Language   

De twintigste eeuw

Anonymous
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione italiana / Italian translation / Traduction italienne...
DE TWINTIGSTE EEUWIl ventesimo secolo
  
Wat brengt de twintigst’ eeuw ons mede?Che cosa ci porta il ventesimo secolo?
Er wordt gezegd een nieuwe tijd.Un nuovo tempo, si dice.
Maar in de plaats van wereldvredeMa invece della pace nel mondo
voert men gedurig oorlogsstrijd.Si fa una guerra costante.
’t Kanon breekt los langs alle oordenIl cannone si scatena in ogni luogo
en smacht in tranen van verdriet;E languisce in lacrime di dolore;
’t zijn broeders die elkaar vermoorden,Fratelli si uccidono a vicenda,
’t is mensenbloed dat men ov’ral ziet.Ovunque si vede sangue umano.
  
Met woest geweld, wordt neergeveldCon selvaggia violenza sono abbattute
met ganse scharen werkmanszonenIntere schiere di figli di operai,
die stierven op het oorlogsveldChe muoiono sul campo di battaglia
ver van de plaats waar hun ouders wonen.Lontano da dove abitano i loro genitori.
  
De trommel slaat, trompetten klinken,Batte il tamburo, suonan le trombe,
al de machienen vallen stil.Tutte le macchine si fermano.
De sabels kletteren en blinkenLe sciabole tintinnano e brillano,
maar zeg toch eens: voor welken grilMa dimmi: Ora, per quale capriccio
moeten wij thans ons dorp verlaten?Dobbiamo lasciare il nostro villaggio?
Ja, vader, moeder, vrouw en kind?Sì, padre, padre, moglie e figlio?
Om ver in afgelegen statenPer morire in stati lontani
te sterven waar niemand u mint.Dove nessuno ti ama.
  
Met woest geweld, wordt neergeveldCon selvaggia violenza sono abbattute
met ganse scharen werkmanszonenIntere schiere di figli di operai,
die stierven op het oorlogsveldChe muoiono sul campo di battaglia
ver van de plaats waar hun ouders wonen.Lontano da dove abitano i loro genitori.
  
Zegt eens, mijn liefste kameradenDitemi un po', miei cari compagni,
als wij allen ten strijde gaan:Quando andiamo tutti in guerra:
hebben die andere soldatenGli altri soldati ci han fatto forse
ons eens het minste kwaad gedaan?Una volta il benché minimo male?
Welneen, ’t zijn immers onze broeders,No di certo, sono anche loro nostri fratelli,
zij lijden ook aan zielesmartAnche loro soffrono di angoscia
want zij ook hebben vaders, moeders,Perché anche loro han padri e madri,
waarom dien haat toch in ons hart?Perché tanto odio nei nostri cuori?
  
Beperkt ’t geweer, staakt het kanon,Moderate il fucile, fermate il cannone,
want het is vrede dat we wensen,Perché è la pace ciò che vogliamo.
weg met den oorlog, ’t wrede woord,Basta con la guerra, parola crudele,
want broeders, wij zijn toch allen mensen.Perché, fratelli, siamo tutti esseri umani.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org