Lingua   

En sång till modet

Mikael Wiehe
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleTraduzione italiana / Italian translation / Traduction italienne...
EN SÅNG TILL MODETCANZONE AL CORAGGIO
  
Här är en sång till modetQuesta è una canzone al coraggio
Den är till alla domDi tutti quelli che
Som vågar tro på morgondanOsano credere nel domani
Fast natten är så lång.Anche se la notte è tanto lunga.
Här är en sång till modet,Una canzone al coraggio,
En liten, enkel låt,Una semplice canzoncina
Det kanske verkar meningslöstChe forse parrà insignificante,
Men jag sjunger den ändå.Però la canto lo stesso.
  
Här är en sång till modetUna canzone al coraggio,
Till glädje, hopp och skratt,Alla gioia, alla speranza e al riso
Till dom som tror på kärlekenA quelli che credono nell'amore
Fast hatet är så starkt.Anche se l'odio è tanto forte.
Till alla som slår sej samman,A tutti quelli che si uniscono,
Till alla som ställer krav,A tutti quelli che esigono,
Till dom som vet hur svårt det ärChe sanno quant'è difficile
Och ändå säger ”ja”.Eppure dicono “sì”.
  
Här är en sång till modetUna canzone al coraggio
Hos dom som vågar se,Che ha dentro chi osa guardare,
Som inte låter tysta sejChe non si fa zittire
Men säger som det är.Ma dice le cose come stanno.
Till alla som bygger broar,A tutti quelli che costruiscono ponti,
Till alla som släpper in,A tutti quelli che fanno entrare,
Till dom som tror att människanA chi crede che l'essere umano
Kan göra det, hon vill.Può fare quel che vuole.
  
Här är en sång till allaUna canzone a tutti quelli
Som vägrar att ge opp,Che si rifiutano di arrendersi,
Till dom som kämpar vidareA quelli che continuano a lottare
Fast livet är så hårt.Anche se la vita è tanto dura.
Till alla som vågar längtaA tutti quelli che osano anelare
Till nåt, dom aldrig sett,A qualcosa che non hanno mai visto,
Som inte låter kuva sejChe non si fanno soggiogare
Men håller på sin rätt.Ma tengono ai loro diritti.
  
Här är en sång till modetUna canzone al coraggio
Den är från mej till dej,Che io dono a te,
En liten enkel visaUna semplice canzoncina
Med det, jag helst vill säg’.Con ciò che amo più dire.
Så vårda den väl och lär den,E allora serbala bene e imparala,
Och nynna den ibland,Canticchiatela qualche volta,
För då växer den och sprider sejPerché allora crescerà e si diffonderà
I hela Sveriges land.In tutta la terra di Svezia.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org