Lingua   

Muḥend-nneɣ

Idir
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleIsitiden
MUḤEND-NNEƔMUḤEND-NNEƔ
Muḥend-nneɣ d afeḥli
Yemzel wezger yessekr-it
Lemluk sebɣen-t d lwali
Win i t-iɛuṣan yurez-it
Anda akka yella ufeḥli
Mi d-yewweḍ weɛdaw s asqif?
Tendeh tmurt irkʷelli,
"a sellaḥ sefḍet elḥif"
waqila lberḥan yeɣli
mi yebda ṛṛṣas yettiẓẓif.
Sidi Yaḥya Lɛidali
Yemzel wezger yessekr-it
Lemluk sebɣen-t d lwali
Win i t-iɛuṣan yurez-it
Anda yella Lɛidali
Mi d-yewweḍ weɛdaw s asqif?
Tendeh tmurt irkʷelli
"a sellaḥ sefḍet elḥif"
waqila lberḥan yeɣli
mi yebda ṛṛṣas yettiẓẓif.
Muḥend-nneɣ d afeḥli
S wawal idurar knan
Iserreḥ abrid i tmuɣli
Lkeɛba a t-walin lexwan
Anda akka yella ufeḥli
Asmi runt tyemmatin
Wa yeṛṛez wa d imnejli
Wa yenfa wa ddaw tmedlin
Ccix n teddart yeɣli
Wwint-et tḥemmalin.
A Sidi Twati Aḥwayli
S wawal idurar knan
Iserreḥ abrid i tmuɣli
Lkeɛba a t-walin lexwan
Anda yella weḥwayli
Asmi yettwarez wegdud?
Waqila iɣuc tilelli
Ireggʷel i rriḥa n lbarud
Yekmen di lxelwa i tili
Di letteɛ yettrebbi afud.
Ecc akkin err akkin
S tlufa-k baɛd-iyi akkin!
Si Winnat d abbudali
Yessker taɛekkʷemt igʷelman
Kul wa yebded d aḥuli
lḥan ɣef uḍar ar amkan
Anda yella Webbudali
Asmi runt tyemmatin
Wa yeṛṛez wa d imnejli
Wa yenfa wa ddaw tmedlin
Ula d lemqam-is yeɣli
Wwint-et tḥemmalin.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org