Lingua   

N'ato maja rripa-rripa

anonimo
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana / Italian translation / Traduction italienne...
N'ATO MAJA RRIPA-RRIPASU QUELLE CIME
  
N'ato maja rripa-rripa seç gjëmojnë,Su quelle cime, erta per erta si sente sparare,
Ndizet lufta për liri e derdhet gjak.È nata la lotta per la libertà e scorre sangue.
Janë trimat partizanë që luftojnë,Sono i valorosi partigiani che combattono,
Janë bijtë e Shqipërisë që marrin hak!Sono i figli dell'Albania che si vendicano!
Janë trimat partizanë që luftojnë,Sono i valorosi partigiani che combattono,
Janë bijtë e Shqipërisë që marrin hak!Sono i figli dell'Albania che si vendicano!
  
Sot po dridhet tirania anembanë!Oggi la tirannia sta tremando dappertutto!
Sot po digjet e po bëhet shkrumb e hi,Oggi sta bruciando e andando in cenere,
Se u mbushën malet plot me partizanë,Perché le montagne si riempiono di partigiani,
Se u ngrit sot gjithë Shqipëria për liri!Perché oggi tutta l'Albania insorge per la libertà!
Se u mbushën malet plot me partizanë,Perché le montagne si riempiono di partigiani,
Se u ngrit sot gjithë Shqipëria për liri!Perché oggi tutta l'Albania insorge per la libertà!
  
Me përpara një flamur të kuq në duar!Con davanti una bandiera rossa nelle mani!
Me një torbë me fishekë e një dyfek!Con una sacca di cartucce ed un fucile!
Të sfilitur prej fashizmit të copëtuarStanchi del fascismo, fatti a pezzi
Turren trimat dhe luftojnë shteg më shteg.I valorosi attaccano e lottano per monti e valli.
Të sfilitur prej fashizmit, të copëtuarStanchi del fascismo, fatti a pezzi
Turren trimat dhe luftojnë shteg më shteg.I valorosi attaccano e lottano per monti e valli.
  
Sot po dridhet tirania anembanë!Oggi la tirannia sta tremando dappertutto!
Sot po digjet e po bëhet shkrumb e hi,Oggi sta bruciando e andando in cenere,
Se u mbushën malet plot me partizanë,Perché le montagne si riempiono di partigiani,
Se u ngrit sot gjithë Shqipëria për liri!Perché oggi tutta l'Albania insorge per la libertà!
Se u mbushën malet plot me partizanë,Perché le montagne si riempiono di partigiani,
Se u ngrit sot gjithë Shqipëria për liri!Perché oggi tutta l'Albania insorge per la libertà!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org