Lingua   

Maailmasõda

Vennaskond
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione / Translation / Traduction / Käännös: Juha Rämö
MAAILMASÕDAWORLD WAR
  
Kui vihast värisedes tundsid ennast tõugatuna teelt,Shivering of hatred you felt yourself pushed off the road
sa läksid püstihullunult ja viha mattis meelt.And you left possessed by madness and your mind filled with wrath.
Küll haaranud sa kõrre järgi, seda lihtsalt polnud,You would have caught the last straw, but there was none,
siis käisest raputasid kaardid, jalult kõik need tolmud.So you shook the cards off your sleeve, from your feet all the dust,
Sai varrukasse soome puss, käe ümber mässit' rihmGot a knife up your sleeve, a strap around your arm,
ja kaela poodud kanepnöör ja paljastatud kihv.A hemp rope tightened on your neck and your fangs bared.
Kõik arunatukese kraanid endal keerutasid lukkuYou turned off the last faucets of reason
ja parem käsi kuskilt juba kobas punast nuppu.Your right hand already searching for the red button.
  
Nii läksid pilgul metsikul ja sülge tilkus suu,So you rushed for the woods with your mouth drooling,
maa jalge all sul kõikus, taevas irvitades Kuu.The earth rocking under your feet, the Moon grimacing on the sky.
Jäi jala taha juurikas, hääl kuskilt ütles 'Sorry'You tramped down your roots, heard a voice from somewhere saying »Sorry«,
ning tulist kurja vandudes sa plartsatasid porri.Burning with hate of the misery you threw yourself into the mud.
Kui istuli end ajasid, siis koitis juba hommik,When you got up sitting it was already dawning,
ei mäleta, kas suitsu läitsid sa siis või suhu kommiYou can't remember if it was a cigarette or a candy you put
sa panid, kukalt sügasid, sai välja võetud kaartIn your mouth, scratching your neck you took a map
ja üllatunult leidsid ennast Lollakate Maalt.And you were surprised to find yourself in the Land of the Fools.
  
Siin kraavipervel istud nüüd, pea kohal sinav kumm,Sitting at the ditch now, your head replaced by a bluish cupola,
su tulevik on hägune ja minevik on tumm.Your future is blur and your past is dumb.
Sa hädavares oled. Ja siis? Ükskama kõik.You're a no-good sluggard. So what? Couldn't care less.
Su eilaöine teguviis on siiski veidi võik.What you did last night was somewhat gross after all.
Sa lõikad võsast pajupilli, käginaid sealt puhud,You cut yourself a willow flute, blow out squeaking sounds,
teeveerest krabad maasikaid ja topid endal suhu.From the roadside you grab strawberries and throw them in your mouth.
Sa lähed porist lirtsudes, suu maasikatest matsub,Wading in the mud, munching the strawberries, you set off
kätt otsast väänates lööd endal selga tunnustava laksu.And bending your arm you give yourself an approving slap on the back.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org