Lingua   

Venim del nord, venim del sud

Lluís Llach
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersione castigliana, dal sito ufficiale
VENIM DEL NORD, VENIM DEL SUDVENIMOS DEL NORTE, VENIMOS DEL SUR...
  
Venim del nordVenimos del norte
venim del sudvenimos del sur
de terra endinsde tierra adentro
de mar enllàde allende el mar
i no creiem en les fronteresy no creemos en fronteras
si darrera hi ha un companysi un compañero está detrás
amb le seves mans estesescon sus dos manos abiertas
a un pervindre alliberat.a una mañana liberado.
I caminem per poder serY caminamos para poder ser
i volem ser per caminar.y queremos ser para caminar.
  
Venim del nordVenimos del norte
venim del sudvenimos del sur
de terra endinsde tierra adentro
de mar enllàde allende el mar
i no ens mena cap banderay no nos conduce ninguna bandera
qui no es digui libertat,que no se llame libertad,
la llibertad de vida plenala libertad de vida plena
que és llibertat del meus companys.que es libertad para los míos.
I volem ser per caminarY queremos ser para caminar
i caminar per poder ser.y caminar para poder ser.
  
Venim del nordVenimos del norte
venim del sudvenimos del sur
de terra endinsde tierra adentro
de mar enllàde allende el mar
i no saben himnes triomfalsy no sabemos himnos triunfales
ni marcar el pas del vencedorni marcar el paso con el vencedor,
que si la lluita és sagnantque si el combate es sangriento
serà amb vergonya de la sang.nos avergonzaremos de la sangre vertida.
I volem ser per caminarY queremos ser para caminar
i caminar per poder ser.y caminar para poder ser.
  
Venim del nordVenimos del norte
venim del sudvenimos del sur
de terra endinsde tierra adentro
de mar enllàde allende el mar
seran inùtils les cadenesserán inútiles las cadenas
d'un poder sempre asclavitzantde un poder siempre esclavizante
quan és la vida mateixaporque es la vida misma
que ens obliga a cada pas.la que nos obliga a dar cada paso.
I caminem per poder serY caminamos para poder ser
i volem ser per caminar.y queremos ser para caminar.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org