Lingua   

This Is My Land

Sofia Jannok
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione tedesca / German translation / Traduction allemande...
DETTA ÄR MITT LANDDIES IST MEIN LAND
  
Detta är mitt land, detta är mitt hemlandDies ist mein Land, dies ist meine Heimat,
och skulle jag vara drottningen, skulle ni seund wenn ich Königin wäre, würdest du sehen,
att jag skulle ta alla för handwie ich jedem die Hand reiche
och sjunga med hög röstund aus voller Brust singe,
att vi ska måla detta land blått, gult, rött och gröntdass wir dieses Land blau, gelb, rot und grün *) bemalen.
  
Om ni säger att den här flickan inte är välkommen i detta land,Wenn du sagst, dass eine wie ich hier nicht willkommen ist,
om hon måste gå därför att hennes ansikte är bruntdass sie gehen muss, weil ihr Gesicht braun ist,
tja, då skulle jag säga att det är ni som först måste gå ur vägendann sage ich dir, dass du am besten gehen sollst,
därför att det uppriktigt är mitt eget landdenn dies hier ist eigentlich mein Land,
och här bor vi i fred, och jag ska lära er hurwo wir friedlich leben und zwar so:
  
Detta är min stolthet, detta är min frihetDies ist mein Stolz, dies ist meine Freiheit,
detta är den luft som jag andasdies ist die Luft, die ich atme,
och ni finner här inga kungar, inga drottningarund hier gibt es weder Könige noch Königinnen,
här är alla lika -sondern alle sind gleichwertig,
män, kvinnor och alla som är däremellanMänner, Frauen und alles dazwischen.
  
Detta är mitt hem, detta är min himmel,Dies ist mein Zuhause, dies ist mein Himmel,
och detta är jorden där jag hör hemmadies ist das Land, wo ich hingehöre,
och om ni vill förstöra allt med stora sår i bergenund wenn du es zerstören willst mit offenen Wunden an Berghängen,
så är ni inte värda att lyssna på den här låtenbist du dieses Liedes nicht würdig.
  
Detta är mitt land, detta är mitt hemlandDies ist mein Land, dies ist meine Heimat,
dessa sjöar, floder, kullar och skogardiese Seen, Flüsse, Berge und Wälder,
om ni öppnar era ögonund wenn du mit offenen Augen schaust,
ska ni hitta att någon ljugerwirst du merken, dass da jemand lügt.
  
Jag har alltid varit här, välkommen till min hemort!Ich war schon immer hier, willkommen in meiner Nachbarschaft.
* ) Farben der samischen Flagge


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org