Lingua   

Alla tillsammans

Thorstein Bergman
Pagina della canzone con tutte le versioni


Traduzione inglese / English translation / Traduction anglaise...
ALLA TILLSAMMANSALL TOGETHER
  
Alla tillsammans -All together,
tillsammans för människans rätt.together for human rights.
Vad vi gör är vad vi ska och börWhat we do is what we shall and must
och ingen kan stå utanför.and no one can opt out.
Alla tillsammans -All together,
det finns inget annat sätt.there's no other way.
Framtiden kan verka hopplös, menFuture may seem hopeless, but
det är människan som skapar den.we are the ones who make it.
  
De bomber som vräks över byar och fält,Bombs that are falling over villages and fields,
det gift som du får i ditt bröd,poisons you take in with your bread,
en värld som är full utav så mångas svälta world where so many are starving
och av några fås överflöd,while few are living in abundance,
de fattiga satarna suger man ut,those poor devils whose blood is being sucked
magnaterna tar och de spar.while the rich are getting richer.
Och hur ska väl orätten en gång ta slut?And how will this injustice come to an end?
Det finns ändå bara ett svar:There's only one answer:
  
Alla tillsammans…All together...
  
En värld som är mörk och som har gått i kvavThe world is dark and on the verge of destruction.
som ett helt olösligt problem -It feels like a problem with no solution,
och ändå är allt konsekvenserna avalthough everything is just the consequence
ett visst ekonomiskt system.of an economic system.
Det finns ingen ödets och himmelens lag,There is no law of fate or heaven,
det finns ingen slumpens cynism.nor one of cynical randomness.
Människor lider vareviga dag;People are suffering each and every day,
de lider av kapitalism.they are suffering from capitalism.
  
Alla tillsammans…All together…
  
Och tiden går vidare, inget består.And time goes by, nothing will endure.
Historien tycks ha gått vill.It looks like history has gone astray.
Befästningar faller och dogmer förgårStrongholds crumble and dogmas vanish
och inget finns att ty sig till.and there's nothing that provides safety.
Men ondskan förblir, nöd, och lidandets kval,But evil, misery and anguish remain
och den som tar ansvar är fri.while those responsible go at large.
Människans framtid är människans val -The future of man is made of his choices.
det finns inga andra än vi!We are the only ones there are!
  
Alla tillsammans…All together...


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org