Lingua   

Pianeta verde

Deproducers
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
PIANETA VERDEVIHREÄ PLANEETTA
  
Siamo ospiti di un giardinoElämme puutarhassa,
nel quale il 97,3% della biomassajonka biomassasta 97,3 %
è vegetale,on kasveja.
il restante 2,7% è costituito per 2/3 da insettiJäljelle jäävästä 2,7 prosentista kaksi kolmannesta on hyönteisiä
e solo 1/3 comprende pesci, uccelli e mammiferi.ja vain yksi kolmannes kaloja, lintuja ja nisäkkäitä.
La specie umana,Ihmislaji
con i suoi sette miliardi di esemplari,ja sen seitsemän miljardia yksilöä
rappresenta soltanto lo 0,01% dell’intera biomassa.ovat vain 0,01 % kaikesta biomassasta.
Per un alieno che osservasse il pianetaJos avaruusolento tarkkailisi planeettamme,
saremmo apparentemente irrilevanti.me näyttäisimme siitä merkityksettömiltä.
Immaginate delle macchine che purifichino l’ariaKuvittelepa mielessäsi kone, joka puhdistaa ilmaa
trasformando l’anidride carbonica in ossigenomuuttamalla hiilidioksidia hapeksi
e che siano in grado di regolare la temperatura del pianeta.ja joka pystyy säätelemään planeettamme lämpötilaa.
Immaginate che queste macchine non abbiano bisogno di manutenzioneKuvittele, että kone ei kaipaa huoltoa
e necessitino solo dell’energia della Terra e del Sole.ja tarvitsee ainoastaan Maan ja Auringon energiaa.
Immaginate che siano capaci di replicarsi autonomamenteKuvittele, että se pystyy kloonaamaan itsensä
e che i loro prodotti di scarto non inquinino,ja että sen jätteet eivät saastuta
ma siano alla base della catena alimentarevaan muodostavat perustan sille ravintoketjulle,
di tutti gli esseri viventi.jota kaikki elävät olennot tarvitsevat.
Questi congegni così sofisticati esistono.Tällainen täydellinen kone on olemassa.
Si chiamano Alberi.Sen nimi on puu.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org