Language   

Birmingham Sunday

Richard Fariña
Back to the song page with all the versions


OriginalSvensk översättning / Traduzione svedese / Swedish translation /...
BIRMINGHAM SUNDAYSÖNDAG I BIRMINGHAM
  
Come round by my side and I'll sing you a song.Kom hit till mig och jag ska sjunga er en sång,
I'll sing it so softly, it'll do no one wrong.Jag ska sjunga den så mjukt att den inte stör någon.
On Birmingham Sunday the blood ran like wine,På söndag flödade blodet som vin i Birmingham
And the choirs kept singing of Freedom.Och kören fortsatte att sjunga om frihet.
  
That cold autumn morning no eyes saw the sun,På den kalla höstmorgonen fick ögonen inte se solen
And Addie Mae Collins, her number was one.Och Addie Mae Collins, hon blev nummer ett.
At an old Baptist church there was no need to run.Till en gammal baptistkyrka behövdes det inte att rusa,
And the choirs kept singing of Freedom,Och kören fortstatte att sjunga om frihet.
  
The clouds they were grey and the autumn winds blew,Molnen var gråa och höstvindarna blåste
And Denise McNair brought the number to two.Och Denise McNair tog numret till två.
The falcon of death was a creature they knew,Och dödsgamen blev en kreatur de fick känna
And the choirs kept singing of Freedom,Och kören fortsatte att sjunga om frihet.
  
The church it was crowded, but no one could seeKyrkan var fullpackad men ingen fick se
That Cynthia Wesley's dark number was three.Att Cynthia Wesley tog det sorgliga numret tre.
Her prayers and her feelings would shame you and me.Hennes böner och vad han kände borde skämma oss alla
And the choirs kept singing of Freedom.Och kören fortsatte att sjunga om frihet.
  
Young Carol Robertson entered the doorDen unga Carol Robertson kom in genom dörren
And the number her killers had given was four.Och mördarna gav henne nummer fyra.
She asked for a blessing but asked for no more,Hon bad om välsignelse, då bad hon inte om något mer,
And the choirs kept singing of Freedom.Och kören fortsatte att sjunga om frihet.
  
On Birmingham Sunday a noise shook the ground.På söndag skakade ett dån marken i Birmingham
And people all over the earth turned around.Och alla jordens folk vände sig om
For no one recalled a more cowardly sound.För ingen någonsin hört ett sådant uselt ljud,
And the choirs kept singing of Freedom.Och kören fortsatte att sjunga om frihet.
  
The men in the forest they once asked of me,Skogsboarna frågade mig en gång
How many black berries grew in the Blue Sea.Hur många blåbär växer i det blåa havet.
And I asked them right with a tear in my eye.På min tur frågade jag dem med tårar i ögonen,
How many dark ships in the forest?Hur många svarta skepp finns det i skogen?
  
The Sunday has come and the Sunday has gone.Söndagen har gått förbi just såsom den kom
And I can't do much more than to sing you a song.Och jag kan inte göra mycket mer än att sjunga er en sång.
I'll sing it so softly, it'll do no one wrong.Jag ska sjunga den så mjukt att den inte stör någon,
And the choirs keep singing of Freedom.Och kören fortsätter att sjunga om frihet.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org