Language   

Đại bác ru đêm

Trịnh Công Sơn
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione italiana di Riccardo Venturi
ĐẠI BÁC RU ĐÊMI CANNONI CULLANO LA NOTTE
  
Đại bác đêm đêm dội về thành phốI cannoni risuonano in città ogni notte,
Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe.lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Đại bác qua đây đánh thức mẹ dậyI cannoni passan di qui, svegliano la madre,
Đại bác qua đây con thơ buồn tủiI cannoni passan di qui, i bambini hanno pena,
Nửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi.il razzo di mezzanotte scintilla sulla montagna.
  
Đại bác đêm đêm dội về thành phốI cannoni risuonano in città ogni notte,
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Từng chuyến bay đêm con thơ giật mìnhAd ogni raid notturno i bambini si svegliano,
Hầm trú tan hoang ôi da thịt vàngil rifugio è squassato, carne d'uomo giallo,
Từng đêm trong sáng là mắt quê hương.e ogni notte come risplendono gli occhi della patria.
  
Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làngDiecimila bombe lanciate sui villaggi,
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồngdiecimila bombe lanciate sui campi.
cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn.Le case vietnamite sono in fiamme in fondo al paese,
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạndiecimila fughe, granate a grappolo.
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thànhdiecimila fughe verso la città,
từng vùng thịt xương có mẹ có emcarne ed ossa della madre, di te
  
Đại bác đêm đêm dội về thành phốI cannoni risuonano in città ogni notte,
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàngCannoni ogni notte, il futuro cade come foglie gialle,
Đại bác như kinh không mang lời nguyềni cannoni sono come preghiere senza un voto,
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng.i bimbi si scordano di vivere, ogni notte aspettano in ansia.
  
Đại bác đêm đêm dội về thành phốI cannoni risuonano in città ogni notte,
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàngI cannoni, ogni notte, cullano la carne dell'uomo giallo
Đại bác nghe quen như câu dạo buồne diventano familiari come una triste ouverture.
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hươngI bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria.
  
Hàng vạn tấn bom trút xuống đầu làngDiecimila bombe lanciate sui villaggi,
Hàng vạn tấn bom trút xuống ruộng đồngdiecimila bombe lanciate sui campi.
cửa nhà Việt Nam cháy đỏ cuối thôn.Le case vietnamite sono in fiamme in fondo al paese,
Hàng vạn chuyến xe, claymore lựu đạndiecimila fughe, granate a grappolo.
Hàng vạn chuyến xe mang vô thị thànhdiecimila fughe verso la città,
từng vùng thịt xương có mẹ có emcarne ed ossa della madre, di te.
  
Đại bác đêm đêm dội về thành phốI cannoni risuonano in città ogni notte,
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Đại bác đêm đêm tương lai rụng vàngCannoni ogni notte, il futuro cade come foglie gialle.
Đại bác như kinh không mang lời nguyềnI cannoni sono come preghiere senza un voto,
Trẻ thơ quên sống từng đêm nghe ngóng.i bimbi si scordano di vivere, ogni notte aspettano in ansia.
  
Đại bác đêm đêm dội về thành phốI cannoni risuonano in città ogni notte,
người phu quét đường dừng chổi đứng nghe.lo spazzino smette di spazzare e ascolta.
Đại bác đêm đêm ru da thịt vàngI cannoni ogni notte cullano la carne dell'uomo giallo.
Đại bác nghe quen như câu dạo buồne diventano familiari come una triste ouverture.
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hươngI bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria.
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hươngI bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria,
Trẻ con chưa lớn để thấy quê hươngI bambini non sono cresciuti abbastanza per vedere la patria.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org