Lingua   

Greek Debt Song

Merle Hazard
Lingua: Inglese

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

America First
(Merle Haggard)
Τα λουστράκια
(Manos Hatzidakis / Μάνος Χατζιδάκις)
Έπεσε η κυβέρνηση
(Manos Hatzidakis / Μάνος Χατζιδάκις)


[2010]
Parole di Merle Hazard (nome d’arte ispirato al re della country music Merle Haggard), artista di “economic-satirical-country”, l’unico cantante country che parla di banche centrali, titoli garantiti da ipoteca e leggi del mercato.
Sulla melodia della strafamosa “Τα Παιδιά του Πειραιά” di Manos Hatzidakis / Μάνος Χατζιδάκις, dalla colonna sonora del film “Ποτέ την Κυριακή” (“Jamais le dimanche”, “Never On Sunday”, “Mai di domenica”) diretto nel 1960 da Jules Dassin, regista statunitense stabilitosi in Grecia durante l’esilio impostogli dal maccartismo.
Interpretata da Merle Hazard con la sua band, gli “Economizzin”

Oh, yes, the Greeks gave us Pythagoras, and Euclid, and Plato, and other wondrous stuff
But balancing their nation'l budget, their budget, their budget, apparently is tough
They used derivatives from Goldman, from Goldman, from Goldman, expenses to postpone
And had to go to France and Germn'y, and Germ'ny, and Germ'ny, to get a bailout loan

They borrowed short, at a lower rate
Like the Wall Street brokers, we have grown to hate
And when the markets, get into a funk
They won't buy your paper, if it's rated "junk"

The budget problem of the Greeks, of the Greeks, of the Greeks, are a European pain
We hope it doesn't spread to Portugal, Portugal, Portugal, Italy or Spain
The ECB and IMF, IMF, IMF have applied their expertise
To keep the European Union, from crumbling, from crumbling, just like feta cheese

They borrowed short, at a lower rate
Like the Wall Street brokers, we have grown to hate
And when the markets, get into a funk
They won't buy your paper, if it's rated "junk"

Some say that Greece may drop the Euro, the Euro, the Euro so their products can compete
And if it still not enough, not enough, not enough, maybe they can sell off Crete
And if it still not enough, not enough, not enough, maybe they can sell off Crete!

They borrowed short, at a lower rate
Like the Wall Street brokers, we have grown to hate
And when the markets, get into a funk
They won't buy your paper, if it's rated "junk"

inviata da Bernart Bartleby - 9/7/2015 - 13:50

Μετέφρασε στα Ελληνικά ο Ρικάρδος Βεντούρης
Traduzione greca di Riccardo Venturi
Greek translation by Riccardo Venturi
10.07.2015

Due parole del traduttore, ma in italiano. Ero lì nel mio candido lettino, quando ho sentito una voce che mi diceva: "Riccardo, svegliati." "Eh...?" "Svegliati, sono il Testa!" "Giampiero!! E che ci fai? Ma tu non eri....?" "Che, morto? Tsè! Sono stato bravo a darvela a bere, ma ora me ne sto in un'isoletta greca con i miei gatti, i miei libri e una trentaseienne divorziata...però tranquillo, veglio sempre su di voi!" "Oh, che bella notizia questa!...e a cosa debbo l'onore, Giampiero caro...?" "Devi fare una traduzione in greco. Urgente. La hai vista la canzone Greek Debt Song?..." "E certo che l'ho vista..." "Bene, penso insindacabilmente -e se te lo dico io, che ero un sindacalista- che ti ci devi mettere subito d'impegno. Procedi!" "Ma Giampiero caro...ma lo hai visto il testo? Forse è meglio se ti ci metti tu, dio santo, vabbè l'isoletta e la trentaseienne, però almeno una traduzioncina..." "No, guarda, prima di tutto io con l'ìnglisc' ci vado poco d'accordo, e poi è piena di termini economici...e che sono, Varoufakis? No, no, questa è roba per te, vai! " "Per me?!? Ma se io non solo di economia non ci capisco una se...un accidente, ma pure la odio profondamente, odio gli economisti, la borsa e tutto il resto..." "Lo so, lo so...ma tu ci hai i dizionari tecnici, ma mi ci vedi tu a cercare rating e broker sul Babiniotis? Su Riccardino...tocca a te! Ti saluto!" Pùff, ed è sparito in una nuvoletta rosa tra miagolii e sirtaki. E io, come si suol dire, l'ho preso nel boccino e mi son ritrovato a dovermi barcamenare tra rating, broker, Wall Street, la Goldman Sachs e il Fondo Monetario Internazionale, io che casomai frequento il Fondo Comunista delle Case Minime di Rovezzano. Vabbè. Si pòle forse dire di no al Testa? Spero solo di aver scritto qualcosa di comprensibile in greco, anche se sono certo che è molto più comprensibile delle simultanee italiane del traduttore di Rai News 24... poi, vabbè, farò anche una traduzione in italiano tanto che ci siamo. Manco quella ha voluto fare, il Testa, capito lui....!!! (e fa proprio bene a godersela).
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Αχ, ναι, οι 'Ελληνες μας έδωσαν τον Πυθαγόρα, τον Ευκλίδη, τον Πλάτωνα κι άλλα θαυμάσια πράγματα
Αλλ' η σταθεροποίηση του κρατικού τους προϋπολογισμού, λογισμού, λογισμού είναι δυσκολότατο ζήτημα, κατ' επίφασιν
Χρησιμοποιούσαν παραγωγά από το Γκόλντμαν, Γκόλντμαν, Γκόλντμαν, και ανέβαλλαν έξοδα
Κι έπρεπε να πάνε στη Γαλλία και στη Γερμανία, Γερμανία, Γερμανία για να τους δώσουν διασωστικά δάνεια

Δάνεια με μικρή προθεσμία και χαμηλότερα επιτόκια,
Αρχίσαμε να τους μισούμε σαν τους μεσίτες του Ουώλ Στρητ
Κι αν τρομάσουν οι αγορές, δεν αγοράζουν πια
Τα ομόλογα σου αν εκτιμηθούν "junk"

Τα προϋπολογιστικά προβλήματα της Ελλάδος, της Ελλάδος, της Ελλάδος είναι λυπηρά γι' όλη την Ευρώπη
Ελπίζουμε να μην διαδοθούν στη Πορτογαλία, Πορτογαλία, Πορτογαλία, Ιταλία ή Ισπανία
η ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ΔΝΤ, ΔΝΤ εφάρμοσαν όλη τους την εμπειρία
γι' η Ευρωπαϊκή Ένωση να μη θρυμματιστεί σαν φέτα

Δάνεια με μικρή προθεσμία και χαμηλότερα επιτόκια,
Αρχίσαμε να τους μισούμε σαν τους μεσίτες του Ουώλ Στρητ
Κι αν τρομάσουν οι αγορές, δεν αγοράζουν πια
Τα ομόλογα σου αν εκτιμηθούν "junk"

Λέει κάποιος ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει απ' το Εύρω, Εύρω, Εύρω ώστε τα προϊόντά της να ξαναγίνουν ανταγωνιστικά
Κι αν δεν είναι αρκετά, αρκετά, αρκετά, γιατί δε ξεπουλάνε την Κρήτη;
Κι αν δεν είναι αρκετά, αρκετά, αρκετά, γιατί δε ξεπουλάνε την Κρήτη;

Δάνεια με μικρή προθεσμία και χαμηλότερα επιτόκια,
Αρχίσαμε να τους μισούμε σαν τους μεσίτες του Ουώλ Στρητ
Κι αν τρομάσουν οι αγορές, δεν αγοράζουν πια
Τα ομόλογα σου αν εκτιμηθούν "junk"

10/7/2015 - 05:48
Lingua: Italiano

Traduzione italiana di Riccardo Venturi
10 luglio 2015

Due parole del traduttore. Merle Hazzard profeta? La canzoncina è del 2010, e laddove dice che i greci ci "hanno dato Euclide", aveva perfettamente ragione. Ci hanno dato, attualmente, Euclide Tsakalotos, nuovo ministro delle finanze al posto del mitico Varoufakis che si è dimesso andando subito dopo a farsi una birra e una pizza a Exarchia, il famoso quartiere anarchico dove, sembra, la popolazione residente ha votato in maggioranza (57%) per il "NAI". Beh, che c'è di strano? Gli anarchici mica ci vanno, a votare!
CANZONE DEL DEBITO GRECO

Oh, yes, i greci ci hanno dato Pitagora, Euclide, Platone e altra roba meravigliosa
Però far quadrare il loro bilancio, bilancio, bilancio dello stato sembra essere duro
Usavano derivati di Goldman, Goldman, Goldman rimandando le spese
E dovevano andare in Francia e in Germania, Germania, Germania per avere un prestito ponte

Prestiti a breve scadenza e a un tasso inferiore
Abbiamo cominciato a odiarli come i broker di Wall Street
E quando ai mercati gli piglia la strizza
Non comprano i tuoi titoli se hanno un rating "junk"

I problemi di bilancio dei Greci, Greci, Greci sono penosi per l'Europa
Speriamo che non si espandano al Portogallo, allo, allo, all'Italia o alla Spagna
La BCE e il FMI, il FMI, il FMI hanno si son dati da fare con perizia
Perché la UE non si sbricioli, sbricioli, sbricioli come feta

Prestiti a breve scadenza e a un tasso inferiore
Abbiamo cominciato a odiarli come i broker di Wall Street
E quando ai mercati gli piglia la strizza
Non comprano i tuoi titoli se hanno un rating "junk"

Qualcuno dice che la Grecia può uscire dall'Euro, Euro, Euro affinché i suoi prodotti siano competitivi
E se ancora non è abbastanza, abbastanza, abbastanza, forse possono svendere Creta
E se ancora non è abbastanza, abbastanza, abbastanza, forse possono svendere Creta!

Prestiti a breve scadenza e a un tasso inferiore
Abbiamo cominciato a odiarli come i broker di Wall Street
E quando ai mercati gli piglia la strizza
Non comprano i tuoi titoli se hanno un rating "junk"

10/7/2015 - 14:10Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org