Language   

Omkring tiggarn från Luossa

Dan Andersson
Back to the song page with all the versions


OriginalTraduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
OMKRING TIGGARN FRÅN LUOSSALUOSSAN KERJÄLÄINEN
  
Omkring tiggarn från Luossa satt allt folket i en ring,Luossan kerjäläisen ympärillä väki piirissä
och vid lägerelden hörde de hans sång.tulen loimutessa häntä kuunteli.
Och om bettlare och vägmän och om underbara ting,Kerjäläisistä ja ihmeistä ja kulkijoista maan,
och om sin längtan sjöng han hela natten lång:kaipuustaan hän lauloi koko pitkän yön.
  
»Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången,»On jotain tuolla puolen vuorten, kukkasten ja laulun,
det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt.jotain tuolla puolen tähden, tämän kuuman sydämen.
Hören - något går och viskar, går och lockar mig och beder:Kuulkaa, jokin kiertää kuiskaa, mua kutsuen se pyytää:
"Kom till oss, ty denna jorden den är icke riket ditt!""Tule luoksemme, ei sua varten ole tämä maa."
  
Jag har lyssnat till de stillsamma böljeslag mot strand,Olen kuullut aallon levollisen nousun rannalle
om de vildaste havens vila har jag drömt.ja villin meren nähnyt tyynenä
Och i anden har jag ilat mot de formlösa land,ja mielessäni rientänyt päin avaria maita,
där det käraste vi kände skall bli glömt.missä kaikki meille rakkain unohtuu.
  
Till en vild och evig längtan föddes vi av mödrar bleka,Tähän villiin kaipaukseen meidät äidit synnyttivät,
ur bekymrens födselvånda steg vårt första jämmerljud.ja synnystä murheen nousi ensi huutomme.
Slängdes vi på berg och slätter för att tumla om och leka,Kukkuloilla, niityillä me päivät temmelsimme
och vi lekte älg och lejon, fjäril, tiggare och gud.milloin perhosina, jumalina, kerjäläisinä.
  
Satt jag tyst vid hennes sida, hon, vars hjärta var som mitt,Kun mä istuin hänen kanssaan, jonka sydän on kuin mun,
redde hon med mjuka händer ömt vårt bo,pehmein käsin järjesti hän pesäämme.
hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ej ditt,Kuulin sydämeni huudon: Omista et omaaskaan -
och jag fördes bort av anden att få ro.ja henkeni mun vihdoin rauhan sai.
  
Det jag älskar, det är bortom och fördolt i dunkelt fjärran,Kaipaamani kätketty on kauas yön hämäryyteen,
och min rätta väg är hög och underbar.ja mun tieni on niin ylväs, ihana.
Och jag lockas mitt i larmet till att bedja inför Herran:Ja kesken melun tekee mieleni mun Herraa rukoilla:
"Tag all jorden bort, jag äga vill vad ingen, ingen har!""Ota maallinen pois, tahdon vain sen salatun."
  
Följ mig, broder, bortom bergen, med de stilla svala floder,Seuraa, veli, taakse vuorten, kulje virtaa viileää.
där allt havet somnar långsamt inom bergomkransad bädd.Siellä meri hiljaa uinailee vuorten vuoteessa.
Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder,Jossain tuolla puolen taivaan koti on, veljeni,
mitt i guldomstänkta dimmor i en rosenmantel klädd.missä kultakaste peittää vaippaansa.
  
Må de svarta salta vatten svalka kinder feberröda,Anna mustan, kylmän veden poskiani vilvoittaa.
må vi vara mil från livet innan morgonen är full!Oi, jos kauas ehtisimme ennen aamunkoittoa.
Ej av denna världen var jag och oändlig vedermödaEnhän ollut tästä maailmasta, tuskaa loputonta
led jag för min oro, otro, och min heta kärleks skull.kärsin levotonna aina vuoksi kuuman rakkauden.
  
Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tunga,Luona simpukkaisen merenrannan ruusuportti on,
där i vila multna vraken och de trötta män få ro.jossa hylyt maatuvat ja uupuneilla rauha on.
Aldrig hörda höga sånger likt fiolers ekon sjungaSiellä jousten kaiun lailla soivat laulut ylistyksen
under valv där evigt unga barn av saligheten bo.«noille ikuisille lapsille suuren autuuden.«


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org