Language   

Demokracie

Karel Kryl
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione inglese di Edvard Sidoryk
DEMOKRACIEDEMOCRACY
  
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou:Democracy blooms, though with a cosmetic defect,
ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou,those, who used to steal for years, today steal twice as much,
ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,those, who used to torture us for years, today fire us from jobs,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.and from those, who used to sing the truth, they made traitors.
Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce,Those, who used to torture us for years, today fire us from jobs,
a z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce.and from those, who used to sing the truth, they made traitors.
  
Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky,Democracy prospers, without us and pragmatically,
brbláme spolu u píva, jak brblali jsme vždycky,we grumble together while drinking like we always grumbled,
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,Priest promised us the heavens and expects properties,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.we feed the slots with two or three tens.
farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky,Priest promised us the heavens and expects properties,
my nakrmíme forbesa za dvě či za tři pětky.we feed the slots with two or three tens.
  
Demokracie zavládla, zpívá nám Gott i Walda,Democracy prevails, Gott and Walda sing for us,
zbaštíme sóju bez sádla u strejdy McDonalda,we chow down on soy without a lard at uncle McDonald,
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,king Wenceslas is one with a loan-shark prick,
pod střechou velké partaje se u koryta sejdem.under the roof of one party we meet at the manger,
král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem,king Wenceslas is one with a loan-shark prick,
pod střechou jedné partaje se u koryta sejdem.under the roof of one party we meet at the manger,
  
Demokracie panuje od Aše po Humenné,Democracy rules all way from Aš to Humenné,
samet i něha v pánu je a zuby vylomené,silk and tenderness is found within the man and teeth are knocked-out,
Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,they gave us new harnesses and although collar hurts us,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.we prefer to stand as they wish, instead of standing tall,
Dali nám nové postroje a, ač nás chomout pálí,they gave us new harnesses and although collar hurts us,
zaujímáme postoje, místo abychom stáli.we prefer to stand as they wish, instead of standing tall.
  
Demokracie dozrává do žaludečních vředů,Democracy grows to the gastric ulcers,
bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů,without honesty, without rights and and especially without respect,
a je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,and it's an error on its own, perhaps from optic illusion,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.that instead of heart he got a stomach and instead of soul a mouth,
A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu,and it's an error on its own, perhaps from optic illusion,
že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.that instead of heart he got a stomach and instead of soul a mouth.
Amateur translation


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org