Lingua   

Domingo Ferreiro

Luar na Lubre
Pagina della canzone con tutte le versioni


Versione italiana di Francesco Pilutti
DOMINGO FERREIRODOMINGO FERREIRO
  
Toca a gaita Domingo FerreiroSuona la gaita Domingo Ferreiro
Toca a gaita… "non quero, non quero!"suona la gaita... "non voglio, non voglio!"
Porque están cheas de sangue as ríasperché i fiumi sono pieni di sangue
Porque non quero, non quero.perché non voglio non voglio non voglio
  
E xa secaron os ramos frolidosE già si sono seccati i rami in fiore
Que ela traguía na saia ao ventoche lei portava nella gonna al vento
Que ela traguía ao seu noivo soldadoche lei portava al suo fidanzato soldato
Ou pescador, labrego, mariñeiro.o pescatore, contadino, marinaio.
  
Sobre Galiza xa caiu a pesteSulla Galizia è già caduta la peste
Ai! Os escuros sarxentos viñeronAi! Sono venuti gli oscuri sergenti
Xa dos piñeiros colgan os homesgià ai pini impiccano gli uomini
Toca a gaita: non quero, non quero.suona la gaita.. "non voglio, non voglio!"
  
E o que está vivo andará polo monteE chi è vivo andrà sui monti
E nas aldeas os bons xa caerone nei paesi i buoni sono già caduti
Ai! Que non vaian os lobos ao monteAi! che non vadano i lupi sui monti
Toca a gaita, non quero, non quero.suona la gaita.. "non voglio, non voglio!"
  
Toca a gaita… que baile o bispoSuona la gaita, che balli il vescovo
Toca a gaita.. non quero, non querosuona la gaita.. non voglio, non voglio
Porque non é hora de festa en Españaperché non è tempo di festa in Spagna
Porque non quero, non quero, non quero.perché non voglio non voglio non voglio
  
Toca a gaita, que baile a cobraSuona la gaita, che danzi il serpente,
Toca a gaita, non quero, non querosuona la gaita.. "non voglio, non voglio"
Porque a gaita non quere que toqueperché la gaita non vuole che suoni
Porque morreu Domingo Ferreiro.perché è morto Domingo Ferreiro


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org