Lingua   

The Divine Image

William Blake
Lingua: Inglese

Lista delle versioni e commenti


Ti può interessare anche...

Per i morti della Resistenza
(Giuseppe Ungaretti)
Grecia 1970
(Giuseppe Ungaretti)


‎[1789]‎
Versi del grande poeta inglese, dalla raccolta “Songs of Innocence and of Experience” (1794)‎
Musica del compositore americano Virgil ‎Thomson (1896-1989), dal ciclo intitolato “Five Songs From William Blake” del 1951.‎
Testo trovato su Song of America

To Mercy, Pity, Peace and Love
All pray in their distress;
And to these virtues of delight
Return their thankfulness.‎

For Mercy, Pity, Peace and Love
Is God, our Father dear,
And Mercy, Pity, Peace and Love
Is man, His child and care.‎

For Mercy has a human heart,
Pity a human face,
And Love, the human form divine,
And Peace, the human dress.‎

Then every man, of every clime,
That prays in his distress,
Prays to the human form divine,
Love, Mercy, Pity, Peace.‎

And all must love the human form,
In heathen, Turk, or Jew;
When Mercy, Love and Pity dwell
There God is dwelling too. ‎

inviata da Dead End - 13/7/2012 - 12:05
Lingua: Italiano

Versione italiana di Giuseppe Ungaretti
LA DIVINA IMMAGINE

Grazia, Amore, Pace, e Pietà
Chi è negli affanni prega,
E ad esse virtù che liberano
Torna l’animo grato.

Grazia, Amore, Pace, e Pietà
E’ Iddio, Padre caro,
Grazia, Amore, Pace e Pietà
E’ l’uomo, Suo figliolo e Suo pensiero.

La Grazia ha cuore umano;
Volto umano, Pietà;
Umana forma divina, l’Amore,
E veste umana, Pace.

Ogni uomo, d’ogni clima,
Se prega negli affanni,
L’umana supplica forma divina,
Amore e Grazia e la Pietà e la Pace.

Da tutti amata sia l’umana forma,
In Turchi si mostri o in Ebrei;
Dove trovi Pietà, l’Amore e Grazia,
Iddio sta di casa.

12/6/2014 - 15:19
Lingua: Italiano

Versione italiana di Flavio Poltronieri
L'IMMAGINE DIVINA

Compassione, Pietà, Pace ed Amore
tutti invocano nel loro dolore
e a queste virtù di delizia
restituiscono la propria gratitudine

Perchè Compassione, Pietà, Pace ed Amore
è Dio, il nostro caro padre
e Compassione, Pietà, Pace ed Amore
è l'uomo, suo figlio e la sua cura

Perchè la Compassione ha un cuore umano,
la Pietà, una faccia umana
e l'Amore, l'umana forma divina
e la Pace, l'aspetto umano

Allora ogni uomo di ogni clima,
che prega nel suo dolore,
prega l'umana forma divina
Amore, Compassione, Pietà, Pace

E tutti devono amare l'umana forma
in pagano, turco o ebreo
dove Compassione, Amore e Pietà risiedono
lì anche Dio risiede

inviata da Flavio Poltronieri - 12/6/2014 - 16:41
Lingua: Polacco

Versione polacca di Jolanta Kozak
Da literatura.wywrota.pl
Łaski Współczucia Pokoju Miłości
Błagają wszyscy w nieszczęścia godzinie
I tym to cnotom wieczystej radości
Dzięki składają, kiedy ból przeminie.

A Łaska Miłość Współczucie i Pokój
To Bóg, co wszystkich nas ma w swej opiece;
I Łaska Miłość Współczucie i Pokój
To Człowiek - jego ukochane dziecię.

Bo Łaska ludzkie serce ma,
Współczucie - ludzką twarz,
Miłość - człowieka boski kształt,
A Pokój - ludzki płaszcz.

Dlatego każdy, kto w modlitwie klęka
Zdjęty rozpaczą, cierpieniem i troską,
Klęka przed boską postacią człowieka:
Łaską Współczuciem Pokojem Miłością

Człowieka zatem i kształt jego boski
Kochajcie w żydzie, turku, poganinie,
Bo gdzie siedziba Łaski i Miłości,
Tam i Bóg mieszka: tam Jego świątynie.

inviata da Krzysiek Wrona - 4/4/2018 - 00:38
Lingua: Polacco

Versione polacca di Leopold Staff
Da Literatura.wywrota.pl
BOSKI WIZERUNEK


Gdzie Dobroć, Pokój, Litość, Miłość
Tam płyną nasze modły
Żadnej znękanej ludzkiej duszy
Te cnoty nie zawiodły.

Bo Dobroć, Pokój, Litość, Miłość
To Bóg ukryty w świecie.
I Dobroć, Pokój, Litość, Miłość
To człowiek - Jego dziecię.

Dobroć ma bowiem ludzkie serce,
Litość - ludzkie wejrzenie,
Miłość - człowieka postać boską,
Pokój - jego odzienie.

W każdej krainie każdy człowiek
W udręce swej i znoju
Przyzywa ludzki kształt Miłości,
Litości i Pokoju.

Szanuj kształt ludzki w poganinie
I w Żydzie, i w Cyganie.
Gdzie Dobroć, Pokój, Miłość mieszka
Tam Bóg ma swe mieszkanie.

inviata da Krzysiek Wrona - 4/4/2018 - 00:41Pagina principale CCG

Segnalate eventuali errori nei testi o nei commenti a antiwarsongs@gmail.com
hosted by inventati.org