Language   

Tellus

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


English translation by Ceil Herman
TELLUSTHE EARTH
  
Livet spinner som ett hjul,Life spins like a wheel,
varje cykel har ett slut.every cycle has an end.
Det tycks som om allt har skett förut,It seems like everything has happened before,
men det leder framåt.but it leads forward.
  
Tiden är en rörelse;Time is a movement;
I varje ny förförelseIn every new seduction
döljs en ny förgörelse,hides a new destruction,
men det leder framåt.but it leads forward.
  
Varje tanke har sin tid,Every thought has its time
varje kunskap har ett pris,every knowledge has a price,
varje seger kostar strid,every victory costs a battle,
men det leder framåt.but it leads forward.
Epoker avlöser varann;The eras succeed each other;
Jag minns dom vänner som försvann;I remember the friends who vanished;
Man samlar på sej brustna band,One collects lost friendship
men det leder framåt.but it leads forward.
  
Det är förändringarnas tid,It's the time of change
det är en omfördelningstid,it is a redistribution
det är Den Tredje Världens tid,it is the Third World's time,
den nya tiden.the new time.
  
Jag hinner inte vara skörI don't have time to be fragile
i detta rika lilla hörnin this rich little corner
av självfixering när jag hörof self absorption when I hear
Den Stora Striden.The Large Fight.
  
Jag längtar ut till öknarna,I long for the deserts,
jag längtar ut till djunglerna,I long for the jungles,
jag längtar ut till floderna,I long for the rivers,
jag längtar upp till bergen.I long for the mountains.
  
Jag längtar ut till vindarna,I long for the wind,
jag längtar ut till färgerna,I long for the colors,
jag längtar ut till dofterna,I long for the smells,
jag längtar ut till Världen!I long for the world!
  
Nu vill jag bruka sinnerna,Now I want to cultivate the senses,
nu vill jag spänna musklerna,now I want to stretch the muscles
nu vill jag skriva sångernanow I want to write songs
som visar vägen.that show the way.
Nu vill jag riva murernaNow I want to tear the walls
och kämpa ner imperierna.and fight empires
Nu vill jag störta härskarnaNow I want to destroy the rulers
och välta Världen!and overturn the world
  
Själen är så stor ikväll.My soul is so large tonight.
Jag sitter på ett tyst hotell,I sit in a quiet hotel
med hela Världen för mej själv,with the whole world for myself,
och jag tänker framåt.and I think forward.
Hjärnan är så klar och ren.My brain is so clear and clean.
Genom fönstren kan jag sethrough the window I can see
silvermånens bleka sken;The silver moon's pale shine;
Och jag tänker framåt....And I think ahead....


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org