Lingua   

وقتی ک‎...

Shahin Najafi / شاهین‎ ‎نجفی‎
Lingua: Persiano


Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

نقی
(Shahin Najafi / شاهین‎ ‎نجفی‎ )
یار دبستانی من
(Fereydoun Foroughi / فریدون فروغی)
دخت افغان
(Nadia Anjuman / نادیا انجمن)


‎[2011]‎
Parole di Shahin Najafi
Musica di Majid Kazemi
Testo originale trovato ‎‎qui

vaghti-ke

Una canzone in cui Shahin Najafi, classe 1980, riflette sul portato di 30 anni di “rivoluzione” ‎islamica in Iran…‎

“… Quando il preservativo era brutto e cattivo
Quando il comandante dei Pasdaran valeva quanto Maometto
Quando la diffusione dell’eroina era pianificata
Quando non c’era la guerra ma il tetto della casa era lo stesso un colabrodo quando pioveva
Quando non c’era la guerra ma erano le menti ad essere bombardate
Quando mio fratello credeva che il Vampiro fosse il poliziotto…”


Dedicata a Seyyed Mehdi Mousavi e Yaghma Golrouei che – credo – siano due poeti iraniani contemporanei.‎
وقتی که کاندوم کاپوت بود زشت بود بد بود‎
وقتی که سردار سپاه بدلی از ممد بود‎
وقتی که هروئین و سرنگ هدفمند بودن‎
‎... ‎وقتی که مسکن‌ها خودشون دردمند بودن‎
وقتی که جنگ نبود سقف سوراخ خونه زیر بمبِ باران بود‎
وقتی که جنگ نبود و مغزها زیر بمبباران بود‎
وقتی که دراکولا برای برادرم گشت بود‎
وقتی که مرکز دنیا برای من رشت بود‎
وقتی که انقلاب خم شد به خاوران رسید‎
وقتی که نامه‌های جمکران به جماران رسید‎
وقتی که زن هنوز زن نشده بود مادر بود‎
وقتی که دوستِ دوستِ خواهرم خواهر بود‎
وقتی که مقنعه‌ها هنوز لب‌شتری بودن‎
وقتی سواران حسین لات‌های موتوری بودن‎
وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض آلود‎
وقتی تویی و یک گله عالم مردود‎
وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا‎
وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا‎
وقتی که توت فرنگی و موز تو بهشت مجانی شد‎
وقتی که عشق بازی چشم و پستان پنهانی شد‎
وقتی که "تام"، "جری" رو جر داد و تا آخر خورد‎
وقتی که فکر هجده ساله‌ام رو پریود یه دختر بُرد‎
وقتی که با "مشکی رنگ عشقه" پوک شدیم‎
دیدی چطور با دیاپازون‌های شکسته کوک شدیم‎
وقتی که یادِ تو، شورت و سجاده‌ام رو تَر می‌کرد‎
وقتی که بیست سالگیم دم کوچتون خطر می‌کرد‎
وقتی که "شاملو" پا نداشت، "معلم" هزارپا بود‎
وقتی که نصرت روی میز نبود، روی تخت تنها بود‎
وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض‌آلود‎
وقتی تویی و یک گله عالم مردود‎
وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا‎
وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا‎
وقتی که اصلاح‌طلبی و رفرمیسم شبیه هم بودن‎
وقتی که انقلابی‌ها خم شدن یا که کم بودن‎
وقتی که ریش‌ها ته ریش و ریشه‌ها زیر تیشه شدن‎
وقتی که "باکری" و "همت‌"ها سیاست پیشه شدن‎
وقتی "فریدون" اور دوز کَرد، مُرد‎
وقتی که بیست ملیون رای و باد با خود بُرد‎
وقتی که عباها شکلاتی، سفید، زرد بودن‎
وقتی که آزاد بودیم و ازادی‌ها شکل درد بودن‎
وقتی که سینما کارگردانش باتوم دار بود‎
سینما نبود سیرک بود، پر از "هدیه" و "گلزار" بود‎
وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض‌آلود‎
وقتی تویی و یک گله عالم مردود‎
وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا‎
وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا‎
وقتی که زن من و دختر تو و مادر شمای عنی داف‎
وقتی که رپ قی شد از گلوی هر لُمپنِ عَلاف‎
وقتی که شبح "مارکس" روی سر "دریدا" بود‎
وقتی که "دالی" پشت بوم، "فریدا" بود‎
وقتی که "حسین" کاخ سفید داشت، "باراک" شد‎
وقتی که نماینده ما تو آمریکا، "نایاک" شد‎
وقتی که به سیاست خندیدیم و سیاست به ما خندید‎
وقتی که طنز، پارازیت داشت، فرکانس‌ها گندید‎
وقتی حقوق بشر بازی و استراتژی بود‎
وقتی وطن، "کوروش" و چلوکباب و نوستالژی بود‎
وقتی که، وقتی که اتفاق می‌افتاد‎
از پشت پرده کسی به ما بیلاخ نشان می‌داد‎
وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض‌آلود‎
وقتی تویی و یک گله عالم مردود‎
وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا‎
وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا‎
وقتی تویی و بغض طنز و طنز بغض‌آلود‎
وقتی تویی و یک گله عالم مردود‎
وقتی تویی و توبه و شعرهای دست به عصا‎
وقتی تویی و فکر شاشیدن به این دنیا

inviata da Dead End - 8/11/2012 - 14:28Lingua: Inglese

Traduzione inglese di Multiple Personality Disorder da ‎‎Iranian.com ‎‎(Nothing Is Sacred)
WHEN…‎

When condom was capote [1], it was ugly, it was bad
When commander of Sepah [2] was a replica of Mammad [3]
When heroin and syringe was per plan
When pain killers were painful themselves
When there was no war, the leaking roof of the house was under the rain’s bomb
When there was no war and brains were under bombardment
When Dracula for my brother was the police
When center of the world for me was Rasht [4]
When the Revolution bowed down, it reached down to Khavaran [5]
When Jamkaran petitions [6] were delivered to Jamaran [7]
When a woman was not a woman but a mother
When my sister’s friend’s friend was a sister
When headscarves were still the camel-lip type [8]
When horse riders of Hussein [9] were motorcycle riding thugs

When it’s you and bitterness of satire, and satirical bitterness
When it’s you and a herd of rejected learned
When it’s you and repentance and carefully-worded [10] poems
When it’s you and the thought of pissing on this world‎

When strawberry and banana became free in paradise
When love affair between eyes and breast became surreptitious
When "Tom" tore “Jerry” [11] apart and ate him to the last
When my eighteen year old thought was taken away by a girl’s period
When we were drained by the "Black Is Color ‎of Love"
Did you see how we were tuned with broken diapasons [12]!
When the thought of you would wet my shorts and prayer rug
When my being twenty was causing danger by your alley
When "Shamloo" [13] had no legs, "Moallem" [14] was the millipede
When victory was not on the table, was alone in bed

When it’s you and bitterness of satire, and satirical bitterness
When it’s you and a herd of rejected learned
When it’s you and repentance and carefully-worded poems
When it’s you and the thought of pissing on this world of mine

When reform and reformism were the same as each other
When the revolutionaries bowed down or they were a few
When beards became stubbles and roots went down under the hatchet
When likes of "Bakeri" [15] and "Hemmat" [16] became politicians
When "Fereydoon" [17] overdosed and died
When twenty million votes was taken away by the wind
When cloaks [31] were chocolate-colored, white, and yellow
When we were free and freedoms were like pain
When film directors were baton-wielders
It wasn’t cinema, it was circus, full of "Hedyeh" [18] and "Golzar" [19]

When it’s you and bitterness of satire, and satirical bitterness
When it’s you and a herd of rejected learned
When it’s you and repentance and carefully-worded poems
When it’s you and the thought of pissing on this world of mine

When my wife and your daughter and your mother means duff [20]
When rap became vomit in the throat of every jobless lumpen [21]
When ghost of "Marx" [22] was over the head of "Derrida" [23]
When "Dali" [24] behind the canvas, was "Frida" [25]
When "Hussein" [26] had the White House, he became "Barack"
When our representative in America, was "NIAC" [27]
When we laughed at politics and politics laughed at us
When satire had parasites [28], frequencies spoiled
When human rights was game and strategy
When homeland was "Cyrus" [29], Chelo Kabab [30], and nostalgia

When, when this was happening
Someone from behind the curtain was giving us the finger

When it’s you and bitterness of satire, and satirical bitterness
When it’s you and a herd of rejected learned
When it’s you and repentance and carefully-worded poems
When it’s you and the thought of pissing on this world of mine

When it’s you and bitterness of satire, and satirical bitterness
When it’s you and a herd of rejected learned
When it’s you and repentance and carefully-worded poems
When it’s you and the thought of pissing on this world of mine ‎
Note di Multiple Personality Disorder da Iranian.com (Nothing Is Sacred)


[1] Capote is the French word for condom. This verse might be a reference to ‎the policy of population control and family planning, which was in effect at the time of Mohammad ‎Reza Pahlavi, being stopped after the Revolution, i.e. birth control devices, including condom, was ‎frowned upon as being ugly and bad. ‎

[2] The Army of the Guardians of the Islamic Revolution, or The Islamic Revolutionary Guard ‎Corps (IRGC), is referred to as Sepah, or Pasdaran, in Iran. ‎

[3] Mammad is a nickname for Mohammad. Might be a reference to Seyed Mohammad Jahan Ara, ‎a brave commander of the Pasdaran force (IRGC) in Khorramshahr. He was instrumental in ‎liberating Khorramshahr from the Iraqi forces. A eulogy song became a popular war cry after his ‎death in battle. The song and images of him are included ‎‎in this graphic war footage
‎ ‎
[4] Rasht is the provincial capital of Gilan Province in the northern part of Iran. ‎

[5] Khavaran is a neighborhood in south-eastern part of Tehran. Khavaran Cemetery is located in ‎this area, where many executed political prisoners are buried there. ‎

[6] Jamkaran is a village in Qom Province in Iran and the site of Jamkaran Mosque, where Imam ‎Zaman is believed to reappear form a well at the site. Thousands of appeal notes (petitions)are ‎dropped in the well each year, asking for help. ‎

[7] Jamaran is a neighborhood in northern part of Tehran, Iran. It was once the home of Ayatollah
Khomeini. ‎

[8] Many types of mandatory head covers have been used in Iran throughout the years, one of them ‎being referred to by some people as “camel-lip head scarf”. ‎

[9] Hussein ibn Ali ibn Abi Ṭalib (626-680), the third Imam in Shia Islam. ‎
‎ ‎
[10] The phrase "‎دست به عصا‎" literally translates to “cane-in-hand” which is emblematic of doing a ‎task with caution and refrain. Extreme caution in behavior or deed. ‎

[11] “Tom and Jerry” is a series of theatrical animated cartoon films created from 1940 to 1954. ‎
‎ ‎
[12] Diapason is the Tuning Fork. ‎

[13] Ahmad Shamloo (1925-2000), Iranian poet, writer, and journalist. ‎

[14] A vague reference to Mohammad Ali Moallem Damghani, a contemporary Iranian
eulogist poet serving the ruling clerical establishment in Iran. ‎

[15] A vague reference to Mehdi Bakeri (1954-1985), an Islamist revolutionary at the time of the ‎Iranian Revolution. During Iran-Iraq war, he joined the IRGC and was promoted as a commander. ‎He was killed in combat. ‎

[16] A vague reference to Mohammad Ebrahim Hemmat (1955-1984), an Islamist revolutionary at ‎the time the Iranian Revolution. During Iran-Iraq war, he joined the IRGC and was promoted as a ‎commander. He was killed in combat. ‎

[17] A vague reference to Fereydoon Foroughi (1951-2001), a musician, composer, singer, and ‎actor. ‎

[18] A vague reference to Hedieh Tehrani, an Iranian actress. ‎

[19] A vague reference to Mohammad Reza Golzar, an Iranian actor. ‎

[20] Duff is a colloquial Farsi word. Depending on the context it is use, it could mean anything ‎from a woman being a ‘babe’ to a ‘slut’. ‎

[21] Lumpen is an adjective from the German lumpenproletariat, referring to dispossessed and ‎displaced people who are cut off from the socioeconomic class with which they ordinarily be ‎identified. ‎

[22] Karl Marx (1818-1883), German philosopher, economist, sociologist, historian, journalist, and ‎revolutionary socialist. ‎

[23] Jacques Derrida (1930-2004), French philosopher. ‎

[24] Salvador Dali (1904-1989), Spanish painter. ‎

[25] Frida Kahlo (1907-1954), Mexican painter. ‎

[26] Barack Hussein Obama, President of the United States of America. ‎

[27] National Iranian American Council (NIAC) ‎

[28] Parasites is a French word, means static, interference, noise. ‎‎Parazit is also a Voice of American Persian language satire ‎television show, now suspended. ‎

[29] Cyrus the Great (576 BC–530 BC), the founder of the Achaemenid Empire. ‎

[30] Chelo Kabab is a popular Persian cuisine. ‎

[31] A reference to former Iranian President Seyed Mohammad Khatami.

inviata da Dead End - 8/11/2012 - 14:30


I [...] del titolo andrebbero a sinistra
Io ho inserito la formattazione del paragrafo da dx a sx ma quando copio e incollo la punteggiatura si sposta...

Dead End - 8/11/2012 - 14:47


Stesso problema ho avuto anch'io con un testo in arabo tempo fa.. Non erano i sospensivi, mi pare, mai due punti. Nessuno mi ha ascoltato.

giorgio - 9/11/2012 - 08:33


Signori, il problema è che andrebbe impostato direction:rtl come stile del titolo, ma questo al momento non è immediatamente possibile. Vedrò come fare...

Lorenzo - 9/11/2012 - 09:13


Lorenzo, non te la prendere per i nostri appunti, anche se a volte lasciano trasparire del disappunto...
Sei & resti il miglior uébmaster della galassia! Punto.
Anzi, punto e due punti!...("ma sì, fai vedere che abbondiamo... Abbondandis in abbondandum!")

Dead End - 9/11/2012 - 11:12


il migliore si' ma se qualcuno venisse a sapere che i caratteri persiani (e greci e pure i caratteri accentati) sono salvati nel database con l'HTML entity e non in UTF-8 mi caccerebbero anche dall'azienda più scalcagnata. Ma che ci vuoi fare, la gran parte del codice è scritto quasi 10 anni fa quando per qualche ragione il database aveva l'encoding che capisce solo i caratteri inglesi e non ho mai avuto il coraggio di ricodificare tutte le 17000 canzoni rischiando che poi non funzionasse più una mazza. :(

Se quanto scritto sopra ti è comprensibile come il persiano, puoi tranquillamente ignorarmi.

Lorenzo - 9/11/2012 - 11:50


Eh, vabbè! HTML, UTF... quisquilie & pinzellacchere!
Sappiamo che tu non puoi andare troppo per il sottile, impegnato come sei sempre a dar la caccia ai maledetti bosoni!
Quelli sono veloci, mica aspettano le ricodifiche...
E poi, come direbbe il Bersani, "siam mica qui a pettinare le bambole, 'orco boia!"

Dead End - 9/11/2012 - 12:53Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org