Language   

Vapenlös [Jag vill möta...]

Jan Hammarlund
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation 2 / Engelsk översättning 2 / Traduzione i...
VAPENLÖS [JAG VILL MÖTA...]I WANT TO MEET...
  
Rustad, rak och pansarslutenArmed, upright and shielded in armour
gick jag fram –I went forth -
men av skräck var brynjan gjutenbut from fear was the coat of mail cast
och av skam.and from shame.
  
Jag vill kasta mina vapen,I want to throw down my weapons,
svärd och sköld.sword and shield.
All den hårda fiendskapenAll the stark hostility
var min köld.was my coldness.
  
Jag har sett de torra frönaI have seen the dry seeds
gro till slut.finally grow.
Jag har sett det ljusa grönaI have seen the light green
vecklas ut.unfurl.
  
Mäktigt är det späda livetMighty is the tenderness of life
mer än järn,stronger than iron,
fram ur jordens hjärta drivetdriven out of the heart of the Earth
utan värn.defenceless.
  
Våren gryr i vinterns trakterSpring dawns in winter regions,
där jag frös.where I froze.
Jag vill möta livets makterI want to meet the forces of life
vapenlös.weaponless.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org