Language   

Tango truponoszów

Aleksander Kulisiewicz
Back to the song page with all the versions


Traduzione inglese dal Libretto dell'album
TANGO TRUPONOSZÓWCorpse-Carrier's Tango
  
Ta psiajucha Germania cholernaGermania, cursed dog from hell,
Męczy człeka już czwarty rok.She's tortured us four years already.
W krematorium truposzów przypieka;In the crematorium she roasts corpses,
Tym to ciepło, milutko – bo...It's warm and cozy for them in there.
Bo przypieka tam człowiek człowieka,'Cause there one human bakes another,
Ni to piekarz, ni rzeźnik to;Neither baker nor butcher is he;
Więc do pieca, synalku, nie zwlekaj!So be off to the oven, my boy!
Immer langsam – und sicher – und froh!Ever slow, ever steady, and ever full of joy!
  
Po szturchańcu pierwszym jest ci lepiej,After the first poke, you're feeling better.
W mordę leją, a ty humor masz.They punch you in the mug – you're laughing still.
I kopniaczek trzeci się przylepi,The third kick's the one that really sticks,
A po czwartym, mokre portki, ach!With the fourth you wet your pants!
Pięciu drani w jedne kopie nery,Five rotten scoundrels kick you in the kidneys,
I wypluwaj, bracie, zębów sześć!Brother, now spit out six broken teeth!
Siódmy obcas skacze ci po brzuchu!A seventh boot-heel jumps on your belly -
I dopiero wtedy fajno jest.Only then do you feel really great!
  
Kostusia śliczna, joj! Okey!Oh lovely Lady Death, Okay!
Biedula bez partnera,Poor old thing, she's all alone!
A że w oczka wpadłeś jej,And since she's got her eyes on you,
Więc oczkiem cię pożera.She devours you with those eyes!
Do Leichenkeller prosisz ją,Graciously you ask her down to the corpse-cellar,
Wyciągasz giry wnet,And in no time you kick the bucket,
Niedługo pójdzie z ciebie swąd,Soon, dear fellow, you'll reek of charred flesh,
Trupim w czułym tête-à-tête!In a tender, cadaverous tête-à-tête!
  
Za minutkę, bracie, jesteś w niebie,One minute later, brother, you're up in heaven,
Ciepluteńkie pączki frygasz dwa,Two warm doughnuts stuffed in your face,
Trzech aniołków w pupcie cie poskrobie,Three little angels sweetly scrub your bottom,
I wykrzyknie: “So ein hübscher Arsch!”And cry out in German, “My! What a lovely ass!”
Czwarty anioł, toć milunia Ania,A fourth angel, darling little Ania,
Pięc kielichów wlewa w durny pysk.Pours five shots of whisky down her stupid throat,
Z aniołkami lulaj dziesięcioma,Lulla, lullaby, with ten sweet angels,
Lulaj w niebie, lulaj...C'est la vie!Sleep in heaven, sleep now. C'est la vie!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org