Lingua   

Gur milis Mòrag

anonimoGur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig

'S i Mòr an àilleachd
'S i laogh a màthair
'S e bhi 'ga tàladh
Mo rogha ceòil


[Sèist]

Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig


Gur mi bhiodh uallach
Air ruigh nan gruagach
Ach Tormod Ruadh
A bhith fuar fo 'n fhòid

Mo mhile marbhaisg
Air an Fhrangach
Nuair leig e nall thu
Chuir anntlachd oirnn


[Sèist]

Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig


'S i Mòr an àilleachd
'S i laogh a màthair
'S e bhi 'ga tàladh
Mo rogha ceòil


[Sèist]

Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig…
Gur milis Mòrag
Gur laghach Mòrag
Gur milis Mòrag
Nighean Eoghainn Òig.


Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org