svedese di Karl Fredriksson
VI BYGGER LANDETVI BYGGER LANDET
  
Vi er fabrikkens kvinner og menn.Vi bygger landet i gärning och ord
vi er de mange fra gard og fra grend.röjer dess tegar och plöjer dess jord
Vi brøyter jorda med hakke og med plog,Vi bärgar skörden som åkrarna gav
vi svinger øksa og hogger i skog.timret ur skogen och fångsten ur hav
  
Vi er de tusener som bygger landet.Vi är de tusenden som bygger landet
Det ble oss kjært i dagens strid.vi bar det fram i nöd och strid
Vi bar det fremad i savn og armod.i trots och längtan, i svält och armod
Nå bygger vi den nye tid.nu bygger vi den nya tid!
  
Vi står i bølgenes skumhvile brus,Malmen ur berget och milornas kol
vi berger rikdom fra havet i hus.stöpte vi järn av och smidde till stål
Heimen i dalen og hytta på fjellFiskarens koja och torparens hem
ryddet vi plass til, og reiste vi selv.röjde vi plats för och timrade dem
  
Vi er de tusener som bygger landet.Vi är de tusenden som bygger landet
Det ble oss kjært i dagens strid.vi bar det fram i nöd och strid
Vi bar det fremad i savn og armod.i trots och längtan, i svält och armod
Nå bygger vi den nye tid.nu bygger vi den nya tid!
  
Vi er de kvinner som elsket det fremVi är fabrikens och plogarnas män
gjennom vår gjerning i tusener hjem.vi reste bygden och värnade den
Vi river ned hver en stigende mur,Vi är de kvinnor som bördorna bar
vi reiser brorskapets frie kultur.skapade lyckan och höll henne kvar
  
Vi er de tusener som bygger landet.Vi är de tusenden som bygger landet
Det ble oss kjært i dagens strid.vi bar det fram i nöd och strid
Vi bar det fremad i savn og armod.i trots och längtan, i svält och armod
Nå bygger vi den nye tid.nu bygger vi den nya tid!
  
Lytt da til hjulenes virvlende gang!Hör hur det sjunger från rem och pistong
Lytt da til samholdets jublende sang!hör hur det växer till arbetets sång
Hør Norge! – Hør de forløsende ord:susar från axen av gulnande säd
Arbeid og velstand for alle på jord!stiger i klangen från släggor och städ
  
Vi er de tusener som bygger landet.Vi är de tusenden som bygger landet
Det ble oss kjært i dagens strid.vi bar det fram i nöd och strid
Vi bar det fremad i savn og armod.i trots och längtan, i svält och armod
Nå bygger vi den nye tid.nu bygger vi den nya tid!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org