Language   

Omkring tiggarn från Luossa

Dan Andersson
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione finlandese 3 / Finnish translation 3 / Traduction...
OMKRING TIGGARN FRÅN LUOSSALUOSSAN KERJÄLÄINEN
  
Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring,Lauloi Luossan kerjäläinen nuotiolla lauluaan,
och vid lägerelden hörde de hans sång.kaiken kansan piiriin nähtiin istuvan.
Och om bettlare och vägmän och om underbara ting,Kulkurit ja kiertolaiset, ihmeet, kaipauksen maan
och om sin längtan sjöng han hela natten lång:laulu taikoi mieleen öisen kuulijan.
  
»Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,»Jonkin tuolla puolen vuorten, tähtein, kukkien ja laulun,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.jonkin tiedän tuolla puolen kuuman sydämeni mun.
Hören - något går och viskar, går och lockar mig och beder:Kuulkaa, kuinka kulkee, kuiskii, jokin houkuttain näin pyytää:
"Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!""Saavu tänne, sillä maa ei ole valtakuntas' sun."
  
Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand,Olen kuullut, kuinka laine hiljaa rantaan liplattaa,
om de vildaste havens vila har jag drömt.meren villin levosta mä uneksin.
Och i anden har jag ilat mot de formlösa land,Sinne hengessäni kiidin, missä hahmoton on maa,
där det käraste vi kände skall bli glömt.jossa unhoon meiltä jäävät rakkaatkin.
  
Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka,Villin kaipauksen saimme syntyessä äideiltämme.
ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud.Vuorten syövereistä lapsen ensi huuto kajahtaa.
Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka,Vuoristoissa, tasangoilla leikkien nyt esitämme
och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud.kerjäläistä, leijonaa ja perhosta ja jumalaa.
  
Satt jag tyst vid hennes sida, hon, vars hjärta var som mitt,Hänen luonaan hiljaa istuin, jonka tunsin sydämen.
redde hon med mjuka händer ömt vårt bo,Käsin hellin laittoi pesää meille hän.
hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt,Silloin tunsin, tätä omakseni ottaa saata en.
och jag fördes bort av anden att få ro.Lensin pois ja toivoin rauhan löytyvän.
  
Det jag älskar, det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran,Mitä rakastan, on kaukana ja pimeys sen peittää.
och min rätta väg är hög och underbar.Tietä oikeaa nyt lähden kulkemaan.
Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran:Melskeen keskellä näin pyydän: "Herra, saanko kaiken heittää?
"Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen, ingen har!"Anna vain se, mitä omakseen ei vaadi ainutkaan."
  
Följ mig, broder, bortom bergen, med de stilla svala floder,Sinne, veljeni, saat rauhallisten virtain myötä tulla,
där allt havet somnar långsamt inom bergomkransad bädd.missä uinuu meri vuorten ympäröimä rauhassaan.
Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder,Taivaan tuolla puolen kultausvissaan on koti mulla,
mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd.siellä äiti oottaa poikaansa nyt ruusuviitassaan.
  
Må de svarta salta vatten svalka kinder feberröda,(...) kuumeposket vilvoitelkoon virta kylmän musta,
må vi vara mil från livet innan morgonen är full!ennen päiväsarastusta vieköön taakse elämän.
Ej av denna världen var jag och oändlig vedermödaTästä maasta en lie ollut, tunsin vaivaa, ahdistusta
led jag för min oro, otro, och min heta kärleks skull.vuoksi epäuskon, rakkauden kuuman, kiihkeän.
  
Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga,Avoin ruusuportti oottaa meitä simpukoiden mailla,
där i vila multna vraken och de trötta män få ro.rauha yllä laivojen ja väsyneiden miehien.
Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjungaLaulut ennen kuulemattomat saa soida viulun lailla,
under valv där evigt unga barn av saligheten bo.«holvin alla siellä leikkiin käyvät lapset autuuden.«


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org