Lingua   

Апрель

Kino / Кино
Pagina della canzone con tutte le versioni


Český překlad / Traduzione ceca / Czech translation / Traduction tc...
KWIECIEŃDUBEN
  
Nad ziemią mróz,Nad zemí je mráz,
Czego nie dotkniesz, to lód,na co nesáhneš to led,
Tylko w mym śnie śpiewa odwilż.jen v mém snu kapky pějí,
A śnieg wali ścianą,a sníh padá jak stěna,
A śnieg pada cały dzień,a sníh padá celý den,
A za tą ścianą stoi kwiecień.a za tou stěnou stojí duben.
  
I on przyjdzie i przyprowadzi z sobą wiosnę,A on přijde a převede s sebou jaro,
I rozproszy ciemnych chmur wojska.a rozežene šedé mračna vojsk,
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,a když se všichni podíváme do očí jeho,
Spojrzy na nas z oczu jego tęsknota.z těch očí na nás pohlédne smutek.
I otworzą się podwoje domów,A otevřou se dveře domů,
No usiądź, przecież nie ma prawdy w nogach.a ty si sedni - v nohách pravdy není,
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,a když se všichni podíváme do očí jeho,
To zobaczymy w tych oczach światło Słońca.tak uvidíme v těch očích sluneční svit.
  
Nie zliczysz ran na ciele,Na těle ran nespočítat,
Nielekkie kroki,nelehké kroky,
Tylko w piersi goreje gwiazda.jen v hrudi hoří hvězda.
I umrze kwiecień,A zahynul duben,
I zrodzi się znów,a zrodí se znova,
I przyjdzie już kiedyś na zawsze.a přijde už navždy.
  
I on przyjdzie i przyprowadzi z sobą wiosnę,A on přijde a převede s sebou jaro,
I rozproszy ciemnych chmur wojska.a rozežene šedé mračna vojsk,
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,a když se všichni podíváme do očí jeho,
Spojrzy na nas z oczu jego tęsknota.z těch očí na nás pohlédne smutek.
I otworzą się podwoje domów,A otevřou se dveře domů,
No usiądź, przecież nie ma prawdy w nogach.a ty si sedni - v nohách pravdy není,
A kiedy wszyscy spojrzymy w jego oczy,a když se všichni podíváme do očí jeho,
To zobaczymy w tych oczach światło Słońca.tak uvidíme v těch očích sluneční svit.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org