Language   

Vi lever ännu

Björn Afzelius
Back to the song page with all the versions


English translation by Ceil Herman
VI LEVER ÄNNUWE'RE STILL ALIVE
Vi har gått med öppna ögon
i förväntningarnas tid.
Vi har blundat i besvikelse
när allting var förbi.
Men vi lever ännu.
We have walked with open eyes into the time of expectation;
We have turned a blind eye in disappointment when everything was past; But we're still alive.
Vi har klättrat uppför berget
till triumfens högsta topp.
Vi har handlöst störtat utför
när vi äntli'n kommit opp.
Men vi lever ännu,
ja, vi lever ännu.
We have climbed up the mountain to the triumphant highest peak;
We plunged downhill then we finally came up;
But we're still alive, but we're still alive.
Och vi har vandrat i gemenskapen
med dom vi håller av.
Vi har lidit oss igenom
alla ensamhetens kval.
Men vi lever ännu.
We have walked in the community with those we cherish;
We have suffered through all the lonely anguish; But we're still alive.
Man har hälsat oss med värme
och med kärleksfulla ord.
Man har visat oss en avsky
som har isat vårat blod.
Men vi lever ännu,
ja, vi lever ännu.
They have welcomed us with warmth and with loving words;
They have shown us a chill that has iced our blood;
But we're still alive, yes, we're still alive.
Så det tycks som själva livet
är en motsättning i sej.
Varje kärlek bär ett minne av ett hat.
Varje ögonblick av lycka
bär en skugga av en sorg.
Varje trygghet vilar på en vilsenhet.
Vi lever ännu,
ja, vi lever ännu.
So it seems that life is an antagonism in itself;
Every love carries a memory of a hate;
Every moment of happiness carries a shadow of a grief;
Every security rests on a wandering;
We're still alive, yes, we're still alive.
Och vi har sagt att det finns ingenting
man inte klarar av.
Vi har trott ibland att allting
en dag ändå går i kras.
Men vi lever ännu.
We have said that there is nothing that can't be managed;
We have sometimes believed that one day everything still falls apart;
But we're still alive, yes, we're still alive.
Så vi fortsätter och vandra,
ja, vi fortsätter och gå.
Vi vet inte hur man stannar,
vi har gått för många år.
Och vi lever ännu,
ja, vi lever ju.
So we continue to wander, yes, we continue to go;
We do not know how we stop, we have gone too many years;
And we're still alive, yes we're still alive.
Så vi klamrar fast vid tanken
på att sträva mot ett mål.
Sen får tiden visa om man tar sej dit.
Man vill ju känna att man
ändå gör nå't av sitt enda liv.
Ska' man falla vill man göra det i strid.
Vi lever ännu,
ja, vi lever ju.
So we cling to the idea of striving towards a goal,
then may time show if you take yourself there.
You want to know that you are still making something of your only life;
Should you fall, you should do it in battle;
We're still alive; Yes, we live.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org