Language   

Palestina

Frosk
Back to the song page with all the versions


Traduzione finlandese / Finnish translation / Traduction finnoise...
PALESTINEPALESTIINA
  
Anti-Zionism is not anti-semitismAntisionismi ei ole antisemitismiä.
Anti-Zionism is anti-imperialismAntisionismi on anti-imperialismia.
  
In 1947, Palestine was split in two,Vuonna 1947 Palestiina jaettiin kahtia
the Palestinian people lost half of its land.ja Palestiinan kansa menetti puolet maastaan.
FN divided the country and said: “Jews have endured so much evil,YK jakoi maan ja sanoi: »Juutalaiset ovat saaneet kärsiä paljon,
we shall help the Jews and give them their own land.”me autamme juutalaisia saamaan oman maansa.«
  
In 1948, the Zionists saidVuonna 1948 sionistit sanoivat:
the Palestinian people had to leave our own country,»Palestiinan kansan on lähdettävä meidän maastamme.«
massacres, terror, killing, violence – a people was pushed out and had to run away,Verilöylyjä, terroria, murhia, väkivaltaa - kansa ajettiin pakosalle,
and the Palestinian people turned homeless.Palestiinan kansasta tuli maaton kansa.
  
The Zionists said: “We are a fine and pure race,Sionistit sanoivat: »Me olemme hieno ja puhdas rotu,
Israel is our small, pure land.”Israel on meidän pieni puhtoinen maamme.«
  
In 1967, Israel made a warVuonna 1967 Israel kävi sotaan
to conquer large territories, Israel was growing bigger.valloittaakseen laajoja alueita, kasvaakseen suuremmaksi.
Both US and West countries kept quiet as a mouse,USA ja länsimaat katselivat tapahtunutta vaieten, kaikessa rauhassa.
Israel was strategic, better keeping in friendly terms with it.Israel on meidän ystävämme, strategisesti hyvä ystävä.
  
“Let Israel grow free, well ok, it just needs some space”,»Antaa Israelin kasvaa vapaasti, sehän tarvitsee hieman tilaa«,
the US said with big smiles as they shipped weapons in aid.USA sanoi ja hymyili leveästi ja antoi auliisti aseapua.
“We're just doing our job of world cops,»Me teemme vain työtämme maailmanpoliisina,
There's only dry gunpowder in Middle East, and we need oil.”Lähi-idässä ruuti on kuivaa, ja me tarvitsemme öljyä.«
  
The Zionists said: “We are a fine and pure race,Sionistit sanoivat: »Me olemme hieno ja puhdas rotu,
Israel is our small, pure land.”Israel on meidän pieni puhtoinen maamme.«
  
Now, in 1976, we are singing our songNyt, vuonna 1976, me laulamme lauluamme
and we know the Palestinian people will come back home one dayja tiedämme, että Palestiinan kansa on jonain päivänä palaava kotiin
from refugee camps, from raw plate huts, from poor tents.pakolaisleireiltään, peltihökkeleistään, surkeista teltoistaan.
The Palestinian people took arms to fight.Palestiinan kansa on tarttunut aseisiin taistellakseen.
  
The Palestinian people will sweep Zionism away,Palestiinan kansa on pyyhkivä sionismin pois.
Arabs and Jews must be able to live on, and till, the same soil.Arabien ja juutalaisten on voitava elää samassa maassa (ja kyntää samaa maata).
Imperialism will be defeated, even though this would take years.Imperialismi lyödään, vaikka siihen kuluisi vuosia.
The Palestinian people has risen up to come back home!Palestiinan kansa on noussut palatakseen kotiin!


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org