Language   

Danslåt för yttrandefriheten

Hoola Bandoola Band
Back to the song page with all the versions


OriginalEnglish translation by Ceil Herman
DANSLÅT FÖR YTTRANDEFRIHETENDANCE SONG FOR FREEDOM OF SPEECH
  
Jag vill tala så alla kan fattaI want to speak so everyone can understand,
ja, så att alla kan förstå,yes, so that everyone can understand.
både om det som är roligt och lättboth that which is fun and light
och om det som verkar svårt.and that which seems hard.
Men om man talar högt och tydligtBut if you speak loud and clearly
så tycker några att man stör,so some think that you disturb.
Och om man viskar riktigt förtroligt,And if you whisper really confidently,
så är det för många som inte hör.then it is too many who don't hear.
  
La la la la la la la la laLa la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
la la la la la la la la lala la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
  
Så jag gick mej till en psykareSo I took myself to a psychiatrist
för att få berätta hur det känns.to tell how it feels.
Men han fråga' om mina drömmarBut he asked about my dreams
och inte alls om vad som hänt.and not at all about what happened.
Och när jag hade berättat färdigt domAnd when I had finished telling it
tog han emot mina hundra spänn.he took my hundred dollars.
Men fast jag tiggde och bad och bönadeBut even though I begged and pleaded and prayed
så fick jag ingen tid igen.I received no appointments again.
  
La la la la la la la la laLa la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
la la la la la la la la lala la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
  
Och vi vill spela för dom svagaAnd we will play for the weak
och vi vill sjunga för dom småand we will sing for the little people
och vi vill dansa så att förtryckarnaAnd we will dance so that the oppressors
kan höra hur vi mår.can hear how we feel.
Och vi gick till Malmö fängelse,And we went to Malmö prison,
för att följa vårt beslut.to follow our decision.
Och när vi hade spelat och sjungit för fångarna,And when we had played and sung for the prisoners,
så var det knappt att vi kom ut.we scarcely came out.
  
La la la la la la la la laLa la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
la la la la la la la la lala la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
  
Ja, man får tänka precis vad man tyckerYes, one can think exactly what you think
och man får tycka vad man trorand you can think what you believe
Och om man tänker tyst tillräckligt,and if you think quietly enough
så blir man kanske till och med nåt stort.then you become something large.
Men en sak måste man lära sejBut one thing you must learn
om man vill bli sin lyckas smed;if you will be your successful blacksmith;
att man ska akta sej som för att bränna sej,that you will take care not to get burned,
för att säga som det är.to say it as it is.
  
La la la la la la la la laLa la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
la la la la la la la la lala la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
  
La la la la la la la la laLa la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
la la la la la la la la lala la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
  
Så i dessa besvärliga tider,So in these difficult times
när knappast posten ens går fram,when scarcely the mail goes forward
så är min gamla faster den enda snart,so my old aunt is soon the only one
som har tid med mej ibland.who has time with me sometimes
Och det kan ju va skönt att veta,And it can be nice to know
att om det verkligen blir svårt,that if the reality becomes hard
så är hon alltid beredd att lyssna,she is always prepared to listen
fast hon är döv sen femton år.even though she has been deaf for 15 years.
  
La la la la la la la la laLa la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
la la la la la la la la lala la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
  
La la la la la la la la laLa la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la
la la la la la la la la lala la la la la la la la la
la la la la la la la lala la la la la la la la


Back to the song page with all the versions

Main Page

Note for non-Italian users: Sorry, though the interface of this website is translated into English, most commentaries and biographies are in Italian and/or in other languages like French, German, Spanish, Russian etc.
hosted by inventati.org