Lingua   

Oltre il ponte

Cantacronache
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleMagyar nyelvre fordította Riccardo Venturi
OLTRE IL PONTEA HIDON TÚL
  
O ragazza dalle guance di pesca,Őszibarackszínű orcú leány,
O ragazza dalle guance d'aurora,hajnalpírszínű orcú leány,
Io spero che a narrarti riescael akarom mondani életemet
La mia vita all'età che tu hai ora.a korban, ami neked van most.
Coprifuoco: la truppa tedescaTakarodó: a német seregek
La città dominava. Siam pronti.a város urai. Készek vagyunk.
Chi non vuole chinare la testaAki nem akar fejet hajtani
Con noi prenda la strada dei monti.velünk felmenjen a hegyekre.
  
Silenziosi sugli aghi di pino,Szótlanul a fenyőtűkön,
Su spinosi ricci di castagna,tüskés gesztenyehéjakon
Una squadra nel buio mattinoegy osztag a sötét reggelben
Discendeva l'oscura montagna.lement a homályos hegyről.
La speranza era nostra compagnaA remény volt a társunk
Ad assaltar caposaldi nemiciellenséges állások rohamára,
Conquistandoci l'armi in battagliafegyvereket harcolva nyertünk meg
Scalzi e laceri eppure felici.mezítlábak, szakadtak, boldogok.
  
Avevamo vent'anni e oltre il ponteHúszévesek voltunk, a hidon túl,
Oltre il ponte che è in mano nemicaellenséges kézben levő hidon túl
Vedevam l'altra riva, la vita,láttuk mi a más partot, az életet,
Tutto il bene del mondo oltre il ponte.a világ egész javát a hidon túl.
Tutto il male avevamo di fronte,Előttünk láttuk az egész rosszat,
Tutto il bene avevamo nel cuore,a szívünkben volt az egész jó,
A vent'anni la vita è oltre il ponte,húszéveskor a hidon túl van az élet,
Oltre il fuoco comincia l'amore.a tűzön túl kezdődik a szerelem.
  
Non è detto che fossimo santi,Nem mondom, hogy szentek voltunk,
L'eroismo non è sovrumano,hősiességünk nem emberfeletti,
Corri, abbassati, dài, balza avanti,futj, állj le, állj fel, szökj előre,
Ogni passo che fai non è vano.minden lépésed nem hiábavaló.
Vedevamo a portata di mano,Kezeügyében mi láttuk a fa,
Dietro il tronco, il cespuglio, il canneto,a bokor és a nádas mögött
L'avvenire d'un mondo più umanoegy emberiebb, szabadabb,
E più giusto, più libero e lieto.igazabb, boldogabb világ jövőjét.
  
Avevamo vent'anni e oltre il ponteHúszévesek voltunk, a hidon túl,
Oltre il ponte che è in mano nemicaellenséges kézben levő hidon túl
Vedevam l'altra riva, la vita,láttuk mi a más partot, az életet,
Tutto il bene del mondo oltre il ponte.a világ egész javát a hidon túl.
Tutto il male avevamo di fronte,Előttünk láttuk az egész rosszat,
Tutto il bene avevamo nel cuore,a szívünkben volt az egész jó,
A vent'anni la vita è oltre il ponte,húszéveskor a hidon túl van az élet,
Oltre il fuoco comincia l'amore.a tűzön túl kezdődik a szerelem.
  
Ormai tutti han famiglia, hanno figli,Mindenkinek van most családja és fiai,
Che non sanno la storia di ieri.akik nem tudják a tegnapi történetet.
lo son solo e passeggio tra i tigliÉn egyedül vagyok s a hársfák között
Con te, cara, che allora non c'eri.sétálok veled, aki nem voltál akkoriban.
E vorrei che quei nostri pensieri,S akarném, hogy azok a gondolataink,
Quelle nostre speranze d'allora,azok az akkori reményeink
Rivivessero in quel che tu speri,újra éljenek abban, amit remélsz,
O ragazza color dell'aurora.hajnalpírszínű orcú leány.
  
Avevamo vent'anni e oltre il ponteHúszévesek voltunk, a hidon túl,
Oltre il ponte che è in mano nemicaellenséges kézben levő hidon túl
Vedevam l'altra riva, la vita,láttuk mi a más partot, az életet,
Tutto il bene del mondo oltre il ponte.a világ egész javát a hidon túl.
Tutto il male avevamo di fronte,Előttünk láttuk az egész rosszat,
Tutto il bene avevamo nel cuore,a szívünkben volt az egész jó,
A vent'anni la vita è oltre il ponte,húszéveskor a hidon túl van az élet,
Oltre il fuoco comincia l'amore. *a tűzön túl kezdődik a szerelem.
* In alcune versioni l'ultimo ritornello viene ripetuto.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org