Language   

Květy od My Lai

Marie Rottrová
Back to the song page with all the versions


OriginalVersione italiana di Stanislava
KVĚTY OD MY LAIFIORI DA MY LAI
  
Řekni, kam šlo slunce spát,Di' dov'è andato a dormire il sole
že dnes ráno nesvítí,giacché stamattina non splende
a proč stromům v korunáche perché nelle chiome degli alberi
uléhá stín.si posa l'ombra.
  
Řekni, proč mi nechce hrátDi' perché il vento non mi vuole suonare
vítr písně poledníi canti del mezzogiorno
a proč poutník, co jde k nám,e perché il viandante diretto da queste parti
má v očích pláč.ha il pianto negli occhi.
  
Řekni, proč mu z vlasů pad´Di' perché la cenere grigia
na zem popel šedivý,dai capelli gli è caduta a terra,
odkud sám se navrací,da dove sta ritornando da solo
že nesmí stát.non potendosi fermare.
  
Řekni, proč mi telegrafDi' perché il telegrafo
smutnou zprávu přinášími fa arrivare una triste notizia
o ženách, co mají jendi donne che hanno soltanto
svůj prázdný klín.il proprio grembo vuoto.
  
Řeči trávy naslouchej,Ascolta il discorrere dell'erba,
poutník ji vyprávěl,l'ha raccontato il viandante,
který prošel světa kraj,colui che aveva attraversato il mondo
přines´ květy od My Lai.e portato i fiori da My Lai.
  
Poutník, který hledal ráj,Il viandante che cercava il paradiso
k nám z dálky přichází,giunge da noi da luoghi lontani,
z kamene je jeho tvář,il suo volto è di pietra,
úsměv na ní nezáří.manca in esso il lume di un sorriso.
  
Teď víš, kam šlo slunce spát,Ora sai dov'è andato a dormire il sole
že dnes ráno nesvítí,che stamattina non splende
a proč stromům v korunáche perché nelle chiome degli alberi
uléhá stín.si posa l'ombra.
  
Teď víš, proč mu z vlasů pad´Ora sai perché la cenere grigia
na zem popel šedivý,dai capelli gli è caduta a terra,
odkud sám se navrací,da dove sta ritornando da solo
že nesmí stát.non potendosi fermare.
  
Teď víš, proč mi telegrafOra sai perché il telegrafo
smutnou zprávu přinášími fa arrivare una triste notizia
o ženách, co mají jendi donne che hanno soltanto
svůj prázdný klín.il proprio grembo vuoto.
  
Řeči trávy naslouchej,Ascolta il discorrere dell'erba,
poutník ji vyprávěl,l'ha raccontato il viandante,
který prošel světa kraj,colui che aveva attraversato il mondo
přines´ květy od My Lai.e portato i fiori da My Lai.
  
Poutník, který hledal ráj,Il viandante che cercava il paradiso
k nám z dálky přichází,giunge da noi da luoghi lontani,
poutník, který hledal ráj,il viandante che cercava il paradiso
k nám z dálky přichází...giunge da noi da luoghi lontani...


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org