Lingua   

Morristown

Björn Afzelius
Pagina della canzone con tutte le versioni


OriginaleEnglish translation by Ceil Herman
MORRISTOWNMORRISTOWN
  
Man brukar aldrig veta när han kommer,One usually never knows when he is coming,
man anar aldrig när han skall slå till.one never knows when he will kill.
Dom gamla som har sett det några gångerThe old ones who have seen it some times
dom säjer att han kommer när han vill.they say that he comes when he wants to.
Och så en kväll finns han där,And so one evening he is there,
på gatorna i Morristown.on the streets of Morristown.
  
Han kommer sent om natten in på krogenHe comes late at night in the pub
som ligger i dom fattigas kvarter.which lies in the poor neighborhood.
Han sitter alltid vid det runda bordetHe always sits at the round table
där ingen annan nånsin slår sej ner.where no ones else sits.
Så frågar han om det som häntThen he asks what has happened
på sistone i Morristown.recently in Morristown.
  
Han lyssnar och han nickar och han lekerHe listens and he nods and he plays
med kranieringen på sin ena hand.with the skull ring on one of his hands.
Så böjer han sig sakta fram och smekerSo he bends carefully and strokes
längs ryggen på sin jättelika varg.along the back on his gigantic wolf.
Så går dom ut och slukas uppSo they go out and are swallowed up
av dimmorna i Morristown.by the fog in Morristown.
  
Och ryktet far på vingar genom stadenAnd the rumor flies through the city
att mannen och hans varg har kommit dit.that the man and his wolf have come there.
Man vet att innan natten möter dagenOne knows before the night meets the day
skall någon ha förvandlats till ett lik.that someone has been changed into a corpse.
För det är så det brukar gåFor it is how it usually goes
när han far in till Morristown.when he comes in to Morristown.
  
När solens första strålar bryter nattenWhen the sun's first rays break the night
får ordningsmakten sina direktiv.the police get their directives.
Det flyter en förvriden kropp i vattnet,A tortured body is floating in the water,
en mördare har pliktat med sitt liv.a murderer has paid with his life.
En säng står tom på stan's hotellOne bed stands empty at the city's hotel
i gryningen i Morristown.in the dawn in Morristown.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org