Lingua   

Juanita

Björn Afzelius
Pagina della canzone con tutte le versioni


English Translation / Traduzione inglese / Engelsk översättning /...
JUANITAJUANITA
  
Juanita, hon var vacker som en gryning,Juanita, she was as beautiful as a sunrise,
när dom möttes i Madrid för längesen.when they met in Madrid a long time ago.
Och han var ung, han var en av många hundra,And he was young, he was one of many hundred,
som rest ner för att slåss för friheten.who traveled down to fight for freedom.
Och Juanita, hon var med dom vid fronten,And Juanita, she was with them at the front,
och hennes glöd gav dom andra kraft och modand her light gave them additional strength and courage.
Och om kvällen sjöng hon sånger till gitarren,And in the evening, she played and sung on the guitar,
om folket och den framtid som hon var bereddabout the people and their future that she was prepared
att försvara med sitt blod.to defend with her blood.
  
Juanita, han ska alltid komma ´håg dej,Juanita, he will always remember you.
Ja, för hans inre ska du alltid finnas kvar.Yes, because you will always remain inside him.
Juanita, fast han aldrig kunde få dejJuanita, although he never could have you
kan han minnas hur stark och fin du var.he can remember how strong and fine you were.
  
Men dom förlora', för fascisterna var starka,But they lost because the Fascists were strong,
och han for hem, med bara bitterheten kvar.and he went home, with only bitterness left.
Och Juanita måste gömma sej i bergen,And Juanita must hide herself in the mountain,
och fast han skrev så fick han aldrig några svar.and although he wrote, he never received an answer.
Men åren gick, och också hjältar blir gamla,But the years went by, and heroes also become old,
och dom får hoppas att dom yngre vill ta vid.and they hope that the younger ones will continue.
Han blev gift, och fick söner och döttrarHe got married, and had sons and daughters
och hans tid med Juanitaand his time with Juanita
blev liksom en drömbild från ett annat liv.became like a dream picture from another life.
  
Juanita, han ska alltid komma ´håg dejJuanita, he will always remember you.
för hans inre ska du alltid finnas kvar.because you will always remain inside him.
Juanita, fast han aldrig kunde få dej,Juanita, although he never could have you.
kan han minnas hur stark och fin du var.he can remember how strong and fine you were.
  
Hans båda söner var i Spanien förra sommar'nBoth his sons were in Spain last summer
och semestra´ på ett nybyggt lyxhotell.and vacationed at a newly built fine hotel.
Dom hade träffat en gammal gumma ner vid strandenThey had met an old lady down at the beach
när dom gick ut för att festa sent en kväll.when they went out to party late one night.
Dom hade pratat och berättat vad dom hette,They had spoken and told what their names were,
och om sin far som en gång varit i Madrid.and that their father was once in Madrid.
Då steg hon upp och sa: "Honom har jag älskat!Then she stood up and said "I loved him!
Men här springer ni och göder nåtBut you ran around and encouraged something
han har bekämpat med risk för eget liv!He has fought with the risk for his own life!
Så ge er av! Jag är trött på er svängar,So go away! I am tired of your oscillating,
För ni fördröjer bara frihetens stund,because you only delay freedom's time,
och ni borde veta, att turisternas pengarand you ought to know that the tourist's money
är som honung i förtryckarnas mun!"is like honey in the mouth of the oppressors."
  
Men, Juanita, han ska alltid komma ´håg dej,But, Juanita, he will always remember you.
för hans inre ska du alltid finnas kvar.because you will always remain inside him.
Oh, Juanita, fast han aldrig kunde få dejOh, Juanita, although he never could have you
kan han minnas hur stark och fin du var.he can remember how strong and fine you were.


Pagina della canzone con tutte le versioni

Pagina principale CCG


hosted by inventati.org