Language   

Ingenting förändras av sej själv

Hoola Bandoola Band
Back to the song page with all the versions


English translation by Ceil Herman
INGENTING FÖRÄNDRAS AV SEJ SJÄLVNOTHING IS CHANGED BY ITSELF
  
Vi var en gång av samma slag.We were once of the same kind.
Vi trodde bägge på alla löftena man gav.We both believed in all the promises one gave.
Men dagen gick och det blev kväll.But the day went and it became evening.
och ingenting förändrade sej själv.and nothing is changed by itself.
  
Det tog sin tid, att se det klartIt took its time to see clearly
att det vi skapar själva, det är det enda som blir av.that what we create ourselves, it is the only thing that happens.
Vi kunde gott behövt din hjälp.We could really need your help.
För ingenting förändras av sej själv.Because nothing is changed by itself.
  
Men tiden när vi föddes eller platsen där man bor,The time when we are born or the places where one lives,
minnena är inte längre nog.the memories are not any longer enough.
Nej, det är kamp för samma framtid och tro på samma mål,No, it is a fight for the same future and belief in the same goal,
som gör att man kan säg’, man hör ihop.that makes you say you belong together.
  
Det har bli’tt sent och jag ska gå.It has become late and I will go.
Jag har slutat hoppas att jag ska få dej att förstå.I never stop hoping that I will understand you.
Om nåt skall brinna, krävs det eld.If something will burn it needs fire.
För ingenting förändras av sej själv.Because nothing is changed by itself.


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org