Language   

Värssyjä sieltä ja täältä

Hiski Salomaa
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione svedese / Swedish translation / Traduction suédoise ...
VÄRSSYJÄ SIELTÄ JA TÄÄLTÄVERSER FRÅN HÄR OCH DÄR
  
Nyt työtä minä olen taas katsellut,Jag har letat efter arbete
pieksun pohjatkin hajalle astellut,och trampat sönder solarna på mina bjäxor
ja kannatkin menneet on lintalleen,så att klackarna är nedkippade
käret silmiini katsoo jo tarkalleen.och spetsarna är riktade direkt i mina ögon.
Että missähän mahtaa vika taas olla,Vad månne det bero på återigen
ku uusia ei ala jalkoihi tulla?att jag inte kan få nya skor på fötterna?
Kurjalta näyttää aika jo tää,Så eländig är tiden vi lever i
ja harmaaksi käy taas monen pojan pää.att mången grabb har redan fått grått hår.
  
Vall Streetti se nauraa partaansa,Men på Wall Street ler man i mjugg
kun kaikki se on saanu alle valtaansa.för att ha fått allt under sin makt.
Paavitkin huutaa ny herrassaa,Påven ropar på sin Herre:
että kirkotkin ottaa jo kerrassaa.»Gode Gud, nu tar dom bort kyrkorna!«
Bolsevikit musejoita niistä nyt laittaa,Och när bolsjevikerna gör dom till museer
se pappien unta hieman kai haittaa,är det väl litet dåligt för prästerna att få sömn
kun niiltäki alkaa jo loppua työ,för att levebrödet är hotad.
kai synkältä näyttää kuin syksyine yö.Det ser väl lika dystert ut som en höstnatt.
  
Jos Enklannin työläiset lakkoontuu,Om arbetarna i England går i strejk
Yrjö yskäänsä aina sillo sairastuufår kung Georg jämt ett hostanfall
ja prinssin horssikin kompastuuoch kronprinsens häst snubblar
ja nenähänsä joka kerta loukkaantuu.och han skadar varje gång sin näsa.
Sotakorvaukset Saksalla purree jo vatsaa,Krigsskadeståndet biter i magen i Tyskland
Espanja kuninkaansa laitto nyt matkaan.och i Spanien fick kungen en spark i baken.
Ei Ranskassa työttömyys kai haittavi tuo,Arbetslösheten tycks inte vara till men i Frankrike
maailman rikkaat siellä mässää ja juo.där de rika i världen frossar och super.
  
Setä Sämi se on myös viisas mies,Onkel Sam han är en vettig man
se pisneksen kyllä hyvin tarkoin ties.som vet precis hur man gör affärer.
Meillä puhuvat kuvatkin on vallassa,Hos oss härskar talande bilder
moni taiteilija on ollu pannassa.och mången konstnär har svartlistats.
Masina se heitänkin paikkansa otti,Maskinen har tagit deras plats
ja työttömät kadulle se tuhansia johti.och skickat tusentals arbetslösa på gatan.
Moni soittaja halvalla pillinsä möiMången spelman har slumpat bort sin pipa
ja lunssina viimeiset tinansa he söi.och ätit sitt sista tenn för lunch.
  
Meitä finnoja on täällä Setä Sämin maasOss finnar finns här hos Onkel Sam
noin viitisen sataa tuhatta.vid pass femhundratusen.
Täällä me elämme kun taivahas,Här lever vi som i himlen
vaik moni on tullu tänne luvatta.fast många har kommit hit utan tillstånd.
Meillä puoluehommat on suuriaVårt partivärv är omfångsrikt
on haalit ku Baabelin muuria.och våra Folkets hus som Babels mur.
Mones paikassa niitä on meillä jo kuus,Mångenstans finns det redan sex av dem
ja riita kun syntyy, niin tehdään uus.och om det blir bråk, så bygger man ett till.
  
Vaikka repupliikki meitä nyt hallitsee,Fast vi är republikens undersåtar
silti demokraatti aika se vallitsee.lever vi ändå i en demokratisk tid.
Kaikki on potkun partaalla,Alla står inför risken att få sparken
kyllä odotamme mielellä hartaalla.och det gäller att bara invänta fromt.
Moni poika lyöny on jo rukkaset tiskiiMången pojke har redan kastat in handduken
ja juonunna nykyajan huonova viskii,och börjat supa nutidens usla whisky
että töppöset ylös aina keikahtaaså att klackarna är högt uppe i taket
kun viimeisen kerran veisataa.när den sista trudelutten ljuder.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org