Lingua   

Vzdálené výstřely

Vladimír Merta
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleVersion française – TIRS DISTANTS – Marco Valdo M.I. – 2020
VZDÁLENÉ VÝSTŘELYTIRS DISTANTS
Vzdálené výstřely
do vlastních řad,
pýcha prý stíhá pýchu,
pýcha prý předchází pád.
Tirs distants
Dans leurs propres rangs,
L’arrogance suit l’arrogance.
L’arrogance précède la déchéance.
Katyně, Gdaňsk, Praha,
Tbilisi, Peking, Baku, Berlín, Budapešť,
Co jméno, to zlá zpráva,
a krev z dlažby smyje déšť.
Katyn, Gdańsk, Prague, Berlin,
Budapest, Tbilissi, Bakou, Pékin,
Chaque nom est un cauchemar
Et la pluie lave le sang des trottoirs.
Kdo cestou k moci vraždil,
vraždí a bude vraždit dál.
Qui sur la route du pouvoir, assassine,
Encore et encore assassine.
Po létech vychází najevo,
že šlo jen o omyly jedinců,
úchylky napravo, nalevo,
zaplacené životy tisíců.
Après des années, il se révèle
Que c’étaient des erreurs individuelles,
Déviationnismes de droite, de gauche,
Payés par des milliers de victimes.
Bezejmenné milióny nevinných,
povstali z hrobů a bloudí ulicemi,
žalují pod okny živých,
na věky věků budou bloudit po naší zemi...
Des millions d’innocents sans nom,
Sortis des tombes et dans les rues errant,
Accusant sous leurs fenêtres les vivants,
À jamais sur nos terres divagueront.
Kdo cestou k moci vraždil,
vraždí a bude vraždit dál.
Qui sur la route du pouvoir, assassine,
Encore et encore assassine.
Místa střetů se sice mění,
ale rány vojáků jsou vždycky jisté,
střílejí do svých dětí,
a říkají si bůh ví proč komunisté.
Changent les lieux d’affrontement ;
Les tirs des soldats sont toujours justes,
Ils tirent sur leurs enfants
Et se disent – comment ? – communistes.
Možná to říkám za sebe,
možná tak trochu taky za vás,
jestli se bojíme mluvit potichu,
zkusme to tedy mlčet nahlas...
Je parle évidemment pour moi,
Un peu pour vous aussi, je crois.
Si nous avons peur de parler à basse voix,
Gardons le silence à haute voix.
Vzdálené výstřely
na Náměstí nebeského míru
nám vzaly všechny iluze,
naději, lásku, víru.
Les tirs distants
Sur la Place de la Paix Céleste
Tuent les illusions qui nous restent,
L’espoir, la solidarité, le sentiment.
A ruce vrahů nad městem,
cynicky rozdávají metály,
vojáčkům, jako malým bezprizorním dětem,
které u zkoušky ohněm obstály.
En ville, les mains des meurtriers,
Comme à de petits enfants abandonnés,
Aux soldats, vainqueurs d’une si glorieuse bataille,
Distribuent cyniquement des médailles.
Násilí táhne ulicemi,
od rána do večera,
ale svět už nebude nikdy stejný,
jako byl ještě včera...
La violence se traîne dans les rues
Du matin au soir, elle se perd.
Le monde ne sera plus
Jamais le même qu’hier.
Počty mrtvých se sice mění,
statistika mívá mrtvá místa,
Ale rozkazy jménem lidu
nedal nepřítel, ale komunista...
Les statistiques ont d’étranges dénis,
Les ordres au nom du peuple uni
Viennent d’un communiste, pas d’un ennemi.
Kdo cestou k moci vraždil,
vraždí a bude vraždit dál.
Kdo cestou k moci vraždil...
Qui sur la route du pouvoir, assassina,
Encore et encore assassinera,
Encore et encore assassinera.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org