Language   

Spartaco

Alessio Lega
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione in esperanto di Nicola Ruggiero
SPARTACOSPARTAKO
  
Dicono fosse alto, bello,Oni diras, ke li estis alta, bela,
un pezzo di manzo, il Traciobove impona, la Trako
e che quando scoccava un pugnokaj ke kiam li svingis pugnon
suonasse come un bacio.ĝi sonus kiel kiso.
Disertore alla macchiaDizertinto al la makiso
poi schiavo e gladiatore,poste sklavo kaj gladiatoro,
generale e ribellegeneralo kaj ribelulo
e liberatore.kaj liberiganto.
  
Ottanta legioni col vento nella chioma,Okdek legioj kun vento tra la hararo,
li crocifissero nudi dalla Lucania a Roma,ilin nudaj krucumis de Lukanio ĝis Romo,
ma dal momento che il suo corposed ekde kiam lian korpon
non lo seppero trovare,ili ne sciis trovi,
mi autorizzo a pensaremi rajtigas min pensi,
che stia lì lì per tornare.ke li baldaŭ revenos.
  
SpartacoSpartako
SpartacoSpartako
SpartacoSpartako
con tutti i suoi spartachisti...kun ĉiuj spartakanoj
  
Era un'anatra zoppa, una rosa feroceEstis lama anaso, rozo feroca
le ali nel cappello, il vento nella voce,la flugiloj en la ĉapelo, la vento en la vocĉo,
era un'anatra polaccaestis pola anaso
dagli occhi di stagnola,je staniolaj okuloj,
artigliata all'amore come quando si vola.ungokaptita al la amo kiel kiam oni flugas.
L'arco sopraccigliare le fu spaccato sulla fronteLa brova arko frakasita ĉe la frunto,
una fucilata in bocca e poi, hop, giù dal ponte.fusilado en la buŝon kaj poste, hop, malsupren de la ponto.
Irriconoscibile rosa ripescata il mese appresso,Nerekonebla rozo rekaptita monaton postan,
credo risalga il fiume, penso che torni adesso.mi kredas, resuriras la riveron, mi kredas, ke ĝi revenos nun.
  
Con Spartaco...Kun Spartako...
  
E poi storia di catene tutte scosseKaj poste, historio el ĉenoj ĉiuj skuitaj
dal fantasma dell'Europa con la tosse,far fantomo de Eŭropo kun la tuso,
col rumore che fa il nulla mentre sale,kun la bruo kiu neniigas dum ĝi supreniras,
questi turni sempre più mettono male.tiuj ĉi deĵortempoj ĉiam pli malbonfartigas.
Con i camion scaricati nel mercato,Kun la kamionoj demetitaj en la bazaro,
le cassette a botte di caporalato,la kestoj pro fia laborperado,
le caselle del lavoro interinale,la ĉeloj de la provizora laboro,
e gli eterni turnikaj la eternaj deĵorlaboroj
e pausa all'orinale.kaj paŭzo ĉe la pispoto
  
Come un bacio che non sai se sia una treguaKiel kiso kiun vi ne scias ĉu ĝi estas batalpaŭzo
se preceda l'amore o se lo seguaĉu ĝi antaŭas la amon aŭ ĝin sekvas
quando è troppo è troppo,kiam estas tro estas tro,
e un calcio nel sederekaj piedbato al la pugo
dato al soprastante, al satrapo, al cantiere.donita al superulo, al satrapo, al konstruejo.
Così se ne va come i giornali al vento,Tiel ĝi foriras, kiel la ĵurnaloj vente,
i giornali gratuiti beninteso,la senpagaj ĵurnaloj kompreneble,
però è contento.sed tiu kontentas.
Tanto uguale che non fu riconosciutoSame egala, ke tio ne estis agnoskita
ma la riconoscenza inizia dal rifiutosed la agnosko komenciĝas de la rifuzo,
così se ne va col vento giornalierotiel tiu foriras kun la ĉiutaga vento
nel cartoccio bisunto di un pensieroen la papervolvaĵo grasmakulita far penso.
  
Fa pensiero una rivolta nuova nuovaEstigu, penso, ribelon novan novan
lo dicevo, lo sapevo che tornava...mi ĵus diris, mi sciis, ke li revenos...
  
Spartaco....Spartako...
Spartaco....Spartako...


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.




hosted by inventati.org