Lingua   

This Is My Land

Sofia Jannok
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleSvensk översättning / Traduzione svedese / Swedish translation /...
THIS IS MY LANDDETTA ÄR MITT LAND
  
This is my land, this is my countryDetta är mitt land, detta är mitt hemland
and if I'd be the queen you'd seeoch skulle jag vara drottningen, skulle ni se
that I'd take everyone by handatt jag skulle ta alla för hand
and sing it so it's out thereoch sjunga med hög röst
that we'll paint this land blue, yellow, red and greenatt vi ska måla detta land blått, gult, rött och grönt
  
If you say that this girl's not welcome in this country,Om ni säger att den här flickan inte är välkommen i detta land,
if she must leave because her face is brownom hon måste gå därför att hennes ansikte är brunt
Well, then I'd say you go firsttja, då skulle jag säga att det är ni som först måste gå ur vägen
'cause frankly this is my landdärför att det uppriktigt är mitt eget land
and here we live in peace, I'll teach you howoch här bor vi i fred, och jag ska lära er hur
  
This is my pride, this is my freedom,Detta är min stolthet, detta är min frihet
this is the air that I breathedetta är den luft som jag andas
and you'll find no kings, no queens,och ni finner här inga kungar, inga drottningar
here everybody's equal -här är alla lika -
men, women and all who are in betweenmän, kvinnor och alla som är däremellan
  
This is my home, this is my heaven,Detta är mitt hem, detta är min himmel,
this is the earth where I belongoch detta är jorden där jag hör hemma
and if you want to ruin it all with big wounds in the mountainsoch om ni vill förstöra allt med stora sår i bergen
then you're not worthy of listening to this songså är ni inte värda att lyssna på den här låten
  
This is my land, this is my country,Detta är mitt land, detta är mitt hemland
these lakes, rivers, hills and woodsdessa sjöar, floder, kullar och skogar
If you open up your eyesom ni öppnar era ögon
you'll find someone is lyingska ni hitta att någon ljuger
  
I've always been here, welcome to my hoodsJag har alltid varit här, välkommen till min hemort!


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org