Lingua   

Ein bißchen Frieden

Nicole
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione svedese di Roland von Malmborg
EIN BIßCHEN FRIEDENLITE MERA FRED
Wie eine Blume am Winterbeginn
Und so wie ein Feuer im eisigen Wind
Wie eine Puppe die keiner mehr mag
Fühl’ ich mich an manchem Tag
”Som längtande blomma i snöbunden jord,
som flämtande låga i höstby från nord,
som flyktig dagg uti ökenvind vrång,
- känner jag mej mången gång.
Dann seh’ ich die Wolken, die über uns sind
Und höre die Schreie der Vögel im Wind
Ich sing’ aus Angst vor dem Dunkeln mein Lied
Und hoffe daß nichts geschieht
Men bak’ moln av bly står sol som ska lysa!
Så tänker jag när jag tvingas frysa.
Då fräter ej frost min längtans knopp:
Så länge liv finns, så finns det hopp!
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne
Für diese Erde auf der wir wohnen
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Freude
Ein bißchen Wärme, das wünsch’ ich mir
Dunkla drar molnen och dämpar mitt sinn’
och fåglar flämtar i virvlande vind.
Min sång mot mörkret vill jag dela med er:
Håll ut, så det onda ej sker!
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Träumen
Und daß die Menschen nicht so oft weinen
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Liebe
Daß ich die Hoffnung nie mehr verlier’
Lite mera fred! Lite mera ljus
över denna vår Jord, som är allas hus.
Lite mera fred! Lite glädje med.
Lite mera hopp: Låt oss aldrig ge opp!
Ich weiß, meine Lieder, die ändern nicht viel
Ich bin nur ein Mädchen, das sagt was es fühlt
Allein bin ich hilflos, ein Vogel im Wind
Der spürt daß der Sturm beginnt
Jag vet att en sång sällan ändrar direkt,
men kraften kommer när drömmar får dräkt.
Min svala ruvar vid sommarens rot
och varnar mot stormens hot.
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne
Für diese Erde auf der wir wohnen
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Freude
Ein bißchen Wärme, das wünsch’ ich mir
Lite mera fred! Lite mer av drömmar
Lite mera kärlek, där nu tårar strömmar.
Lite mera fred! Lite värme med.
Allas kedjor loss, jag önskar oss!
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Träumen
Und daß die Menschen nicht so oft weinen
Ein bißchen Frieden, ein bißchen Liebe
Daß ich die Hoffnung nie mehr verlier’
Vårt vatten mjukt ska holka hård sten.
Vårt hopp ska bära, fast timmen är sen.
Genom dalen mörk bär vi grodden så grön
som en dag ska prunka skön.
Sing mit mir ein kleines Lied
(Ein bißchen Frieden, ein bißchen Sonne)
(Für diese Erde auf der wir wohnen)
Daß die Welt in Frieden lebt
(Ein bißchen Frieden, ein bißchen Freude)
(Ein bißchen Wärme, das wünsch’ ich mir)
Med ditt enda ljus kan du tända tusen!
Din röst, med andras bli som orgelbrusen!
Låt din blom ge frö, så kan ej livet dö.
Vår dagg, vår bön, ska göra Jorden grön!
Singt mit mir ein kleines Lied
(Ein bißchen Frieden, ein bißchen Träumen)
(Und daß die Menschen nicht so oft weinen)
Daß die Welt in Frieden lebt
(Ein bißchen Frieden, ein bißchen Liebe)
(Daß ich die Hoffnung nie mehr verlier’)
Lite mera fred! Lite mera ljus
över denna vår Jord, som är allas hus.
Lite mera fred! Lite glädje med.
Lite mera hopp: Låt oss aldrig ge opp!”


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org